Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2010.gada 25.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs

 -

 R.Vējonis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"

TA-1356 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Krievijas Federācijā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1237 ____________________________________

(R.Vējonis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.79 64.§) "Par informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem ceļu satiksmes drošības stāvokļa un operatīvās darbības pasākumu veikšanas uzlabošanai" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-648, SAN-1418 ____________________________________

(R.Vējonis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.79 64.§) "Par informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem ceļu satiksmes drošības stāvokļa un operatīvās darbības pasākumu veikšanas uzlabošanai" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.jūlijam.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

TA-903 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi"", Silaktīs, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1343 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2. aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana""

TA-1355 ____________________________________

(U.Lielpēters, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā, ka atskaites punkts ir 2008.gada 1.maijs, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Teritorijas plānošanas likumā"

TA-1344 ____________________________________

(R.Vējonis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"

TA-1133 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"

TA-900 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
2. Līdz likumprojekta 3.panta ceturtās daļas 3., 4. un 5.punktā, kā arī 3.panta piektajā daļā ietvertajās atsaucēs minēto starptautisko tiesību aktu tulkojuma publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ieinteresētās personas var vērsties Satiksmes ministrijā, un Satiksmes ministrija nodrošina interesējošo normu tulkojumu latviešu valodā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas"

TA-1117 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""

TA-1269 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Staķe, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai izvērtēt iespējas novirzīt finansējumu 9,5milj.latu apmērā 3.1.5.3.1.apakšaktivitātei "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" reģionālajām slimnīcām ārpus Rīgas.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1272 ____________________________________

(R.Vējonis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Neatkarība Balt." bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

TA-1150 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-987 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""

TA-1018 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.175 "Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem""

TA-1089 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība"

TA-626 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"

TA-2869 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā, tā nodrošināšanas un drošības plānu 2010.gadam un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2661 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pašvaldības īpašumā"

TA-1090 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 7.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1167 ____________________________________

(R.Vējonis)

Ņemot vērā tieslietu ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) „Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem” 7.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt tā izpildes termiņu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojumam Nr.91 "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011. un 2012.gadā un par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanu”.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""

TA-1125 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai pēc grozījumu „Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.–2013.gadam” apstiprināšanas Eiropas Komisijā sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, paredzot 17.punktā minēto atbalsta intensitāti 75 procentu apmērā aizvietot ar 90 procentiem. Šī norma tiek piemērota jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem, kuros par paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""

TA-1336 ____________________________________

(A.Upena, K.Gerhards, U.Augulis, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektā svītrot grozījuma 6.5.apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 30.septembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumu projektu Preču un pakalpojumu drošuma likumā, paredzot svītrot Satiksmes ministrijas dalību Tirgus uzraudzības padomē.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Tirgus uzraudzības padomi"

TA-1337 ____________________________________

(A.Upena, K.Gerhards, U.Augulis, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektā svītrot no padomes sastāva Satiksmes ministrijas pārstāvi un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Protokollēmuma projekts "Par Valgundes svētvietā esošo kultūras pieminekļu apsardzības izveidošanu un attiecīga finansējuma nodrošināšanu"

TA-491 ____________________________________

(J.Asars, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Valgundes svētvietā esošo kultūras pieminekļu apsardzības izveidošanai 2013.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-1293 ____________________________________

(I.Beināre, S.Āmare- Pilka, B.Pētersone, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, aizstājot ziņojuma pēdējā rindkopā termiņu "š.g. 1.jūnijs" ar termiņu "š.g.1.jūlijs", un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 24.marta rīkojumā Nr.164 "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2010.gadam", 4.pasākuma 2.uzdevumam nosakot termiņu - 15.jūnijs, bet 5.pasākuma 2.uzdevumam - 1.septembris.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu un to īstenošanas rīcības plāna gala ietekmes novērtējums"

TA-897 ____________________________________

(I.Lipovska, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvā ziņojuma 6.sadaļā minēto uzdevumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par 2009.gada 22.decembrī Ministru kabineta sēdē pieņemto noteikumu Nr.1630 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" īstenošanas praksi"

TA-1267 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Gavars, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 10.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 15.jūnija sēdē informāciju par finanšu situāciju neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā, tai skaitā prognozi par pacientu skaita izmaiņām un nepieciešamo finansējumu līdz šī gada beigām, un par finanšu situāciju sekundārajā veselības aprūpē, iekļaujot prognozi par pacientu skaita izmaiņām, diagnozēm, to struktūru, prognozētajām izmaiņām un nepieciešamo finansējumu līdz šī gada beigām, kā arī priekšlikumus ziņojumā minēto problēmu risinājumam, tai skaitā izvērtējot iespējas īstenot līdzekļu strukturālu pārdali veselības sistēmas ietvaros.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitātes "Publiskais transports ārpus Rīgas" ekonomisko pamatojumu un aktivitātes īstenošanas risinājuma ekonomisko racionalitāti"

TA-1295 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, K.Gerhards, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas pārziņā esošās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.5.aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas” īstenošanu.
3. Satiksmes ministrijai, ja ir ietaupījumi aktivitāšu īstenošanā, izvērtēt iespējas novirzīt līdzekļus arī citu publiskā transporta grupu atbalstam.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" turpmāko statusu"

TA-1185 ____________________________________

(E.Beļskis, R.Vējonis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
31.§
Informācija par 2011.gada valsts budžeta ieņēmumiem, kā arī ar nodokļiem saistītie jautājumi

TA-1414 ____________________________________

(R.Vējonis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Protokollēmuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts"

TA-1345 ____________________________________

(A.Anotonovs, U.Augulis, J.Dūklavs, D.Lucaua, R.Vējonis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot ar visām iesaistītajām ministrijām sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un līdz 2010.gada 31.maijam iesniegt to Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1229 ____________________________________

(U.Lielpēters, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"

TA-981 ____________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 35., 36., 37., 38., 39. un 40.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
4. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai papildus finansējumu izdienas pensiju administrēšanai 3 706 latu apmērā 2010.gadā nodrošināt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras naudas līdzekļu atlikuma uz 2010.gada 1.janvāri.
5. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai Labklājības ministrijas valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets" 3 706 latu apmērā.
6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Labklājības ministrijai izdienas pensiju administrēšanai 3 706 latu apmērā un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt Labklājības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets" 3 706 latu apmērā.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-985 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 34., 36., 37., 38., 39. un 40.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-989 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 34., 35., 37., 38., 39. un 40.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-990 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 34., 35., 36., 38., 39. un 40.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā"

TA-996 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 34., 35., 36., 37., 39. un 40.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"

TA-998 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 34., 35., 36., 37., 38. un 40.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"

TA-1000 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar šī protokola 34., 35., 36., 37., 38. un 39.paragrāfā minētajiem likumprojektiem.
 
41.§
Noteikumu projekts "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība"

TA-1321 ____________________________________

(G.Ozols, A.Zikmane, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projekta 22.3.apakšpunktā aizstāt vārdus "piecu darbdienu laikā" ar vārdiem "desmit darbdienu laikā" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

TA-1327 ____________________________________

(A.Zikmane, J.Pūce, M.Bērziņa, E.Dreimane, U.Augulis, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami saskaņot rīkojuma projekta 4.pielikumu ar Labklājības ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā", kuras atrodas Rīgā.
 
43.§
Likumprojekts "Atkritumu apsaimniekošanas likums"

TA-1086 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Vesere, E.Dreimane, A.Matīss, A.Teteris, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta 18.panta desmito daļu atbilstoši satiksmes ministra priekšlikumam un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
3. Vides ministrijai mēneša laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām".
 
44.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas vienošanos par ekonomisko sadarbību"

TA-1390 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru A.Kamparu parakstīt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas vienošanos par ekonomisko sadarbību.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"

TA-1372 ____________________________________

(R.Vējonis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Rīgas Ekonomikas augstskolu""

TA-1388 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pēc trīspusējā saprašanās memoranda, kuru parakstīs Izglītības un zinātnes ministrija, Stokholmas Ekonomikas skola un Latvijas Universitāte, teksta saskaņošanas Izglītības un zinātnes ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par memoranda saturu.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""

TA-1367 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izdarīt izņēmumu no Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 56.§) „Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem" 8.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 114.§) „Par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektos” 1.punkta un noteikt, ka:
2.1. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes “Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” īstenošanai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam paredz kā neattiecināmās izmaksas no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas;
2.2. kopā ar pārējām netiešajām izmaksām tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;
2.3. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam pieprasa no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00. ”Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"

TA-1374 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību vides jomā"

TA-1389 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
2. Pilnvarot vides ministru R.Vējoni parakstīt līgumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanu 2011.gadā"

TA-1320 ____________________________________

(D.Lucaua, R.Vējonis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par neizmaksātā tiešā atbalsta apmēru par 2009.gadā saražoto biodegvielu"

TA-1239 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""

TA-1400 ____________________________________

(V.Puķīte, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami saskaņot noteikumu projektu ar Veselības ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas.
4. Finanšu ministrijai, sagatavojot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2011.gadam, palielināt bāzes izdevumus Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) 407 522 latu apmērā, lai nodrošinātu Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2009-69-03 izpildi 2011.gadā un turpmākajos gados.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1391 ____________________________________

(V.Puķīte, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Likumprojekts "Par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības Sekretariāta līgumu"

TA-1408 ____________________________________

(K.Gerhards, B.Bāne, A.Matīss, E.Dreimane, R.Vējonis)

1. Atbalstīt Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības Sekretariāta līguma (turpmāk – Sekretariāta līgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegtajā likumprojektā ietvertās normas.
3. Valsts kancelejai noformēt likumprojektu noteikumu projekta veidā un sagatavot to parakstīšanai.
4. Pilnvarot satiksmes ministru K.Gerhardu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības Sekretariāta līgumu.
5. Ar Sekretariāta līgumu saistītos izdevumus segt no Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļiem, un jautājumu par to apmēru 2011.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 30.maija–1.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1409 ____________________________________

(J.Dūklavs, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktoram A.Lapiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 30.maija-1.jūnija neformālajā sanāksmē.
 
56.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par starpvaldību konferenci par Eiropas Parlamenta sastāvu"

TA-1402 ____________________________________

(I.Juhansone, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par starpvaldību konferenci par Eiropas Parlamenta sastāvu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā N.Popenu Latvijas Republikas valdības vārdā piedalīties starpvaldību konferencē par Eiropas Parlamenta sastāvu un parakstīt protokolu, ar kuru groza protokolu par pārejas noteikumiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.
 
57.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1410 ____________________________________

(I.Leišavnieks, A.Antonovs, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju „Par Padomes secinājumiem „Eiropas digitālā darba kārtība””.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai steidzami precizēt pozīcijas tekstu attiecībā uz platjoslām atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei D.Staķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošā jautājumā.
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1415 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju „Viedokļu apmaiņa par „E-sakaru un tiešsaistes pakalpojumu ciparu tiesību kodeksu”” Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmei;
3. Satiksmes ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku:
3.1. Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajā jautājumā;
3.2. dalībvalstu valdību pārstāvju konferencē 2010.gada 31.maijā.
 
59.§
Informatīvais ziņojums par 2010.gada 25.-26.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes diskusijas jautājumiem

TA-1416 ____________________________________

(I.Arhipova, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 25.-26.maija diskusijas jautājumiem, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē.
2. Ņemot vērā sniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 18.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 50.§) "Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2010.gada 25.-26.maija Konkurētspējas ministru padomes sanāksmei" 2.punkta izpildi, noteikt, ka Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2010.gada 26.maijā pārstāvēs Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs M.Gruškevics.
 
60.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1417 ____________________________________

(D.Merirands, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. Nr.1. „Par ieguldījumu 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes sagatavošanā: Komisijas un dalībvalstu dialogs par nacionālajiem energoefektivitātes mērķiem”;
2.2. Nr.2. „Par progresa ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu”;
2.3. Nr.1. „Par Padomes secinājumiem „Ceļā uz Eiropas Enerģētikas stratēģiju 2011.-2020.gadam””.
3. Pieņemt zināšanai informatīvos ziņojumus:
3.1. „Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2010.gada 31.maija sēdes darba kārtības jautājumu „Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai īstenošanu””;
3.2. „Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2010.gada 31.maija sēdes darba kārtības jautājumu „Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas enerģētikas tīklu programmas īstenošanu laikposmā no 2007. līdz 2009.gadam””;
3.3. „Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2010.gada 31.maija sēdes darba kārtības jautājumu „Starptautiskās attiecības enerģētikas jomā””.
4. Ekonomikas ministram A.Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
61.§
Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-211/10 PPU Povse" projekts

TA-1418 ____________________________________

(M.Borkoveca, R.Vējonis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot mutvārdu apsvērumus steidzamības prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-211/10 PPU Povse.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļas juriskonsulti E.Drobiševsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-211/10 PPU Povse.
 
62.§
Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai

TA-1251 ____________________________________

(J.Dūklavs, R.Vējonis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto apelācijas sūdzības projektu Administratīvajai apgabaltiesai par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 5.maija spriedumu lietā Nr.A42851609.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Zemkopības ministrijai pilnvarot pārstāvjus tiesā.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu"

TA-1407-IP ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" pārveides plāns 2010.-2013"

TA-1305-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidenta vietā - vides ministrs
R.Vējonis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.27

2010. gada 25.maijā

 64.§

 Par informatīvo ziņojumu „Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveides plāns 2010.-2013.[1]
 TA-1305-DV ______________________________________________________
(R.Fišers, U.Augulis, E.Repše, J.Dūklavs, D.Gavars, R.Vējonis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 

2. Finanšu ministrijai turpināt darbu valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveides plāna sagatavošanā, veicot nepieciešamās darbības, lai piesaistītu neatkarīgu konsultantu un sadarbībā ar to padziļināti izstrādātu priekšlikumus, kas paredz komerciālo aktivitāšu pēc iespējas ātrāku nodalīšanu izmaksu ziņā visefektīvākajā veidā, kā arī izvērtētu attīstības finanšu institūcijas darbības veidu atbilstoši konkurences likumdošanas aktu prasībām un saistībā ar kopējo finanšu atbalsta instrumentu sistēmu valstī. 

3. Finanšu ministrijai pirms līguma noslēgšanas ar neatkarīgo konsultantu informēt Ministru kabinetu par konsultanta piesaistes konkursa rezultātiem un plānoto atlīdzību konsultantam.

 

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane[1] Protokollēmums deklasificēts saskaņā ar FM 15.02.2013.vēstuli Nr.17-1-03/962

Skatīt darba kārtību