Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.32

2010.gada 21.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.50

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.31 25.§) "Par priekšlikumiem valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju optimizācijai"

TA-830 ____________________________________

(M.Brencis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 25.§) "Par priekšlikumiem valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju optimizācijai" 4.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„4.Finanšu ministrijai:
4.1. līdz 2010.gada 8.jūlijam izpildīt Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.61 71.§ 8.punktā doto uzdevumu;
4.2. līdz 2010.gada 2.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projekta sagatavošanas kontekstā konkrētus priekšlikumus par vienotas pieejas nodrošināšanu nomas maksas segšanā."
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru"

TA-1405 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Pils ielā 21, Rīgā"

TA-480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 34, Rīgā"

TA-1484 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 34a, Rīgā"

TA-1487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-3991 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.69 21.§) "Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Kontrole, vadība un signalizācija""" 2.punktā doto uzdevumu

TA-1387 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.69 21.§ „Noteikumu projekts „Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Kontrole, vadība un signalizācija”” 2. un 3.punktu.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 31.decembrim nodrošināt finansējumu tulkošanai valsts valodā šādiem standartiem:
2.1. LVS EN 50126-1:2002 "Dzelzceļa aprīkojums. Drošuma, darbgatavības, remontējamības un drošības specifikācija un demonstrācija";
2.2. LVS EN 50128:2002 "Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – Dzelzceļa vadības un aizsardzības sistēmu programmatūra";
2.3. LVS EN 50129:2003 "Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – Ar drošību saistītas elektroniskās signalizācijas sistēmas";
2.4. LVS EN 50125-1:2002 "Dzelzceļa aprīkojums – Elektroiekārtām izvirzāmās vides prasības – 1.daļa: Uz ritošā sastāva uzstādītas iekārtas";
2.5. LVS EN 50125-3:2003 "Dzelzceļa aprīkojums – Elektroiekārtām izvirzāmās vides prasības – 3.daļa: Signalizācijas un telekomunikāciju iekārtas";
2.6. LVS EN 50121-3-2:2006 "Dzelzceļa aprīkojums. Elektromagnētiskā saderība. 3-2.daļa: Ritošais sastāvs. Ierīces";
2.7. LVS EN 50121-4:2006 "Dzelzceļa aprīkojums. Elektromagnētiskā saderība. 4.daļa: Signalizācijas un telesakaru ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība";
2.8. LVS EN 50238:2003 "Dzelzceļa aprīkojums – Ritošā sastāva un vilciena tuvošanās brīdinājuma sistēmu savietojamība".
3. Līdz šī protokollēmuma 2.punktā minēto standartu iztulkošanai persona ar standartu skaidrojumu var iepazīties Satiksmes ministrijā.
4. Jautājumu par finansējuma nodrošināšanu šī protokollēmuma 2.punktā minēto standartu tulkošanas izmaksu segšanai izskatīt 2011.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
5. Ekonomikas ministrijai savlaicīgi informēt ministrijas par paredzētajām izmaiņām obligāti piemērojamos standartos.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 19.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.31 34.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""" un Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.60 33.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""" doto uzdevumu

TA-1156 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu:
1.1. Ministru kabineta 2008.gada 19.maija sēdes protokola Nr.31 34.§ „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteikumiem produktiem””” 2.punktu;
1.2. Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.60 33.§ „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteikumiem produktiem””” 2.punktu.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt standarta LVS EN ISO 2808:2006 „Krāsas un lakas. Pārklājuma biezuma noteikšana” piemērošanu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-1142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"

TA-1397 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

TA-1684 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, un kritēriji, pēc kādiem tiek noteikta sabiedriskā labuma organizācija, kurai nodot likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu"

TA-1703 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību"

TA-921 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""

TA-1556 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1558 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-1642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"

TA-1648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām"

TA-1653 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"

TA-1700 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.365 "Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus""

TA-1630 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību"

TA-1631 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""

TA-1633 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"

TA-1634 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem"

TA-1637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi"

TA-1470 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1419 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""

TA-1592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

TA-1363 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

TA-1360 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojuma Nr.578 „Par Sarkanā Krusta medicīnas koledžas reorganizāciju” 3.4.apakšpunktā noteikto, Veselības ministrijai pēc nekustamā īpašuma – būves (būves kadastra apzīmējums 0100 037 0183 004) – Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, ierakstīšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par minētā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā, vienlaikus nosakot aizliegumu Rīgas Stradiņa universitātei nekustamo īpašumu – būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 037 0183 004) – Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, vai tā daļas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Ministru kabineta lēmuma, kā arī iznomāt bez Veselības ministrijas saskaņojuma.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lielā Dzirnavu ielā 8, Ventspilī, pirkšanu"

TA-1701 ____________________________________

(M.Gruškevics, M.Brencis, J.Pūce, M.Bičevskis, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka ziedojuma līgumā starp SIA ""Ventspils nafta" termināls" un Ventspils Profesionālo vidusskolu tiek ietverts nosacījums, ka par rīkojumā minētajam pirkumam piešķirto ziedojumu SIA ""Ventspils nafta" termināls" nodokļa atvieglojumus neprasa, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 003 0605) – zemes vienību 4 243 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 003 0605) – Lielā Dzirnavu ielā 8, Ventspilī, par kopējo summu līdz 310 000 latu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstu par radošo darbu baleta māksliniekiem"

TA-1380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu"

TA-1437 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""

TA-1257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu"

TA-1685 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu"

TA-1498 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā"

TA-1365 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm"

TA-1616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Protokola, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (turpmāk – Protokols) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieci, vēstnieci L.Līci-Līcīti Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Protokolu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1433 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „Indrāni – 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0169) 9341 kvadrātmetru platībā un zemes vienību „Indrāni – 2“ (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0170) 630 kvadrātmetru platībā Isnaudas pagastā, Ludzas novadā par kopējo summu 4985,50 lati.
 
41.§
Noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"

TA-1423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem"

TA-1513 ____________________________________

(S.Rāgs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem"

TA-1511 ____________________________________

(S.Rāgs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus, ar kuriem tiek regulētas darbības ar vekseļiem, lai nodrošinātu vekseļu elektroniskas aprites iespēju, un tieslietu ministram līdz 2010.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem""

TA-1584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-2898 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Likuma īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

TA-1535 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1444 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"

TA-1431 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-1421 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu"

TA-1478 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums"

TA-1689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru Padomes 1992.gada 20.maija lēmumā Nr.183 "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā epizootiskajā birojā""

TA-1383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi"

TA-1541 ____________________________________

(R.Muciņš, B.Bāne, D.Gavars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 17. marta rīkojumā Nr. 140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-1629 ____________________________________

(R.Klimkāne, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija sēdē grozījumu Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums", ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā par rīkojuma projektu minēto.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Koncepcijas projektu par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"

TA-1609 ____________________________________

(J.Muižniece, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par noslēgtajiem līgumiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" ietvaros"

TA-1690 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 12.1 punktā noteikto Vides ministrija ir noslēgusi līgumus par projektu īstenošanu par kopējo summu 3 345 929,61 LVL, tai skaitā par projekta Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001 „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” kopējo vērtību 2 664 386,70 LVL apmērā un par projekta Nr. 3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/002 „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” kopējo vērtību 681 542,91 LVL apmērā.
3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai Vides ministrija atsevišķā valsts budžeta programmā plānos atbilstošus ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošus izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"

TA-3834 ____________________________________

(I.Ošiņa, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju veselības nozarē"

TA-1657 ____________________________________

(R.Muciņš, B.Bāne, D.Gavars, J.Gardovskis, U.Augulis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumā un Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2010.gada 15.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, paredzot:
3.1. otras māsas piesaisti visām ģimenes ārstu praksēm Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros;
3.2. Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu novirzīšanu personām ar zemiem ienākumiem sniegtās veselības aprūpes pakalpojumu un uz veselības aprūpes sistēmas optimizāciju vērstu pakalpojumu apmaksai.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izstrādāt un veselības ministram līdz 2010.gada 15.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta Sociālās drošības tīkla stratēģijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 11.septembra sēdes protokolu Nr.56, 78.§).
5. Veselības ministrijai līdz 2010.gada 30.jūlijam, izvērtējot 2010.gada pirmās puses rādītājus, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par finanšu situāciju veselības aprūpes jomā, tai skaitā prognozi par pacientu skaita izmaiņām, to struktūru un nepieciešamo finansējumu līdz šī gada beigām, kā arī priekšlikumus ziņojumā minēto problēmu risinājumam.
 
59.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

SAN-1916____________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija sēdē.
 
60.§
Atbildes vēstules projekts Saeimai

TA-1681 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimai.
 
61.§
Atbildes projekts Saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

SAN-1867 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija sēdē.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā"

TA-1280 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, svītrojot vārdus "kas lielākas par 50 kvadrātmetriem" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

TA-1632 ____________________________________

(I.Pētersone, K.Karsuma, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1624 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1697 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1713 ____________________________________

(M.Čakste, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.-2015.gadam"

TA-1706 ____________________________________

(J.Dūklavs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2011.gada 30.jūnijam veikt meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) attīstības vispusēju izvērtējumu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības aspektus.
3.Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Vides ministriju aktualizēt un līdz 2011.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes, iestrādājot tajās arī maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu noteikšanas pamatprincipus, kuros ietverti ekonomiskie, dabas aizsardzības un sociālie aspekti.
 
68.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

TA-1646 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

TA-1638 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Uzbekistānas Republikai"

TA-1720 ____________________________________

(A.Razāns, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta līdzekļu apropriācijas pārdali starp Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1718 ____________________________________

(J.Sārts, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.jūnija sanāksmei

TA-1693 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas nacionālos pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Priekšlikumi Padomes lēmumiem, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 88017xMON 810 (MON-88Ø17-3xMON- ØØ81Ø-6), MON 89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON- ØØ6Ø3-6), 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7Xdas- Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), 1507x59122 (DAS- Ø15Ø7Xdas-59122-7), Bt11xGA21 (SYN-BT Ø11-1xMON- ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tām un Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atjauno turpmāku tirdzniecības atļauju produktiem, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 (SYN-BTØ11-1), sastāv vai ir ražoti no tās, ar ko atļauj pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas , kas satur ģenētiski modificētas dzīvnieku barības kukurūzu Bt11 (SYN-BTØ11-1) vai no tās sastāv, atbilstoši Regulai (EK) Nr.1829/2003, un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2004/657/EK”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Komisijas Paziņojums - apspriešanās par zvejas iespējām 2011. gadam”;
2.3. pozīcija Nr.2 „Kopējās zivsaimniecības politikas reforma: iespējamās izmaiņas”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.jūnija sanāksmē.
 
73.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 24.jūnija sanāksmei

TA-1709 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 24.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Sociālo lietu un Ekonomikas komitejai un Reģionu komitejai "Pilsētu mobilitātes rīcības programma" - Padomes Secinājumu projekts;
2.2. Transports un "EIROPA 2020 – Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei";
2.3. Eiropas Savienības atbildes rīcība saistībā ar vulkānisko pelnu mākoņa izraisītajām sekām gaisa transportam - Komisijas sniegta informācija.
3. Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 24.jūnija sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
74.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai

TA-1443 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A42688408.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Satiksmes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42688408.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"

206-k ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par A kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu"

204-k ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu B kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu"

205-k ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību"

TA-1502-DV ____________________________________

(A.Laurinovičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts informācijas sistēmu pārziņiem:
2.1. līdz 2011.gada 1.janvārim iecelt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldniekus;
2.2. līdz 2011.gada 1.februārim veikt valsts informācijas sistēmu drošības auditus un līdz 2011.gada 1.jūnijam novērst drošības auditā konstatētos trūkumus;
2.3. līdz 2011. gada 1.janvārim veikt valsts informācijas sistēmu risku analīzi un izstrādāt risku pārvaldības plānu;
2.4. līdz 2011.gada 1.janvārim izstrādāt un apstiprināt Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumu Nr.765 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības” 3.punktā noteiktos iekšējos valsts informācijas sistēmu drošību reglamentējošos dokumentus;
2.5. līdz 2011.gada 15.jūnijam informēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par šī protokollēmuma 2.punktā doto uzdevumu izpildes rezultātiem.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Saeimas objektu apsardzi"

TA-1674-DV ____________________________________

(I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegtajā rīkojuma projektā ietvertos priekšlikumus.
2. Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 80.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstā.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

TA-1676 ____________________________________

(I.Pētersone, I.Dālderis, U.Augulis, D.Gavars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 79.paragrāfā minēto.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumā Nr.821 "Par darba grupas izveidi""

TA-1660-DV____________________________________

(M.Bičevskis, J.Pūce, M.Lazdovskis, A.Dravniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāves priekšlikumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Latvijas Banku, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju.
 
82.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 58.§) izpildi

TA-1722-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību