Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.38

2010.gada 27.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

 K.Gerhards

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Veselības ministrs

-

D.Gavars

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidenta padomnieks

-

E.Kušners

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-1944 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-1509 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā"

TA-1808 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 008) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā"

TA-1847 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru"

TA-1932 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-1540 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-1578 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Reģi" Alsungas novadā domājamo daļu pārdošanu"

TA-1698 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā"

TA-1781 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"

TA-1465 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"

TA-1591 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"

TA-1471 ____________________________________

(K.Gerhards)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.Iekšlietu ministrijai noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
13.§
Noteikumu projekts "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība"

TA-1330 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojuma Nr.384 "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1334 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-1811 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība"

TA-1997 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumā Nr.130 "Par valsts nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā""

TA-1812 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumā Nr.129 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, nodošanu Banku augstskolas valdījumā""

TA-1692 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole"

TA-1873 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-1619 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"

TA-1572 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība"

TA-1571 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu"

TA-727 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un finanšu ministram līdz 2010.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot pasta komersantiem pienākumu sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – atvērtajiem vai slēgtajiem maksājumu kontiem, kā arī minētās informācijas sniegšanas kārtību.

 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""

TA-1675 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.661 "Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)""

TA-1576 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 12,97. – 21,90.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1661 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības Zemītes pagastā, Kandavas novadā par kopējo summu 1138,00 lati:
2.1. zemes vienību „Stūrmaņu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 003 0158) 0,47 ha platībā;
2.2. zemes vienību „Lielgrenču ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 003 0160) 0,09 ha platībā;
2.3. zemes vienību „Laimoņu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 003 0161) 0,04 ha platībā;
2.4. zemes vienību „Strautmaļu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 003 0159) 0,01 ha platībā;
2.5. zemes vienību „Skrimbas-2 ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0370) 0,02 ha platībā;
2.6. zemes vienību „Vecbrīvnieku ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0368) 0,07 ha platībā;
2.7. zemes vienību „Sarmu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 003 0156) 0,05 ha platībā.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-4732 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-1795 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība""

TA-1797 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-1919 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-1921 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""

TA-1507 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""

TA-1971 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai"

TA-1279 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
35.§
Noteikumu projekts "Kartupeļu vēža izplatības ierobežošanas un apkarošanas kārtība"

TA-1649 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

TA-1951 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"

TA-1953 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-1987 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"

TA-1988 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Engures ostas robežu noteikšanu"

TA-1963 ____________________________________

(A.Maldups, A.Matīss, I.V.Lieģis, K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministra pienākumu izpildītājs aizsardzības ministrs (otrais paraksts).

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Bulduri 1117, Jūrmalā"

TA-1424 ____________________________________

(K.Gerhards)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejā 2010.gada 2.augustā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Veterinārās receptes noformēšanas kārtība"

TA-1837 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1993 ____________________________________

(L.Liepa, K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 
44.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-2003 ____________________________________

(R.Klimkāne, I.V.Lieģis, K.Gerhards)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta sēdē.
2. Tieslietu ministrijai papildināt atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai ar konkrētu informāciju par diasporas organizācijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli, kā arī par konstatētajām problēmām minētajā procesā un līdz 2010.gada 2.augustam iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.


 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1904 ____________________________________

(I.Dālderis, B.Bāne, G.Kauliņš, A.Kampars, D.Staķe, E.Repše, U.Augulis, K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

TA-1546 ____________________________________

(R.Bebris, A.Zikmane, U.Augulis, D.Robežniece, K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 
47.§
Noteikumu projekts "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi"

TA-2015 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
48.§
Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmas 2010. – 2011.gadam projekts

TA-2037 ____________________________________

(I.V.Lieģis, Z.Liepiņa, A.Zikmane, A.Kampars, E.Dreimane, K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par nebanku kreditēšanas līgumu nosacījumiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem to pilnveidošanai"

TA-713 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1447 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-1453 ____________________________________

(K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 
52.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"

TA-2025 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""

TA-2020 ____________________________________

(K.Gerhards)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.Valsts izglītības attīstības aģentūrai sadarbībā ar 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” finansējuma saņēmējiem līdz 2010.gada 30.septembrim veikt nepieciešamos grozījumus 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros noslēgtajās vienošanās par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu to atbilstību noteikumu projektam.

 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2021 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru 2010.gadā"

TA-2008 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""

TA-2033 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
57.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2004 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Puķīte, K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2024 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-1702 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
60.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1704 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""

TA-2027 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
62.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un papildus finansējuma piešķiršanu

TA-2047 ____________________________________

(A.Ronis, R.Bika, A.Vanaga, B.Bāne, E.Repše, G.Kauliņš, A.Kampars, T.Koķe, K.Gerhards)

1. Atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu Ārlietu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 286 459 latu apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Republikas konsulārā dienesta darbību. Valsts kancelejai noformēt un sagatavot parakstīšanai attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās iekasētajām valsts nodevām un ārlietu ministram iesniegt to Valsts kancelejā līdz likumprojekta „Par valsts budžetu 2011. gadam” izskatīšanas uzsākšanai Ministru kabinetā.
3. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Ārlietu ministrijas budžetā 2011.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta izstrādāšanas procesā. 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-2052 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
64.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumu par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" saistībām"

TA-2053 ____________________________________

(J.Pone, A.Zikmane, E.Dreimane, K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu pēc noteikumu projekta 2.punktā minēto līgumu izskatīšanas Ministru kabineta sēdē un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
65.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

TA-2022 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
66.§
Noteikumu projekts "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"

TA-2056 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"""

TA-2042 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
68.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2059 ____________________________________

(K.Gerhards)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Latvijas Republikas nostājas Eiropas Savienības Tiesas lietā C-505/09 P Eiropas Komisija pret Igaunijas Republiku projekts

TA-2040 ____________________________________

(K.Drēviņa, K.Gerhards)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot iestāšanās rakstu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-505/09 P Eiropas Komisija pret Igaunijas Republiku.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti Z.Rasnaču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-505/09 P Eiropas Komisija pret Igaunijas Republiku.
 
70.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2050" projekts

TA-2045 ____________________________________

(S.Ozola, K.Gerhards)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2050.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai, pēc konsultēšanās ar Eiropas Komisiju, līdz 2011.gada 1.februārim nosūtīt saskaņošanai Eiropas Komisijai likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” iespējamo grozījumu redakciju.
5. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””.
 
71.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 12.sadaļā Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika un 32.sadaļā Finanšu kontrole

TA-2050 ____________________________________

(G.Dailidenaite, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 12. sadaļas "Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika" un 32. sadaļas "Finanšu kontrole" provizorisku slēgšanu.
 
72.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/4801" projekts

TA-2070-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
73.§
Paskaidrojuma projekts Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42471808

TA-2067 ____________________________________

(G.Ābele, K.Gerhards)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42471808.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.


 
74.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Gulbis pret Latviju"

228-k ____________________________________

(I.Reine, A.Ronis, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
75.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Žerebkovs pret Latviju"

229-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
76.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Trūps pret Latviju"

230-k ____________________________________

(I.Reine, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
77.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dāvidsons pret Latviju"

231-k ____________________________________

(I.Reine, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
78.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Cuško pret Latviju"

232-k ____________________________________

(I.Reine, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
79.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Gubenko pret Latviju"

240-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kampars, D.Gavars, U.Augulis, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
80.§
Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-2058-DV____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
81.§
Par informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu"

TA-2066-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.50


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
K.Gerhards

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Deklasificēts MK 27.07.2010. prot. Nr.38 81.§ 4.punkts saskaņā ar FM 18.08.2010. vēstuli Nr.12-30/6949

Rīgā

Nr.38

2010. gada 27.jūlijā

81.§

Par informatīvo ziņojumu „Par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu”

 TA-2066-DV ______________________________________________________

(R.Fišers, I.Mēkons, J.Pone, E.Repše, D.Gavars, A.Ronis, K.Gerhards) 

1. (DV) 
2. (DV)
3. (DV)
4. (N) Ņemot vērā sniegto informāciju par Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 57. §) 3. punktā un Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 58.§) 5.2. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu, noteikt, ka valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” (neskarot Latvijas Republikas saistības pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku) palielina līdzdalību jaundibinātajā kredītiestādē, palielinot tās pamatkapitālu līdz Valsts atbalsta restrukturizācijas plānā paredzētajam 103 miljonu latu apmēram, pēc tam, kad tiks saņemta informācija no Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta par to, ka ir saņemts Eiropas Komisijas Konkurences komisāra saskaņojums lēmuma projektam akciju sabiedrības „Parex banka” valsts atbalsta restrukturizācijas plāna lietā.
5. (DV)
6 . (DV)
7. (DV)

Ministru prezidenta vietā-

satiksmes ministrs K.Gerhards 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Deklasificēts 2011.gada 18.aprīlī saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2011.gada 18.aprīļa vēstuli

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.38

2010.gada 27.jūlijā

 75.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Žerebkovs pret Latviju"

229-k___________________________________________________

(I.Reine, K.Gerhards)

 1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 6.panta 1.punkta iespējamo pārkāpumu par tiesībām uz pieeju tiesai.

3. Attiecībā uz Konvencijas 3.panta iespējamo pārkāpumu uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā valdības vienpusējo deklarāciju.

4. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā "Žerebkovs pret Latviju" Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 3 163 (ekvivalents EUR 4 500 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Robertam Žerebkovam.

5. Sešu mēnešu laikā pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma lietā "Žerebkovs pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina šī protokollēmuma 4.punktā minētās summas izmaksu Robertam Žerebkovam.

 Ministru prezidenta vietā –

satiksmes ministrs K.Gerhards

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 

 

 

Skatīt darba kārtību