Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2010.gada 6.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves pārgāznes būvniecībai"

TA-1396 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība""

TA-1772 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1399 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamā īpašuma Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""

TA-1411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.632 "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.–2009.gadam""

TA-1362 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Sporta politikas pamatnostādnēs 2004.–2009.gadam"

TA-1361 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006.–2012.gadam"

TA-1358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.100 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Komisijas 2003.gada 24.septembra Regulu (EK) Nr.1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju""

TA-1432 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai"

TA-1533 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai"

TA-1455 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"

TA-1489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu"

TA-1477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-1134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par B.Mišņevu"

TA-1743 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-1773 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

TA-1825 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Mūrniece, A.Ploriņš, R.Ražuks, D.Staķe, K.Gerhards, U.Ciekurs, E.Egle, J.Reirs, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
2. Veselības ministrijai steidzami precizēt atbildes projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt projektu ar precīzu informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas izmaksām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un Jūrmalas pašvaldības SIA "Jūrmalas ātrā palīdzība"; papildināt projektu ar informāciju par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir gatavs pārņemt SIA "Jūrmalas ātrā palīdzība" specializētos autotransporta līdzekļus ar visām to finanšu saistībām; iekļaut projektā informāciju par to, ka Jūrmalas pašvaldības SIA "Jūrmalas ātrā palīdzība" var piedalīties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam sniedzamo ārpakalpojumu iepirkumu konkursā; iekļaut projektā aicinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kā vienīgai pašvaldībai, kas nav iekļāvusies vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmā, rast konstruktīvu jautājuma risinājumu atbilstoši valdības pieņemtajam lēmumam par valstī izveidojamo vienoto neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Veselības ministrijai precizēto atbildes projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei D.Staķei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Izvērtējot Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, secināms, ka Veselības ministrija neatbalsta iespēju noslēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā.
Lai netiktu apdraudēta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem sniegšanas profesionalitāte un kvalitāte, uzskatu, ka sadarbības līguma slēgšana starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā ir efektīvākais neatliekamās palīdzības nodrošināšanas veids Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Līdz ar to, lūdzu rast iespēju neatbalstīt Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai."
 
18.§
Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcijas projekts

TA-2065 ____________________________________

(O.Zeile, R.Osvalde, V.Puķīte, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt koncepcijas projektu jautājumā par atalgojuma sistēmu ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām, saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projekta 3.1.apakšpunktā, ka termiņš ir 2010.gada 1.oktobris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu 2011.–2013.gadam un tās īstenošanas nodrošināšanai prognozējamiem finanšu līdzekļiem"

TA-1644 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Palielināt Zemkopības ministrijas bāzes izdevumus par 311 592 latiem 2011.gadā un 327 172 latiem 2012.gadā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līdzfinansētās Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu, attiecīgi samazinot bāzes izdevumus valsts budžeta programmā 80.00.00. „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
3. Zemkopības ministram 2012., 2013. un 2014.gadā līdz 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas izpildi un finansējuma izlietojumu iepriekšējā gadā.
 
20.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

TA-1046, SAN-1990, TA-3306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2010.gada 10.augustam.
 
21.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

TA-1775 ____________________________________

(K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi kopā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2010.gada 6.jūlija atzinumu Nr.1/6104 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
22.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-1762 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1724 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

TA-1787 ____________________________________

(R.Vējonis, S.Mertena, J.Dūklavs, I.V.Lieģis, T.Trubača, D.Vilkaste, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Vides ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā tiesību akta projektu par Ministru kabineta rīkojuma „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” atzīšanu par spēku zaudējušu, ja Saeima likumprojektu noraida.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1786 ____________________________________

(R.Vējonis, M.Bičevskis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides ministrijai papildināt rīkojuma projektu jautājumā par pieteikumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai apropriācijas palielināšanai, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai, sagatavojot kārtējās Ministru kabineta sēdes darba kārtību, sekot, lai tiktu ievērots Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 55.§ "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 3.punktā noteiktais - turpmāk jautājumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabinetā izskatīt reizi mēnesī, iekļaujot mēneša otrās nedēļas Ministru kabineta sēdes darba kārtībā visus iepriekšējā mēnesī Valsts kancelejā saņemtos attiecīgos tiesību aktu projektus.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.111 "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumus par banku aizņēmumiem""

TA-1794 ____________________________________

(J.Pone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2010.gadā""

TA-1804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Protokollēmuma projekts "Par Veselības ministrijas budžeta iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 2009.gada līdzekļu atlikumiem"

TA-1813 ____________________________________

(R.Muciņš, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrija budžeta iestāžu – valsts aģentūras „Latvijas infektoloģijas centrs”, Sporta medicīnas valsts aģentūras, Valsts asinsdonoru centra, Veselības norēķinu centra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra, Veselības inspekcijas, Veselības ekonomikas centra un Zāļu valsts aģentūras, maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri 3 895 921 lata apmērā novirza:
1.1. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammu 33.01.00 „Ārstniecība” 3 244 983 lata apmērā, lai daļēji segtu 2010.gada līdzekļu deficītu pacientu iemaksu segšanai tām iedzīvotāju kategorijām, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksas un tā ir sedzama no valsts budžeta līdzekļiem;
1.2. uz valsts budžeta programmas 02.00.00 „Medicīnas izglītība” apakšprogrammu 02.04.00 „Rezidentu apmācība” 101 154 latu apmērā, lai nodrošinātu rezidentu apmācību 2010.gadā;
1.3. uz valsts budžeta programmu 45.00.00 „Ārstniecības finansējuma administrēšana” 549 784 latu apmērā, lai nodrošinātu Veselības norēķinu centra Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (VIS) darbību un apmaksu ārstniecības iestādēm par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2010.gada otrajā pusgadā.
2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai.
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju.
4. Veselības ministrijai vienoties ar Finanšu ministriju par termiņu, kādā tiek veikta šī protokollēmuma 1.punktā minētās apropriācijas palielināšana atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta četrpadsmitās daļas 1.punktam.
5. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 12.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 13.jūlija sēdē informatīvo ziņojumu par rezidentu apmācības finansējumu un tā sadalījumu, kurā iekļaut izvērtējumu arī tam, vai nav nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi".
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes pilsētas domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" kapitāla daļu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1806 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

TA-1815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā valsts iestādes un amatpersonas iegūst informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""

TA-1610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-1784 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, lai precizētu deleģējumu Ministru kabinetam.
 
34.§
Koncepcijas projekts "Vienota valsts uzraudzība veterināro zāļu apritē"

TA-1497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1828 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 31.augustam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana”, precizējot aktivitātē pieejamo finansējumu atbilstoši grozījumam darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-1829 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-1856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)"

TA-1857 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Sadarbības līgums starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited un Publicitātes līgumu saistībā ar Sadarbības līgumu starp British-American Tobacco (Holdings) Limited un Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm

TA-1848 ____________________________________

(J.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Sadarbības līguma starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited (turpmāk – Sadarbības līgums) parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Sadarbības līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Sadarbības līguma parakstīšanas informēt par to Eiropas Komisiju un iesniegt līgumu Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Sadarbības līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2010.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-1853 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2010.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē 2010.gada 12.-13.jūlijā izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1854 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē no 2010.gada 12.-13.jūlijam.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0385" projekts

TA-1823 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0385.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 12.jūlija sanāksmei

TA-1845 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālo pozīciju Nr.1 „Augsta līmeņa darba grupas piensaimniecības jautājumos ziņojums” un pozīciju Nr.1 „Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Vācijas Alkohola monopolu un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1234/2007 (Vienoto TKO regulu) attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts Vācijas Alkohola monopola ietvaros” Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 12.jūlija sanāksmei.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniecei-vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 12.jūlija sanāksmē.
 
44.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A42485508

TA-1645 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42485508.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42485508.
 
45.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-40-03

TA-1319 ____________________________________

(J.Golubevs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2010-40-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr.2010-40-03.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Spānijai un Portugālei, pārdales iespējām"

TA-1816-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Portugāles Republikai, pārdales iespējām"

TA-1817-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
48.§
Protokollēmuma projekts "Par Rīgas brīvostas dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu pieņemšanu un izmantošanu"

TA-1851-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
49.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija protokola Nr.32 70.§ izpildi

TA-1864 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Ārlietu ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes protokola Nr.32 70.§ "Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Uzbekistānas Republikai"".
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija izstrādā un noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par humānās palīdzības sniegšanas kārtību.
 
50.§
Konfidenciāli

20-k ____________________________________

()

 
51.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija protokollēmuma (prot. Nr.28 57.§) "Par akciju sabiedrību "Parex banka"" 1., 3. un 8.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu

TA-1850-DV____________________________________

(M.Bičevskis, J.Jākobsons, R.Vējonis, J.Dūklavs, I.V.Lieģis, A.Kampars, U.Augulis, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Jautājumu turpināt izskatīt kādā no nākamajām Ministru kabineta sēdēm.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar EM 05.08.2010. vēstuli Nr.1-1-7646

Rīgā

Nr.34

2010.gada 6.jūlijā

48.§

Par Rīgas brīvostas dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu pieņemšanu un izmantošanu
 

TA-1851 -IP__________________________________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis) 

1. Atbalstīt ziedojuma pieņemšanu no Rīgas brīvostas 500 000 Ls apmērā.

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojuma Nr.165 1.punktu, šī protokollēmuma 1.punktā minēto finansējumu novirzīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Latvijas dalības organizēšanai starptautiskajā izstādē „World Expo 2010” Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā.

3. Saskaņā ar Likuma par ostām 12.panta otro daļu Valsts kancelejai nosūtīt informāciju par Rīgas brīvostas ziedojuma saņemšanu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai saskaņošanai.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Satiksmes ministrs K.Gerhards 

Valsts kancelejas direktora vietā –
direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane

 


 

Skatīt darba kārtību