Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 81

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.81

2008.gada 20.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Valsts meži" Valkas rajona Plāņu pagastā"

TA-3332 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Jaunbēči" Aizkraukles rajona Zalves pagastā nodošanu privatizācijai"

TA-3312 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ferma" daļu Preiļu rajona Rušonas pagasta Riebiņu novadā nodošanu privatizācijai"

TA-3333 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

TA-3357 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5"

TA-2718 ____________________________________

( I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

TA-719 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-3028 ____________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība"

TA-1392 ____________________________________

(K.Gerhards, G.Ābele, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar noteikumu projekta anotācijā minēto informāciju projekts saskaņots ar attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojumā Nr.270 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-2717 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-3471 ____________________________________

(A.Slakteris, M.Bičevskis, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma Nr.38 54.§ "Par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2007.gada finanšu pārskatu revīzijas rezultātiem un priekšlikumiem valsts budžeta līdzekļu izlietošanā" 4.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2009.gada 31.janvārim.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

TA-2966 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par būves Rēzeknē, Raiņa ielā 9B, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2747 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3002 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-3006 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rožkalni" Rīgas rajona Krimuldas pagastā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-3132 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

TA-3469 ____________________________________

(M.Segliņš, H.Laidiņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai, lai veiktu īslaicīgās aizturēšanas vietu sakārtošanu atbilstoši aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām, 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizsargājamai personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, konsultācijas, medicīnisko un psihologa palīdzību"

TA-2222 ____________________________________

(A.Straume, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projekta 11. un 12.punkta redakciju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Noteikumi īstenojami Iekšlietu ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

TA-2820 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.marta rīkojumā Nr.157 "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas Apvienotajā tūrisma komitejā""

TA-2823 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"

TA-2980 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-2982 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-3059 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos""

TA-2399 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3045 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu"

TA-3046 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2008. un 2009.gadā nodrošināt Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu Labklājības ministrijai 2010.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā"

TA-3048 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""

TA-3239 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

TA-2835 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
29.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība"

TA-2959 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3463 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā"

TA-3000 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
32.§
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2614 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""

TA-2962 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""

TA-3257 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Par nepieciešamajiem un plānotajiem pasākumiem Zemkopības ministrijas kompetencē esošo saistību pilnīgai izpildei (Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti) saskaņā ar Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu

TA-2672 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai izpildītu saistības, kas dalībvalstīm noteiktas ar Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, ministrijām un to pakļautības iestādēm veikt šādas darbības:
2.1. Veselības ministrijai izvērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens” un Veselības inspekcijas iesniegtos datus par noteiktā pārejas perioda (2008.gada 31.decembris) dzelzs un mangāna normu izpildi (0,2 mg/l un 0,05 mg/l). Līdz 2008.gada beigām informēt Zemkopības ministriju un Vides ministriju par normu atbilstību vai neatbilstību Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 41.punkta prasībām Rīgas pilsētas dzeramajā ūdenī, kas tiek iegūts pazemes ūdens gultnē Baltezera rajonā, kā arī pēc tā sajaukšanās ar ūdeni no citiem ūdens ieguves avotiem Rīgas ūdensvada maģistrālajos tīklos;
2.2. valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, izskatot iesniegumus par pazemināto nekaitīguma vai kvalitātes prasību pagarināšanu uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, izvērtēt veicamos pasākumus un to efektivitāti un reizi pusgadā informēt Vides ministriju par iesniedzējiem (ūdens apgādes uzņēmumiem), kuriem nav bijusi iespēja realizēt plānotos pasākumus ūdens kvalitātes nodrošināšanai atteikta pieprasītā finansējuma dēļ;
2.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” līdz 2009.gada 2.janvārim iesniegt ziņojumu Ministru kabinetā ar apkopotu informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai centralizētajās ūdensapgādes sistēmās un vietējās ūdensapgādes sistēmās (īpašumu iekšējās ūdensapgādes sistēmas), tai skaitā ņemot vērā saņemto finansējumu un veiktos pasākumus dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma uzlabošanas jomā.
3. Zemkopības ministrijai izveidot starpinstitūciju darba grupu par dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma jautājumiem. Darba grupā iekļaut Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas, Vides ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un to pakļautībā esošo iestāžu, kuru kompetencē ir dzeramā ūdens jautājumi, pārstāvjus. Darba grupai noteikt šādus uzdevumus:
3.1. koordinēt iesaistīto ministriju sadarbību, lai nodrošinātu saistību izpildi līdz nākamo pārejas periodu beigu termiņiem 2011.gada 31.decembrī un 2015.gada 31.decembrī;
3.2. izvērtēt normatīvos aktus, kas tieši vai netieši nodrošina Latvijas iedzīvotāju apgādi ar kvalitatīvu un nekaitīgu dzeramo ūdeni, un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus Zemkopības ministrijai un citām atbildīgajām ministrijām grozījumu veikšanai.
4. Zemkopības ministrijai līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, par pārejas periodu beigu termiņu izpildi (2011.gada 31.decembris un 2015.gada 31.decembris).
5. Vides ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 2.janvārim iesniegt ziņojumu Ministru kabinetā par to, kā izpildīts uzdevums - aglomerācijām un pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir 100 000 un vairāk, nodrošināt atbilstību Padomes Direktīvas 91/271/EEK un Padomes Direktīvas 98/83/EK prasībām līdz 2008.gada 31.decembrim.
 
36.§
Latvijas pozīcijas vadlīnijas par lauksaimniecības atbalsta sistēmas pārstrukturēšanu pēc 2013.gada

TA-3371 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Ņemot vērā zemkopības ministra prombūtni, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" projektu iesniegumu vērtēšanas apakškritēriju kopu "Riska kapitāls" un vērtēšanas apakškritēriju kopu "Tehnoloģiju pārnese""

TA-3487 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
38.§
(Saņemts ekonomikas ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atsaukt) Rīkojuma projekts "Par atbalsta programmu apstiprināšanu riska kapitāla un tehnoloģiju pārneses jomā"

TA-3489 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts statistikas likumā"

TA-3413 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"

TA-3420 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt projektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-3060 ____________________________________

(I.Eglītis, I.Zalpētere, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju precizēt projektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu pierobežas ceļu būvniecības projektu īstenošanai Daugavpils, Krāslavas un Balvu rajonā"

TA-2083 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai pirkt šādas zemes vienības par kopējo summu 3611 latu:
2.1. zemes vienību „Aires C” 0,1635 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4486 007 0064) - Daugavpils rajona Skrudalienas pagastā;
2.2. zemes vienību „Rudzīši C” 0,2367 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 005 0638) – Krāslavas rajona Kaplavas pagastā;
2.3. zemes vienību „Bērzupīte C” 0,7992 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 003 0263) – Balvu rajona Šķilbēnu pagastā;
2.4. zemes vienību „Sausēži C” 0,6005 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0083) – Balvu rajona Vecumu pagastā;
2.5. zemes vienību „Ozoli C” 0,6692 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0101) – Balvu rajona Vecumu pagastā;
2.6. zemes vienību „Kira C” 1,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0106) – Balvu rajona Vecumu pagastā;
2.7. zemes vienību „Garkalne C” 0,2466 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3892 006 0086) – Balvu rajona Vecumu pagastā. 
43.§
Par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos

TA-3256, SAN-3350 ____________________________________

(R.Vējonis, M.Segliņš, J.Vītoliņš, A.Ūbelis, M.Bičevskis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Ventspils pilsētas domes pārstāvja J.Vītoliņa sniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ventspils pilsētas domi atkārtoti vērsties ar pieteikumu Eiropas Komisijā par Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta" Nr.2004/LV/16/C/PE/002 (turpmāk - projekts) apjomu samazināšanu.
3. Pēc Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas Finanšu ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.
4. Noteikt, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija nepiekritīs projekta apjomu samazināšanai, attiecīgā papildus nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma daļa tiek saglabāta Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos" 4.punktā noteiktajā proporcijā.
 
44.§
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"

TA-3143 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" 1.3.2.2.aktivitātes "Pētījumi un aptaujas par veselību darbā" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem"

TA-3524 ____________________________________

(I.Eglītis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” 1.3.2.2.aktivitātes „Pētījumi un aptaujas par veselību darbā” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.
3. Veselības ministrijai viena mēneša laikā kā Ministru kabineta lietu iesniegt noteikumu projektu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” 1.3.2.2.aktivitātes „Pētījumi un aptaujas par veselību darbā” īstenošanu.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3519 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.328 "Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" valdījumā""

TA-3376 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par 2008.gada 24.novembra neformālajā Eiropas Savienības mājokļu ministru sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-3547 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam A.Kužniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā mājokļu ministru sanāksmē 2008.gada 24.novembrī.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu pieteikšanās termiņa pagarināšanu konkursā uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu"

TA-3555 ____________________________________

(I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2008.gada 21.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3549 ____________________________________

(A.Slakteris, S.Ribkina, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2008.gada 21.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. „Budžeta grozījumu provizoriskais projekts Nr.11 2008.gada vispārējam budžetam; Izdevumu kopsavilkums pa iedaļām: III iedaļa – Komisija. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par ES Solidaritātes Fonda mobilizāciju” (pozīcija Nr.1);
2.2. „Grozījumu vēstule Nr.3 provizoriskajam 2009.gada budžeta projektam” (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāram M.Bičevskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes sanāksmē.
 
51.§
Par makroekonomisko situāciju

____________________________________

(A.Slakteris, K.Āboliņš, I.Feiferis, R.Vējonis, M.Segliņš, G.Bērziņš, J.Placis, M.Bičevskis, I.Rimšēvičs, M.Riekstiņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra un Latvijas Bankas prezidenta sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs ir uzsācis sarunas ar Eiropas Komisiju par iespējamo atbalstu makroekonomiskās situācijas stabilizācijas pasākumiem un finansējumu to īstenošanai.
3. Pilnvarot finanšu ministru kopīgi ar Latvijas Banku uzsākt sarunas ar Starptautisko Valūtas fondu par iespējamo atbalstu makroekonomiskās situācijas stabilizācijas pasākumiem un finansējumu to īstenošanai.
 
52.§
448-s

 ____________________________________

()

Slepeni
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

Deklasificēts saskaņā ar FM 05.05.2009 vēstuli Nr.7-4.1/250 

Rīgā

Nr.81

2008.gada 20.novembrī

 

52.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

448-s

____________________________________________________

(A.Slakteris, K.Āboliņš, I.Feiferis, R.Vējonis, M.Segliņš, G.Bērziņš, J.Placis, M.Bičevskis, I.Rimšēvičs, M.Riekstiņš, I.Godmanis)

1. (N) Pieņemt zināšanai finanšu ministra, Valsts kases pārvaldnieka un Latvijas Bankas prezidenta sniegto informāciju par līdzšinējo sniegto finansējumu akciju sabiedrībai "Parex banka" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju par noguldījumu izmaiņām akciju sabiedrībā "Parex banka". Nepieciešamības gadījumā finanšu ministram arī turpmāk nodrošināt valsts rīcību akciju sabiedrības "Parex banka" likviditātes nodrošināšanai.

2.(N) Pieņemt zināšanai finanšu ministra sniegto informāciju par Ieguldījuma līguma Atliekošo nosacījumu izpildi.

3. (DV).

4. (DV).

5. (DV).

6. (DV).

 

Ministru prezidents I.Godmanis

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 

 

Skatīt darba kārtību