Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2010.gada 8.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 69.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1012 ____________________________________

(A.Strīķeris, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 69.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2010.gada 10.augustam un noteikt, ka šajā termiņā iesniedzami konkrēti priekšlikumi vai starpziņojums par priekšlikumu sagatavošanas gaitu.
2. Valsts kancelejai izstrādāt un sagatavot parakstīšanai Ministru prezidenta rīkojuma projektu par attiecīgiem grozījumiem Ministru prezidenta 2009.gada 10.jūlija rīkojuma Nr.302 "Par darba grupu budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai" 2.punktā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1225 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"

TA-1313 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""

TA-1273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"

TA-1108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

TA-1110 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē"

TA-1183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

TA-1271 ____________________________________

(J.Upeniece, V.Reitere, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, ņemot vērā izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā sagatavotos grozījumus likumā 'Par pašvaldībām", un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"

TA-1184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2011.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"

TA-1154 ____________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt noteikumu projekta 20.punktu ar biedrību "Latvijas mākslinieku savienība'' un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Stūri", Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanu"

TA-1193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""

TA-1441 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-1195 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku""

TA-1435 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

TA-928 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai un 2010.gada 15.jūnijā nodot noteikumus publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.februāra rīkojumā Nr.57 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1346 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Dārza ielā 60B un Siguldas ielā 16A, Daugavpilī, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

TA-3429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""

TA-1232 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""

TA-1226 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas valdījumā"

TA-1231 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas

TA-1214 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 14, Liepājā, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā"

TA-1213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"

TA-1204 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Plāna projekts "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam"

TA-1353 ____________________________________

(L.Āboliņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju izvērtēt nepieciešamību aktualizēt plāna tekstu attiecībā uz tajā minētajiem institūciju nosaukumiem, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā"

TA-1385 ____________________________________

(O.Barānovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību normatīvajos aktos definēt terminu "ārzona""

TA-1278 ____________________________________

(A.Birums, A.Strīķeris, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju atkārtoti izvērtēt, cik pamatoti ir sagatavotie priekšlikumi turpmākai rīcībai saistībā ar informatīvo ziņojumu, un Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 14.jūnijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par minimālās mēneša darba algas regulējumu un apmēru 2011.gadā"

TA-1422 ____________________________________

(I.Lipskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga 2011.gadā netiek pārskatīta un tā tiek atstāta esošā 180 latu apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Nacionālā trīspusējās sadarbības padome ir atbalstījusi šī protokollēmuma 2.punktā minēto minimālās mēneša darba algas apmēru 2011.gadā.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un sociālajiem partneriem izstrādāt un labklājības ministram līdz 2010.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par skolēnu pārvadājumu lauku apvidos nodrošināšanu novadu pašvaldībās"

TA-1326 ____________________________________

(I.Vārna, G.Kauliņš, A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un līdz 2010.gada 14.jūnijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
32.§
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga likums"

TA-1565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1368 ____________________________________

(D.Robežniece, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai rīkojumu izpildīt pēc tam, kad Saeima būs pieņēmusi likumu "Par mikrouzņēmumu nodokli" un ar to saistītos likumus. Gadījumā, ja no pieņemtajiem likumiem izriet, ka Labklājības ministrijai nepieciešama mazāka summa nekā rīkojumā minēts, Finanšu ministrijai attiecīgi samazināt to.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1500 ____________________________________

(D.Robežniece, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai rīkojumu izpildīt pēc tam, kad Saeima būs pieņēmusi likumu "Par mikrouzņēmumu nodokli". Gadījumā, ja no pieņemtā likuma izriet, ka Valsts ieņēmumu dienestam nepieciešama mazāka summa nekā rīkojumā minēts, Finanšu ministrijai attiecīgi samazināt to.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1480 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1369 ____________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, R.Vējonis, D.Staķe, G.Kauliņš, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu - nodrošināt pašvaldībai iespējas saņemt aizņēmumu no Valsts kases remontdarbu izmaksu segšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1370 ____________________________________

(L.Straujuma, G.Kauliņš, R.Vējonis, J.Plūme, D.Staķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju rīkojuma projektā minēto summu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1371 ____________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, R.Vējonis, D.Staķe, G.Kauliņš, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu - nodrošināt pašvaldībai iespējas saņemt aizņēmumu no Valsts kases remontdarbu izmaksu segšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1309 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai steidzami iesniegt Finanšu ministrijā dokumentus, kas pamato valsts autoceļiem nodarīto postījumu apmēra aprēķinus.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par invalīdu pārvadāšanā pilsētas nozīmes maršrutos radušos zaudējumu kompensēšanu 2010.gadā"

TA-1366 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu projektu Sociālās drošības tīkla stratēģijā, iekļaujot tajā pasākumu pārvadājumu (transporta) jomā „Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” pārvadājumiem pilsētas nozīmes maršrutos.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1538 ____________________________________

(A.Vanaga, R.Vējonis, I.Stepanova, A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1496 ____________________________________

(D.Lucaua, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1534 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1302 ____________________________________

(I.Vārna, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

TA-1317 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām"

TA-1517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""

TA-1519 ____________________________________

(V.Dombrovsksi)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1508 ____________________________________

(E.Timpare, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši likumprojekta anotācijas pirmās sadaļas 2.punktā minētajam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
49.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums"

TA-1512 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Ministru kabineta atzinuma projekts "Par Rojas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanu un Mērsraga novada izveidošanu"

TA-1528 ____________________________________

(A.Stucka, D.Staķe, L.Medina, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministres iesniegto Ministru kabineta atzinuma projektu par Rojas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanu un Mērsraga novada izveidošanu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai steidzami saskaņot Ministru kabineta atzinuma projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Ministru kabineta atzinumu Saeimai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana""

TA-1499 ____________________________________

(E.Kārkla, D.Grūberte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Protokollēmuma projekts "Par iespējām palielināt likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju, lai finansētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektus"

TA-1574 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

1. Finanšu ministram veikt nepieciešamās darbības, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā palielinātu apropriāciju kopējā summā līdz 100 000 000 latiem Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai, Vides ministrijai, Zemkopības ministrijai un 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00.programmai (turpmāk – 80.00.00.programma). Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, pēc atbilstoša līdzekļu pieprasījuma saņemšanas no attiecīgās ministrijas, apropriācijas palielināšanu veikt šādos apmēros:
1.1. Ekonomikas ministrijai tās pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 23 700 114 latiem, tai skaitā:
1.1.1. 1.3.1.1.4.apakšaktivitātei "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" līdz 241 786 latiem;
1.1.2. 2.1.2.2.1.apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” līdz 1 432 700 latiem;
1.1.3. 2.1.2.2.2.apakšaktivitātei „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” līdz 862 679 latiem;
1.1.4. 2.1.2.4.aktivitātei "Augstas pievienotās vērtības investīcijas” līdz 8 549 711 latiem;
1.1.5. 2.3.1.1.1.apakšaktivitātei "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" līdz 393 879 latiem;
1.1.6. 2.3.2.2.aktivitātei "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" līdz 5 867 671 latiem;
1.1.7. 3.4.4.1.aktivitātei "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" līdz 1 142 600 latiem;
1.1.8. 3.5.2.1.aktivitātei "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" līdz 879 819 latiem;
1.1.9. 3.5.2.2.aktivitātei "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" līdz 4 329 269 latiem;
1.2. Finanšu ministrijai līdz 8 950 242 latiem, tai skaitā:
1.2.1. Kultūras ministrijas pārziņā esošajai 3.4.3.1.aktivitātei "Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide" līdz 66 737 latiem;
1.2.2. Vides ministrijas pārziņā esošajai 3.4.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" līdz 8 883 505 latiem;
1.3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 14 088 007 latiem, tai skaitā:
1.3.1. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātei "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" līdz 770 108 latiem;
1.3.2. 3.1.2.1.1.apakšaktivitātei "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" līdz 10 064 675 latiem;
1.3.3. 3.1.3.3.1.apakšaktivitātei "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" līdz 1 261 747 latiem;
1.3.4. 3.1.3.3.2.apakšaktivitātei "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem" līdz 591 477 latiem;
1.3.5. 3.2.2.1.2.apakšaktivitātei „Izglītības iestāžu informatizācija” līdz 1 400 000 latiem;
1.4. Labklājības ministrijai tās pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 913 087 latiem, tai skaitā:
1.4.1. 1.4.1.2.1. apakšaktivitātei "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" līdz 147 508 latiem;
1.4.2. 3.1.4.1.5. apakšaktivitātei "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem" līdz 765 579 latiem;
1.5. Satiksmes ministrijai tās pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 1 774 196 latiem, tai skaitā:
1.5.1. 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros noslēgtajiem līgumiem līdz 1 574 196 latiem;
1.5.2. 3.3.1.4.aktivitātei „Lidostu infrastruktūras attīstība” līdz 200 000 latiem;
1.6. Veselības ministrijai tās pārziņā esošajai 3.1.5.3.1.apakšaktivitātei "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" līdz 6 723 111 latiem;
1.7. Vides ministrijai tās pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 1 050 379 latiem, tai skaitā:
1.7.1. 3.5.1.4.aktivitātei "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" līdz 846 620 latiem;
1.7.2. 3.5.1.3.aktivitātei "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" līdz 203 759 latiem;
1.8. Zemkopības ministrijai līdz 304 097 latiem Vides ministrijas pārziņā esošās 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai" projektam;
1.9. 80.00.00.programmai līdz 42 496 767 latiem.
2. Atbilstoši šī protokollēmuma 1.9.apakšpunktam 80.00.00.programmā rezervēto finansējumu 42 496 767 latu apmērā sadalīt šādā kārtībā:
2.1. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai 3.4.4.1.aktivitātei "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" līdz 900 000 latiem;
2.2. Finanšu ministrijas pārziņā esošajai 1.5.1.1.1.apakšaktivitātei "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē " līdz 294 000 latiem;
2.3. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 26 608 577 latiem, tai skaitā:
2.3.1. 2.1.1.1.aktivitātei "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" līdz 12 587 220 latiem;
2.3.2. 2.1.1.2. aktivitātei „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7 IP un citi)” līdz 874 547 latiem;
2.3.3. 3.1.1.1.aktivitātei "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" līdz 13 146 810 latiem;
2.4. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai 3.1.4.1.1.apakšaktivitātei "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai" līdz 25 000 latiem;
2.5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajai 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” līdz 6 999 540 latiem;
2.6. Valsts kancelejas pārziņā esošajām aktivitātēm līdz 590 205 latiem, tai skaitā:
2.6.1. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātei "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī" līdz 191 605 latiem;
2.6.2. 1.5.2.2.3.apakšaktivitātei "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ieviešanā" līdz 170 000 latiem;
2.6.3. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātei "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana" līdz 228 600 latiem;
2.7. Vides ministrijas pārziņā esošajai 3.5.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" līdz 7 079 445 latiem;
3. Atļaut ministrijām esošā budžeta, tai skaitā šī protokollēmuma 1. un 2.punktā minētā finansējuma, ietvaros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīt līdzekļus starp tās pārziņā esošajām aktivitātēm un projektiem bez atsevišķa Ministru kabineta lēmuma, nepieciešamības gadījumā iesniedzot līdzekļu pārdales pieprasījumus Finanšu ministrijā.
4. Atbildīgajām iestādēm par to pārziņā esošajām aktivitātēm, kuru ietvaros valsts budžeta finansējumu plāno vairāku ministriju budžetos, līdz 2010.gada 22.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā 2.punktā minētā finansējuma sadalījumu pa finansējuma saņēmējiem, tai skaitā norādot ministrijas, kuru budžetā tiks ieplānoti līdzekļi. Atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka attiecīgās ministrijas ir informētas par finansējuma limitu, kas pieejams atbilstoši šim protokollēmumam.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"

TA-1372 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

TA-1545 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju precizēt likumprojektu, un Iekšlietu ministrijai iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
55.§
Likumprojekts "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums"

TA-666 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju precizēt likumprojektu, un Iekšlietu ministrijai iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem""

TA-1373 ____________________________________

(D.Staķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1581 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par attālākajiem reģioniem"

TA-1526 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par attālākajiem reģioniem.
3. Ārlietu ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmē.
 
59.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 11.jūnija sanāksmei

TA-1550 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2010.gada 11.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem kravas automobiļiem”;
2.2. Pozīcija par padomes secinājumiem „Izvēļu analīze pārejai uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķi virs 20% un oglekļa emisiju pārvirzes riska novērtējums”
2.3. Pozīcija par padomes secinājumiem „Ūdens trūkums, sausums un pielāgošanās klimata pārmaiņām”;
2.4. Pozīcija par padomes secinājumiem „Gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām − mežu aizsardzība un mežu informācija ES”;
2.5. Pozīcija par padomes secinājumiem „Pušu konferences (COP/MOP 5) piektā sanāksme, kas ir arī Kartahenas bioloģiskās drošības Protokola pušu sanāksme (Nagojā, Japānā, no 2010.gada 11. līdz 15.oktobrim)”.
3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2010.gada 11.jūnijā.
 
60.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmei

TA-1554 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 14.jūnijā sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Kuba”;
2.2. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Korfu process”;
2.3. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „ES Padomes secinājumi par bērnu nodarbinātības apkarošanu”;
2.4. Pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru sesijai Nr.1 „Par Padomes secinājumu projektu par Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2015.gadam, gatavojoties Augsta līmeņa plenārsesijai Ņujorkā”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai vēstniecei E.Kuzmai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2010.gada 14.jūnija sanāksmē.
 
61.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmē izskatāmo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

TA-1577 ____________________________________

(J.Bulāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmē izskatāmo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu.
3. Ārlietu ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu.
 
62.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1318 ____________________________________

(A.Tihomirovs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420575810.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Finanšu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A420575810.
 
63.§
Par kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam

TA-1277 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42554307.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu par kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3. Zemkopības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42554307.
 
64.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 12.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursa sagatavošanas gaitu""

TA-1178-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
65.§
Par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu

TA-1537-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par sarunām ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību"

TA-1566-IP____________________________________

(T.Koķe, M.Lazdovskis, L.Šulca, E.Dreimane, G.Arāja, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību projektu.
3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju, ka ar Tieslietu ministriju jautājums ir saskaņots.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu un memoranda projektu, precīzi norādot, ka finansējums no valsts puses tiek paredzēts divus gadus, un iesniegt Valsts kancelejā.
5. Atļaut izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei parakstīt trīspusējo memorandu starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību.
6. Finanšu ministrijai palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2011.gadam par 250 973 latiem un 2012.gadam par 85 076 latiem, lai nodrošinātu finansējumu Rīgas Ekonomikas augstskolai.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par noslēgtā Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu.
 
67.§
Noteikumu projekts "Par Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiber-aizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-1401-DV ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā pulkvežleitnantu Ē.Nagli parakstīt Pievienošanās protokolu.
 
68.§
Noteikumu projekts "Par Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"

TA-1404-DV ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā pulkvežleitnantu Ē.Nagli parakstīt Pievienošanās protokolu.
 
69.§
Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstuli un starp Eiropas Savienības un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanos

TA-1580-DV ____________________________________

(S.Bajāre, R.Vējonis, M.Lazdovskis, A.Kampars, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves un Ministru prezidenta sniegto informāciju par sagatavotajiem dokumentu projektiem.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par to, ka Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmajā Nodomu vēstules projektā (Letter of Intent) un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamajā Papildu vienošanās projektā (Supplemental Memorandum of Understanding) tiek ietverti tikai tādi uzdevumi, kuri, ievērojot Ministru kabineta iekārtas likuma 3.pantu, ietilpst Ministru kabineta kompetencē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautisko tiesību normām un likumiem, un ka to īstenošanai nav nepieciešams informēt Saeimu un likuma veidā saņemt akceptu izmaiņu ieviešanai.
3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par to, ka ministrija neiebilst pret Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstules projektu un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanās projektu, ja tajos tiek ietverti tikai tādi uzdevumi, kuri, ievērojot Ministru kabineta iekārtas likuma 3.pantu ietilpst Ministru kabineta kompetencē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautisko tiesību normām un likumiem, to īstenošanai nav nepieciešams informēt Saeimu un likuma veidā saņemt akceptu izmaiņu ieviešanai.
4. Atbalstīt Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstules projektu un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanās projektu.
5. Deleģēt Ministru prezidentu un finanšu ministru valdības vārdā parakstīt šī protokollēmuma 4.punktā minētos dokumentus.
6. Atļaut Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, līdz parakstīšanai tehniski precizēt šī protokollēmuma 4.punktā minētos dokumentus, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. un 3.punktu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību