Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.37

2010.gada 20.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs

 -

R.Vējonis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidenta padomnieks

-

E.Kušners

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

TA-1680 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību"

TA-1386 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""

TA-1555 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1711 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.maija rīkojumā Nr.244 "Par Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas pasākumu finansēšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu""

TA-1510 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-1523 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1688 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1691 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
9.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 28.§) "Eiropas Savienības Padomes 1977.gada 17.maija Sestajā direktīvā (77/388/EEK) minētās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas izvēles normas" izpildi

TA-1882 ____________________________________

(R.Vējonis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 28.§) „Eiropas Savienības Padomes 1977.gada 17.maija Sestajā direktīvā (77/388/EEK) minētās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas izvēles normas” izpildes gaitu, grozīt 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu, nosakot uzdevumu Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informāciju par informatīvā ziņojuma 2.1., 2.2., 2.4., 8.3., 14.2. un 16.1.apakšpunktu līdz 2011.gada 1.jūlijam.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.459 "Par valsts materiālo rezervju naftas produktu realizāciju un nekustamo īpašumu atsavināšanu""

TA-1659 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1662 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija""

TA-1906 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1490 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-1575 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma 90,70.-99,66.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1663 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības Mazozolu pagastā, Ogres novadā un Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā par kopējo summu 1460,00 latu:
2.1. zemes vienību „Kalna Klāvainēnu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0059) 0,08 ha platībā;
2.2. zemes vienību „Pāvulēnu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0065) 0,37 ha platībā;
2.3. zemes vienības „Rausēnu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējumi 7054 007 0057, 7054 007 0058, 7054 007 0059,7054 007 0060 un 7054 007 0061) 0,77 ha platībā;
2.4. zemes vienību „Pļāvēju ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 006 0095) 0,06 ha platībā;
2.5. zemes vienību „Vecskrīvēnu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 007 0056) 0,10 ha platībā;
2.6. zemes vienību „Lejas Līburu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 006 0094) 0,03 ha platībā;
2.7. zemes vienību „Klapču ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 006 0093) 0,02 ha platībā;
2.8. zemes vienību „Viesturu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 006 0092) 0,27 ha platībā.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

TA-1672 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""

TA-1759 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu"

TA-1589 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība""

TA-1611 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumu projektu paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (otrais paraksts).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"

TA-1876 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-1384 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei"

TA-1683 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.947 "Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās""

TA-1699 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""

TA-1647 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par E.Teirumnieku"

TA-1886 ____________________________________

(T.Koķe, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīcības plāna "Par pārtikas produktu eksporta veicināšanu uz Krievijas Federāciju" projekts

TA-1889 ____________________________________

(I.Beināre, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīcības plānu Valsts kontrolei un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
27.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

TA-1998 ____________________________________

(D.Robežniece, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

TA-1920 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane, E.Pavlovska, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministriem pasteidzināt Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.28 39.§ 6.punktā dotā uzdevuma izpildi.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana""

TA-1907 ____________________________________

(E.Pavlovska, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu"

TA-1820 ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministram E.Repšem ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Priekšlikums par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” dividenžu nemaksāšanu valsts budžetā par 2009.pārskata gadu samazinās 2010.gada valsts budžeta ieņēmumus, kas tiešā veidā ietekmēs kopbudžeta deficīta mērķa sasniegšanu un apgrūtinās vienošanās izpildi ar starptautiskajiem aizdevējiem.
Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valstij izmaksājamās peļņas daļu atkārtoti izskatīt pēc saskaņošanas ar starptautiskajiem aizdevējiem."

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-1821 ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministram E.Repšem ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Priekšlikums par valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” dividenžu nemaksāšanu valsts budžetā par 2009.pārskata gadu samazinās 2010.gada valsts budžeta ieņēmumus, kas tiešā veidā ietekmēs kopbudžeta deficīta mērķa sasniegšanu un apgrūtinās vienošanās izpildi ar starptautiskajiem aizdevējiem.
Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” valstij izmaksājamās peļņas daļu atkārtoti izskatīt pēc saskaņošanas ar starptautiskajiem aizdevējiem."

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

TA-1824 ____________________________________

(R.Vējonis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Atļaut valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu LVL 9 680 373 (par 2009. pārskata gadu LVL 7 380 373 un 2007.pārskata gadu (nesadalītā peļņa) LVL 2 300 000) apmērā iemaksāt Valsts kasē līdz 2010.gada 20.decembrim.
3.Satiksmes ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājam valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kontrolēt dividenžu iemaksas Valsts kasē izpildi atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam termiņam.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"

TA-1826 ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministram E.Repšem ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Priekšlikums par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" dividenžu nemaksāšanu valsts budžetā par 2009.pārskata gadu samazinās 2010.gada valsts budžeta ieņēmumus, kas tiešā veidā ietekmēs kopbudžeta deficīta mērķa sasniegšanu un apgrūtinās vienošanās izpildi ar starptautiskajiem aizdevējiem.
Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" valstij izmaksājamās peļņas daļu atkārtoti izskatīt pēc saskaņošanas ar starptautiskajiem aizdevējiem."
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-2003 ____________________________________

(I.V.Lieģis, R.Vējonis )

Ņemot vērā tieslietu ministra pienākumu izpildītāja aizsardzības ministra I.V.Lieģa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1716 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1833 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
37.§
Likumprojekts "Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005.gada 25.jūnijā"

TA-1934 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atbalstīt Nolīguma, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (turpmāk – Nolīgums), projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku N.Popenu parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu"

TA-1961 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
39.§
Informatīvais ziņojums par nozaru politiku virzību Spānijas prezidentūrā un plānoto attīstību Beļģijas prezidentūrā (2010.gada janvāris – 2010.gada decembris)

TA-1965 ____________________________________

(A.Teikmanis, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas valsts prioritātes un būtiskos starpnozaru jautājumus Beļģijas prezidentūras laikā.
3.Valsts kancelejai sadarbībā ar Valsts Administrācijas skolu un ministrijām sekmēt valsts pārvaldē strādājošo ierēdņu un darinieku kvalifikācijas celšanu darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem.
4. Ārlietu ministram A.Ronim saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 185.5 pantu sniegt ziņojumu Saeimai par valdības paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos.
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Saeimai.

 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"

TA-1962 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība""

TA-1980 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1981 ____________________________________

(E.Valantis, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.augustā, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-1940 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gadā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai"

TA-1978 ____________________________________

(D.Staķe, A.Stucka, E.Dreimane, B.Bāne, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 8.punktu, paredzot ministrijai arī uzdevumu sekot līdzi valsts budžeta finansējuma izmantošanai, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-1983 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-1948 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6. aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana""

TA-1970 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

TA-1936 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.–2013.gadam ieviešanu"

TA-1977 ____________________________________

(R.Derkačs, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. grozījumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (turpmāk - Rīcības programma) finanšu plānā iesniegt apstiprināšanai Rīcības programmas Uzraudzības komitejā un Eiropas Komisijā, paredzot finanšu līdzekļu novirzīšanu Rīcības programmas 1.prioritārā virziena „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai”, 2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” un 3.prioritārā virziena „Kopējās ieinteresētības pasākumi” pasākumu īstenošanai no Rīcības programmas 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība”;
2.2. sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto grozījumu apstiprināšanas Eiropas Komisijā.

 
50.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu"

TA-1966 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Repše, M.Bičevskis, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""

TA-1972 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

TA-1973 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

TA-1964 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""

TA-1967 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-1975 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

TA-1974 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
57.§
Rīkojuma projekts "Par ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, nomas maksas segšanu Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi""

TA-1935 ____________________________________

(A.Teikmanis, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
58.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā"

TA-1979 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Enerģētikas likuma 72.pantā, precizējot deleģējumu Ministru kabinetam.

 
59.§
Rīkojuma projekts "Par izlietotā papīra, nolietotās biroja tehnikas un nolietoto bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu"

TA-1461 ____________________________________

(G.Puķītis, R.Vējonis )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projekta 4.punktā, ka termiņš ir 2010.gada 1.augusts, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1904 ____________________________________

(I.Dālderis, A.Kampars, E.Repše, A.Zikmane, B.Bāne, R.Vējonis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projektā ietverto summu, ņemot vērā, ka līdzekļi var tikt piešķirti tikai visneatliekamāko neparedzēto darbu veikšanai, sagatavot attiecīgu tāmi, saskaņot ar Finanšu ministriju un līdz 2010.gada 26.jūlijam iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
61.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0384" projekts

TA-1989 ____________________________________

(M.Rāzna, R.Vējonis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0384.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
62.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par nākotnes ES kopējo tirdzniecības politiku "ES2020" stratēģijas ietvaros"

TA-1996 ____________________________________

(J.Pūce, R.Vējonis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju Nr. 1 „Par nākotnes ES kopējo tirdzniecības politiku „ES2020” stratēģijas ietvaros”.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt nacionālo pozīciju Eiropas Komisijā.
 
63.§
Informatīvais ziņojums par Roma I regulas un Roma II regulas īstenošanas pasākumiem

TA-2000 ____________________________________

(A.Zikmane, R.Vējonis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Apstiprināt informatīvajā ziņojumā iekļauto aktualizēto starptautisko līgumu sarakstu, kurš aizstāj Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdē (prot. Nr.56, 48.§ 2.punkts) apstiprināto Roma I regulas sarakstu un Ministru kabineta 2008.gada 9.septembra sēdē (prot. Nr.64, 7.§ 2.punkts) apstiprināto Roma II regulas sarakstu.

 
64.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par saistību uzņemšanos pret SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" pamatkapitālu"

TA-1916 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Valantis, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju „Par nacionālo pozīciju par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu”.
3. Finanšu ministrijai precizēt nacionālo pozīciju atbilstoši diskusijai Ministru kabineta sēdes laikā par rīcības scenārijā ietvertajiem pasākumiem un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
4. Nesamazināt SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu gadījumā, ja Eiropas Komisijas lemj par grozījumu apstiprināšanu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, palielinot 2.2.1.3.aktivitātē „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” pieejamo finansējumu mazāk nekā par 86 147 130 EUR.
5. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes vadītājam A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Komisijas organizētajā sanāksmē par lēmuma pieņemšanu par grozījumu apstiprināšanu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par ierosinātajām pārkāpuma procedūrām pret Latviju laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam"

TA-1945-IP ____________________________________

(K.Drēviņa, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Par Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu atbildīgajām ministrijām nodrošināt savlaicīgu direktīvu ieviešanu, ievērojot, ka kavējuma naudas par direktīvas savlaicīgu neieviešanu maksāšanas pienākums var iestāties, beidzoties Eiropas Komisijas argumentētajā atzinumā norādītajam termiņam.
3. Finanšu ministrijai pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2010/0140 ietvaros veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un grozījumu Publiskās un privātās partnerības likumā pieņemšanu, stāšanos spēkā un notificēšanu Eiropas Komisijai līdz atbildes uz argumentēto atzinumu beigu termiņam, t.i., līdz 2010.gada 28.augustam.
4. Kultūras ministrijai pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2010/0139 ietvaros sniegt Saeimai nepieciešamo atbalstu, lai nodrošinātu Valsts prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nosūtītā likumprojekta "Elektronisko mediju likums" pieņemšanu, stāšanos spēkā un notificēšanu Eiropas Komisijai līdz atbildes uz argumentēto atzinumu beigu termiņam, t.i., līdz 2010.gada 28.augustam.
5. Vides ministrijai pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2007/2076 ietvaros veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nepieciešamo normatīvo aktu pieņemšanu, stāšanos spēkā un notificēšanu Eiropas Komisijai līdz atbildes uz argumentēto atzinumu beigu termiņam, t.i., līdz 2010.gada 28.augustam.
6. Iekšlietu ministrijai pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2010/0384 ietvaros sniegt Saeimai nepieciešamo atbalstu, lai nodrošinātu Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma pieņemšanu, stāšanos spēkā un notificēšanu Eiropas Komisijai līdz 2010. gada 1.oktobrim.
7. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā pēc šī protokollēmuma pieņemšanas nosūtīt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmumu Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
66.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0386" projekts

TA-1942 ____________________________________

(R.Muciņš, R.Vējonis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2010/0386.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nekavējoties nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikācijas sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
67.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.jūlija sanāksmēm

TA-1969 ____________________________________

(I.Juhansone, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.jūlija sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.31 „Islande”;
2.2. Pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.4 „Eiropas Ārējās darbības dienests. Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un darbību”;
2.3. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.24 „Irāna”;
2.4. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „ES-Indijas attiecības”;
2.5. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „ES-Brazīlijas attiecības”;
2.6. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.41 „Rietumbalkāni”.
3. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 26.jūlija sanāksmē.
 
68.§
Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu

TA-1254 ____________________________________

(J.Pūce, R.Vējonis)

1.Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju, ka Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija sprieduma lietā Nr.A42847709 pārsūdzēšana nav lietderīga.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdē:
2.1. grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra rīkojumā Nr.755 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā", paredzot no tā svītrot dzīvojamās mājas Ventspilī, Depo ielā 7, 9, 11, 13, 15, un Lokomotīves ielā 4, 6, 10;
2.2. tiesību akta projektu par turpmāko rīcību ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajām dzīvojamām mājām.
 
69.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros"

TA-1664-IP____________________________________

(K.Gerhards, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")"

TA-1656-DV ____________________________________

(J.Reiniks, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")"

TA-1666-DV ____________________________________

(J.Reiniks, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")"

TA-1667-DV ____________________________________

(J.Reiniks, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2014. – 2020.gadam sarunām"

TA-1982-DV ____________________________________

(I.Juhansone, A.Kampars, D.Gavars, R.Vējonis)

1. Ārlietu ministrijai, pamatojoties uz Eiropas Komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības budžeta pārskatu, atjaunot Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības budžeta pārskatu un viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas iesniegt pozīciju apstiprināšanai Ministru kabinetā.
2. Nozaru ministrijām sagatavot un līdz š.g. 15.septembrim iesniegt Ārlietu ministrijai ziņojumu par esošo regulējumu, līdzšinējo pieredzi un problēmām Eiropas Savienības programmu un instrumentu (kas ir ārpus kohēzijas politikas, kopējās lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas) finansējuma iegūšanā, kā arī nepieciešamajiem risinājumiem veiksmīgākai šī finansējuma apguvei.
3. Ārlietu ministrijai apkopot nozaru ministriju sagatavotos materiālus un informāciju par Eiropas Savienības programmu un instrumentu esošo regulējumu, to finansējuma apgūšanas līdzšinējo pieredzi un problēmām, kā arī iespējamajiem risinājumiem to apguves sekmēšanai iestrādāt Latvijas nacionālajās pozīcijās par Eiropas Savienības budžetu 2014.-2020.gadam.
4. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 5.ziņojumu par kohēzijas politiku, aktualizēt Latvijas nacionālo pozīciju par kohēzijas politikas nākotni un viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas iesniegt pozīciju apstiprināšanai Ministru kabinetā.
5.Nozaru ministrijām sagatavot un līdz š.g. 15.septembrim iesniegt Ārlietu ministrijai priekšlikumus par Latvijai stratēģiski nozīmīgiem projektiem 2014.-2020.gadā, kuru īstenošana sekmētu Latvijas ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju, t.sk., tādiem projektiem, kas Latvijai ir nozīmīgi Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros.
6. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām vienoties un līdz š.g. 15.decembrim iesniegt Ministru kabinetam Latvijas nacionālo pozīciju par Latvijai stratēģiski nozīmīgiem projektiem 2014.-2020.gadā, kuru īstenošana sekmētu Latvijas ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju, t.sk., tādiem projektiem, kas Latvijai ir nozīmīgi Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros.
7. Zemkopības ministrijai, pamatojoties uz Eiropas Komisijas ziņojumu par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada un Eiropas Parlamenta kopīgo viedokli par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, aktualizēt Latvijas nacionālo pozīciju par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada un iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā viena mēneša laikā pēc minēto dokumentu publicēšanas.
8.Ārlietu ministrijai, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem par Finanšu ietvaru 2014.-2020.gadam, sagatavot Latvijas nacionālo pozīciju par Finanšu ietvaru 2014.-2020.gadam un viena mēneša laikā pēc to publicēšanas iesniegt pozīciju apstiprināšanai Ministru kabinetā.
 
74.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-1999-DV ____________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, A.Ronis, I.V.Lieģis, R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidenta vietā - vides ministrs
R.Vējonis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību