Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2010.gada 5.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projektu 2010.-2013.gadam

TA-3782 ____________________________________

(I.Vārna, M.Krastiņš, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kurā paredzēta kārtība, kādā valsts sniedz atbalstu visām pašvaldībām neatkarīgi no tā, kādu programmproduktu tās izmanto.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un nedēļas laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iepirkumu "Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma apmaksa tiešsaistē" un nekustamā īpašuma nodokļa apakšsistēmu papildinājumi PVIS izstrāde, ieviešana un garantijas uzturēšana", iekļaujot tajā arī skaidrojumu par slēgta konkursa paātrinātas procedūras izvēles nepieciešamību, par konkursa rezultātā sagaidāmo atbalstu pašvaldībām, par izmaksu samērīgumu salīdzinājumā ar pašvaldību skaitu un informāciju par konkursa uzvarētāju.
4. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts seketāres L.Straujumas sniegto informāciju, ka minētais iepirkums nav tieši saistīts ar izskatāmo jautājumu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""

TA-1067 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā, nodošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā"

TA-876 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-668 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" atbilstoši likumprojekta 3.pantam.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Atbalss ielā 4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-3929 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""" 2.punktā doto uzdevumu

TA-1051 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokola Nr.22 25.§ „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”” 2.punktu.
2. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 1.aprīlim nodrošināt ar standarta LVS EN ISO 15225 „Nomenklatūra – specifikācija reglamentētai medicīnas ierīču nomenklatūras sistēmas datu apmaiņai” tulkošanu valsts valodā saistīto izmaksu segšanu no Veselības ministrijas 2011.gada budžeta līdzekļiem.
3. Jautājumu par finansējuma nodrošināšanu standarta LVS EN ISO 15225 „Nomenklatūra – specifikācija reglamentētai medicīnas ierīču nomenklatūras sistēmas datu apmaiņai” tulkošanas izmaksu segšanai izskatīt 2011.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu"

TA-796 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem"

TA-992 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-923 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
10.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos"

TA-448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1149 "Veselības norēķinu centra nolikums""

TA-678 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 1, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

TA-721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-895 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-1006 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1023 "Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās""

TA-1123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu"

TA-1121 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība""

TA-1055 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai paziņot Eiropas Komisijai par Latvijas Republikas gatavību no 2010.gada 19.maija izmantot Eiropas Komisijas notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atvaru ielā 5, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"

TA-1140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem"

TA-4038 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-1124 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

TA-1149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"'"

TA-1080 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām"

TA-1115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas medicīnas koledžas pievienošanu Rīgas Stradiņa universitātei"

TA-1130 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 59.§) "Par kritērijiem kritisko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu infrastruktūru noteikšanai un priekšlikumiem kiberdrošības paaugstināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 59.§) „Par kritērijiem kritisko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu infrastruktūru noteikšanai un priekšlikumiem kiberdrošības paaugstināšanai” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2010.gada 1.augustam organizēt kritisko mājas lapu drošības auditus un līdz 2010.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai priekšlikumus mājas lapu drošības paaugstināšanai.
 
27.§
Pasākumu plāna projekts koncepcijas "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā" īstenošanai (2010. – 2012.gadam)

TA-885 ____________________________________

(I.Upīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par uzdevuma Ministru kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros izpildes gaitu"

TA-1004 ____________________________________

(J.Jalovecka, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
29.§
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai

TA-1119, SAN-1281____________________________________

(A.Lubāns, K.Jaunzeme, A.Matīss, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas iesniegto atbildes projektu Latvijas Pašvaldību savienībai.
2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju par to, ka:
2.1. atbildes projektā minētajā darba grupā tiks uzaicināti piedalīties arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji;
2.2. darba grupa tai izvirzītos uzdevumus izpildīs līdz 2010.gada 1.septembrim un Satiksmes ministrija līdz 2010.gada 15.septembrim iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu par darba grupas paveikto;
2.3. Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas (VBTS) ieviešana nodrošinās precīzu un caurskatāmu pamatojumu valsts budžeta līdzekļu dotācijām pasažieru pārvadājumu zaudējumu segšanai pieprasījuma apmēram, piešķirto līdzekļu racionāla izlietojuma kontroli un atvieglos pasažieru pārvadājumu optimālu plānošanu un administrēšanu.
3. Satiksmes ministrijai steidzami papildināt atbildes projektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesniegt precizēto atbildes projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Pašvaldību savienībai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību""

TA-1159 ____________________________________

(D.Ābele, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" peļņas daļu"

TA-1160 ____________________________________

(D.Ābele, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""

TA-1186 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-1190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Vides ministrijai līdz 2010.gada 30.jūnijam iesniegt Eiropas Komisijā informāciju par likumprojekta 5.pantā paredzētā 32.8 panta otrajā daļā minētajām jaunām piesārņojošām darbībām.
 
34.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"

TA-1182 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""

TA-1187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem "ES 2020" stratēģijas kontekstā"

TA-1200 ____________________________________

(O.Barānovs, M.Gruškevics, U.Augulis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par Latvijas nostāju attiecībā uz Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem „ES 2020” stratēģijas kontekstā”.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem „ES 2020” stratēģijas kontekstā uz 2010.gada 6.maija divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju.
3. Ekonomikas ministrijai steidzami saskaņot ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju nacionālajā pozīcijā ietvertos formulējumus attiecībā uz Labklājības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
4. Noteikt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku A.Liepiņu par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2010.gada 6.maijā Briselē.
5. Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei L.Sīkai, Labklājības ministrijas Darba departamenta direktoram I.Lipskim un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam A.Ūbelim pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2010.gada 6.maijā Briselē.
 
37.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 10.maija sanāksmēs izskatāmajos jautājumos

TA-1197 ____________________________________

(A.Teikmanis, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 10.maija sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.7 „ES iesaiste Somālijā”;
2.2. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Kodolieroču neizplatīšanas līgums”;
2.3. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.12 „Gatavošanās ES - Krievijas samitam”;
2.4. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 „ES-Ķīnas Tautas Republikas attiecības”;
2.5. Pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru sesijai Nr.1 „ES rīcības plāns dzimumu līdztiesības un sieviešu lomas stiprināšanai attīstības jomā 2010-2015”;
2.6. Pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru sesijai Nr.1 „ES rīcības plāns Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai”;
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 10.maija sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai - vēstniecei E.Kuzmai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2010.gada 10.maija sanāksmē.
 
38.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras Ministru padomes 2010.gada 10. un 11.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1202 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par Latvijas nacionālajām pozīcijām Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras Ministru padomes 2010.gada 10. un 11.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos”.
2. Kultūras ministram I.Dālderim pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 10. un 11.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras Ministru padomes sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
39.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Latvijas Republikas kandidatūras izvirzīšana Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izvietošanai Latvijā"

TA-1203 ____________________________________

(A.Ļubļina- Goldmane, I.Ābelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Latvijas Republikas kandidatūras izvirzīšana Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izvietošanai Latvijā”. Satiksmes ministrijai precizēt nacionālo pozīciju attiecībā uz iespējamām izmaksām un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
 
40.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras Ministru padomes 2010.gada 10.-11.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1205 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par 2010.gada 10.-11.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:
2.1. Pozīcija Nr.1 par Lisabonas līgumu un sporta jautājumiem;
2.2. Pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par izglītības un apmācības sociālo dimensiju;
2.3. Pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par prasmēm, atbalstot mūžizglītību un ierosmi par jaunām darba vietām paredzētām jaunām iemaņām;
2.4. Pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par augstākās izglītības starptautisko aspektu izvēršanu;
2.5. Pozīcija Nr.1 par ieguldījumu 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes sagatavošanā;
2.6. Pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par jauniešu aktīvu integrāciju – bezdarba un nabadzības izskaušana;
2.7. Pozīcija Nr.1 par konkurētspējīgu, integrējošu un ilgtspējīgu Eiropu – jaunatnes aspekta attīstīšanu.
3. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2010.gada 10.-11.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā un Latvijas Republikas iesaistīšanos ciešākajā sadarbībā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā

TA-1206 ____________________________________

(A.Zikmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā un Latvijas Republikas iesaistīšanos ciešākajā sadarbībā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā.
3.Tieslietu ministrijai sagatavot vēstuli par Latvijas Republikas iesaistīšanos ciešākajā sadarbībā laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā un nodrošināt tās iesniegšanu Eiropas Komisijai.
 
42.§
Protokollēmuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" dividendēm"

TA-1120-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
43.§
Par Valsts apdraudējuma analīzi

156-s ____________________________________

(J.Kažociņš, J.Reiniks, J.Dūklavs, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto Valsts apdraudējuma analīzi.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību