Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2010.gada 7.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.05

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu par TEN-T Prioritāro projektu Nr.27 "Rail Baltica""

TA-1532, SAN-1942____________________________________

(A.Matīss, R.Bika, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju, norādot, ka valsts budžeta līdzekļi Saprašanās memoranda īstenošanai nav nepieciešami, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Pilnvarot satiksmes ministru K.Gerhardu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saprašanās memorandu par TEN-T prioritāro projektu Nr. 27 "Rail Baltica”.
 
2.§
Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” un Finanšu ministrijas sākotnējo pozīciju „Par ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanu”

TA-1542, SAN-1932____________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam piešķirt Eiropas Savienības garantiju Eiropas Investīciju bankai pret aizdevumu un garantiju zaudējumiem ārpus Eiropas Savienības (pozīcija Nr.1);
2.2. Par administratīvo sadarbību un cīņu ar krāpniecību PVN jomā (pozīcija Nr.2);
2.3. Par Rīcības kodeksa (uzņēmējdarbības aplikšanai ar nodokļiem) ziņojumu ECOFIN Padomei (pozīcija Nr.1);
2.4. Par Padomes secinājumiem par starpposma EPC-SPC kopīgo ziņojumu par pensijām (pozīcija Nr.1).
3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
3.1. Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (pozīcija Nr.1);
3.2. Par Vispārējām ekonomiskās politikas vadlīnijām”, pozīcija Nr.1 (pozīcija Nr.1);
3.3. Par Padomes secinājumiem attiecībā uz „ES 2020” stratēģiju (pozīcija Nr.1).
4. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas sākotnējo pozīciju Par ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanu (pozīcija Nr.1).
5. Finanšu ministram E.Repšem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 8.jūnija sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību