Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2010.gada 13.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-389 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""

TA-1622 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm""

TA-1623 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi"

TA-1395 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam"

TA-1627 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 084 0011) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 084 2043) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā"

TA-713 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1382 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1846 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"""

TA-1832 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 53, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-1464 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1436 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt Isnaudas pagastā, Ludzas novadā par kopējo summu 19 436 lati:
2.1. zemes vienību „Nagļi A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 010 0105) 800 kvadrātmetru platībā;
2.2. zemes vienību „Linda A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0081) 9200 kvadrātmetru platībā;
2.3. zemes vienību „Augstkalni A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 6858 008 0172, 6858 008 0168, 6858 008 0169 un 6858 008 0167) 760 kvadrātmetru kopplatībā;
2.4. zemes vienību „Aizandži A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0125) 11 500 kvadrātmetru platībā;
2.5. zemes vienību „Aizandži P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0102) 4300 kvadrātmetru platībā;
2.6. zemes vienību „Stradiņi A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 6858 010 0098, 6858 010 0100, 6858 010 0101, 6858 008 0054 un 6858 008 0052) 14 300 kvadrātmetru kopplatībā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene posma 65,60.–76,30.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1501 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „P 36” (zemes vienības kadastra apzīmējums 50900140009) 5000 kvadrātmetru platībā Stradu pagastā, Gulbenes novadā par kopējo summu 110,00 lati.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova (A12) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā un Nirzas pagastā, Ludzas novadā par kopējo summu 52 224 lati:
2.1. zemes vienību „Mārzeme P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 002 0325) 412 kvadrātmetru platībā;
2.2. zemes vienības „Mārzeme A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 6896 002 0254, 6896 002 0324 un 6896 002 0255) 5600 kvadrātmetru kopplatībā;
2.3. zemes vienību „Mariņi A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 002 0252) 698 kvadrātmetru platībā;
2.4. zemes vienību „Čiekuri P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 005 0272) 2125 kvadrātmetru platībā;
2.5. zemes vienību „Saullēkti A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 005 0152) 42 kvadrātmetru platībā;
2.6. zemes vienību „Kļavukalns A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0128) 700 kvadrātmetru platībā;
2.7. zemes vienību „Sili A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0124) 11 300 kvadrātmetru platībā;
2.8. zemes vienību „Sili P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0123) 4000 kvadrātmetru platībā;
2.9. zemes vienības „Vijiņas A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 6896 005 0070 un 6896 005 0082) 10 000 kvadrātmetru kopplatībā;
2.10. zemes vienību „Šalkoņi A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 001 0101) 1669 kvadrātmetru platībā;
2.11. zemes vienību „Zaķīši A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 005 0177) 1200 kvadrātmetru platībā;
2.12. zemes vienību „Zaķīši P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 005 0178) 4100 kvadrātmetru platībā;
2.13. zemes vienību „Latiņi P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 002 0250) 2400 kvadrātmetru platībā;
2.14. zemes vienību „Latiņi A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 002 0222) 10 100 kvadrātmetru platībā;
2.15. zemes vienību „Ināras - 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 002 0140) 122 kvadrātmetru platībā;
2.16. zemes vienību „Jaunaudzes A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 010 0076) 1500 kvadrātmetru platībā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""

TA-1222 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""

TA-1338 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Meliorācijas kadastra noteikumi"

TA-1357 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-1831 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""

TA-1525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

TA-1790 ____________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"

TA-1792 ____________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to"

TA-770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc likuma „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” spēkā stāšanās.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par rezidentu apmācībai paredzētā finansējuma sadalījumu"

TA-1895 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par ārstiem bezdarbniekiem un par tām ārstu specialitātēm, kurās piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi".
 
24.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 26.§) "Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai" 4.punktā doto uzdevumu

TA-1714 ____________________________________

(E.Repše, B.Bāne, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā sniegto informāciju, ka Finanšu ministrija ir vienojusies ar Kultūras ministriju par to, ka Kultūras ministrija valsts budžeta finansējumu nomas maksas segšanai ministrijas budžetā plānos centralizēti, atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr.21 26.§ „Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai” 4.punktā doto uzdevumu.

 
25.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-1927 ____________________________________

(O.Zeile, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
26.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-1902 ____________________________________

(K.Kinča, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1595 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1596 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1597 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"

TA-1598 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1601 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs U.Augulis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1602 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1603 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-1604 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1605 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

TA-1606 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"

TA-1607 ____________________________________

(J.Bārbale, J.Radzevičs, M.Lazdovskis, P.Barons, V.Piziča, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana tiek nodota pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un zvērinātiem notāriem (izskatīšanai Ministru kabineta komitejā iesniegtā likumprojekta redakcija).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1865 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-1894 ____________________________________

(O.Barānovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1888 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""

TA-1890 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1552 ____________________________________

(U.Rusmanis, S.Mertena, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-1821 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

TA-1824 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"

TA-1826 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1917 ____________________________________

(M.Gruškevics, S.Mertena, B.Bāne, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"

TA-1614 ____________________________________

(K.Gerhards. A.Lubāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu par grozījumu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, lai precizētu termina „pasūtītājs” skaidrojumu atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.pantā noteiktai sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanā un organizēšanai iesaistīto institūciju kompetencei;
2.2. līdz 2010.gada 15.septembrim tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība".
3. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra K.Gerharda sniegto informāciju par paaugstinātās gaisa temperatūras ietekmi uz autoceļu stāvokli.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 14.-16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1918 ____________________________________

(A.Burka, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 14.-16. jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 
49.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 15.-16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1922 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Iekšlietu ministrei L.Mūrniecei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2010.gada 15.-16.jūlija sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
50.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 15.–16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1925 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010. gada 15.-16. jūlija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
51.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 14.-16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1924 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes valsts sekretāram M.Gruškevicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 14.-16. jūlija sanāksmē.

 
52.§
Informācija Satversmes tiesai lietā Nr.2010-20-0106

TA-1798 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt labklājības ministra iesniegto informācijas projektu Satversmes tiesā lietā Nr. 2010-20-0106.
2.Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt informāciju Satversmes tiesai lietā Nr. 2010-20-0106.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" lidlauka (virszemes) apkalpošanas funkciju nodalīšanai"

TA-1859-IP ____________________________________

(K.Gerhards, J.Ķuzulis, B.Bāne, S.Mertena, V.Dombrovskis )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Satiksmes ministrijai turpināt saskaņot jautājumu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, kā arī izzināt Ekonomikas ministrijas viedokli par to, kā informatīvajā ziņojumā piedāvātais risinājums atbilst ar Ministru prezidenta 2010.gada 1.aprīļa rīkojumu nr. 139 "Par starpinstitūciju darba grupu publisko personu komercdarbības koncepcijas izstrādei" izveidotās darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem un iesniegt jautājumu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
54.§
Konfidenciāli

360-k ____________________________________

()

.
 
55.§
Konfidenciāli

361-k ____________________________________

()

.
 
56.§
Konfidenciāli

221-k ____________________________________

()

.
 
57.§
Konfidenciāli

222-k ____________________________________

()

.
 
58.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 57.§) "Par akciju sabiedrību "Parex banka"" 1., 3. un 8.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu

TA-1850-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību