Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2010.gada 29.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-645 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"

TA-1719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par algas pabalstu par dienestu ārvalstī noteikšanas kārtību un apmēru karavīram un militārajam darbiniekam, kura ģimenes locekļi uzturas ārvalstī, no kuras minētā persona nosūtīta uz starptautisko operāciju"

TA-1738 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām"

TA-1732 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklējami un uzskaitāmi nelaimes gadījumi, kuros cietuši karavīri dienesta laikā"

TA-1737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"

TA-1730 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un noteikšanas kārtību"

TA-1717 ____________________________________

(A.Vizulis, I.Ošiņa, J.Sārts, M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju attiecībā uz pamatojumu piemaksu apmēra palielināšanai, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu pirmā nacionālā ziņojuma sagatavošanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros"

TA-1650 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ"

TA-1727 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""

TA-1741 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.272 "Par licencēšanas konkursa pirmajā kārtā iekļaujamajiem ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves blokiem""

TA-1349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā (200.saraksts)"

TA-85 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 008 0006) Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā"

TA-1516 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejas nolikums"

TA-1694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" īstenošanas kārtību""

TA-1640 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""

TA-1641 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā"

TA-1446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu"

TA-1393 ____________________________________

(K.Vāgnere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums".
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu"

TA-1734 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Filmu producentu reģistrācijas kārtība"

TA-1735 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Filmu klasifikācijas noteikumi"

TA-1736 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""

TA-1778 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-1629 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-1725 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi"

TA-1071 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi' papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""

TA-1733 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kartupeļu cistu nematožu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"

TA-1530 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1682 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

TA-1547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Sēklu aprites likumā”, paredzot, ka Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu par atļaujas izsniegšanu sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju un lēmumu par atļaujas izsniegšanu pazemināt izlases sēklas kategoriju pieņem viena mēneša laikā pēc normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktā termiņa beigām, kad var iesniegt iesniegumus.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"

TA-1739 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-1579 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007.–2013.gadam"

TA-1628 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-3757 ____________________________________

(J.Golubevs, D.Robežniece, E.Repše, K.Gerhards, R.Vējonis, E.Zivtiņš, J.Dūklavs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot, ka: vieglajam automobilim, piekabēm ar pilnu masu līdz 3500kg, motociklam, triciklam un kvadriciklam valsts tehnisko apskati pirmo reizi veic ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, kad transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts, un transportlīdzekļa ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem ar šādu valsts tehniskās apskates termiņu nomaksājama uzreiz par diviem gadiem; norma par to, ka valsts tehnisko apskati pirmo reizi veic ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, kad transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts, attiecināma uz tiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi tiks reģistrēti pēc likuma spēkā stāšanās, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālām piemaksām ārstniecības personām"

TA-1543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""

TA-1643 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

TA-1750 ____________________________________

(L.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

TA-1775 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

SAN-1867 ____________________________________

(L.Medina, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

TA-567 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Tieslietu ministrijai papildināt atbildes projektu, iekļaujot tajā viedokli, ka finanšu ministrs ir tiesīgs valsts vārdā ņemt galvojumu, pamatojoties arī uz Saeimas lēmumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-1747 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmās prasības"

TA-1745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-1748 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kremācijas noteikumi"

TA-1754 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-1753 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu veidiem un apmēru, kas saistīti ar karavīra apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu"

TA-1715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Pabalstu un kompensāciju apmēri un izmaksas kārtība par dienestu ārvalstīs diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem"

TA-1755 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa aprēķināšanas kārtību"

TA-1705 ____________________________________

(D.Robežniece, J.Dūklavs, L.Medina, A.Balode, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta nosaukumu, aizstājot vārdu "aprēķināšanas" ar vārdu "piemērošanas", un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka noteikumu 24.punktā minētās pasākuma monitoringā un novērtējumā iesaistīto institūciju informācijas sistēmu pielāgošanas izmaksas tiek finansētas no Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotās struktūrfondu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.4. aktivitātes "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" projekta līdzekļiem.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par G.Veismanes atbrīvošanu no Valsts kancelejas direktora amata"

TA-1771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" valsts kapitāla daļu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"

TA-1740 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Veselības ministru 2010.gada 5.-6.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1761 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministram D.Gavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Veselības ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 5.-6.jūlijā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija Direktīvas 2003/30/EK par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā 4.panta 1.punktā dotā uzdevuma izpildi 2009.gadā"

TA-1746 ____________________________________

(K.Stepanovs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Eiropas Komisijai ziņojumu par īstenotajiem pasākumiem, lai veicinātu biodegvielu vai citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanu.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 5.sadaļā Valsts iepirkums un izvērtējumu par Turcijas ES pievienošanās sarunu 12.sadaļas Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika atvēršanas nosacījumu izpildi

TA-1757 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 5.sadaļas "Valsts iepirkums" provizorisku slēgšanu, kā arī sarunu sākšanu Turcijas ES pievienošanās sarunu 12.sadaļā "Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika".
 
54.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Padomes Konvencijas projektu par vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu

TA-1766 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Padomes Konvencijas projektu par vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
 
55.§
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ pamatlēmumu 2004/68/TI

TA-1770 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ pamatlēmumu 2004/68/TI.
 
56.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā pēc SIA "Līcis-93" pieteikuma

TA-1548 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam par SIA „Līcis-93” pieteikumu par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.922 „Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, „Rojas ostā”” atcelšanu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
57.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā pēc SIA "Būvserviss Roja" pieteikuma

TA-1549 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam par SIA „Būvserviss Roja” pieteikumu par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.920 „Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) Rojas novada Rojas pagastā, „Rojas ostā”” atcelšanu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
58.§
Ministru kabineta viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-21-01

TA-1586 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2010-21-01.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Latvijas Republikas Satversmes tiesai.
 
59.§
Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti"

TA-1696-IP____________________________________

(E.Beļskis, E.Dreimane, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Sadarbības nolīguma satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegtajā likumprojektā ietvertās normas.
3. Valsts kancelejai noformēt likumprojektu noteikumu projekta veidā un sagatavot to parakstīšanai.
4. Pilnvarot Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā N.Popenu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Nolīgumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību