Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.39

2010.gada 29.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

 K.Gerhards

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Veselības ministrs

-

D.Gavars

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.15

-

L.Peinberga

1.§
Par informatīvo ziņojumu un līgumiem ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par tās iesaisti akciju sabiedrībā "Parex banka" un akciju sabiedrībā "Citadele banka""

TA-2088-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.55


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
K.Gerhards

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 Rīgā Nr.39 2010.gada 29.jūlijā

 

1.§ 

Par informatīvo ziņojumu un līgumiem ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par tās iesaisti akciju sabiedrībā “Parex banka” un akciju sabiedrībā “Citadele banka”

 TA-2088-DV ______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Loginovs, A.Kampars, E.Berlaus, I.Mēkons, E.Repše, N.Melngailis, I.V.Lieģis, R.Vējonis, D.Gavars, U.Augulis, K.Gerhards)

 

1. (DV)[1] Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par nepieciešamību valsts interešu nodrošināšanai veikt līgumisko attiecību grozījumus ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku tās iesaistei akciju sabiedrībā „Parex banka” un akciju sabiedrībā „Citadele banka”.

2. (DV)1 Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt nepieciešamo līgumu un līgumu grozījumu izstrādi un noslēgšanu atbilstoši un saskaņā ar informatīvajā ziņojumā (5.-11.lpp.) minētajiem līgumisko attiecību grozījumu būtiskajiem nosacījumiem:

2.1. (DV)1 Akciju pirkuma līguma projektu starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Citadele banka” un Akcionāru līguma projektu starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Citadele banka”;

2.2. (DV)1 grozījumu projektu Akciju pirkuma līgumā starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Parex banka” un Akcionāru līguma jaunu redakciju starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Parex banka”;

2.3. (DV)1 subordinētā aizdevuma līguma jauno redakciju starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Citadele banka”;

2.4. (DV)1 Galvojuma līguma jauno redakciju starp Latvijas Republiku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku.

3. (DV)[2] Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 98.panta trešo daļu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” pēc akciju sabiedrības „Citadele banka” pamatkapitāla palielināšanas (Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija lēmums (prot. Nr.36 58.§ 5.2.apakšpunkts), samazināt līdzdalību akciju sabiedrībā „Citadele banka”, atsavinot akciju sabiedrības „Citadele banka” 25 750 001 vārda akcijas ar balsstiesībām par nominālvērtību 1 lats par akciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

4. (DV)2 Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 98.panta trešo daļu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” palielināt līdzdalību akciju sabiedrībā „Parex banka”, iegādājoties akciju sabiedrības „Parex banka” 11 812 501 vārda akcijas ar balsstiesībām par nominālvērtību 1 lats par akciju no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas.

5. (DV)1 Finanšu ministram E.Repšem Latvijas Republikas vārdā parakstīt šī protokollēmuma 2.1., 2.2. un 2.4.punktā minētos līgumus un Finanšu ministrijai pēc parakstīšanas tos iesniegt Valsts kancelejā.

6. (DV)2 Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdei parakstīt šī protokollēmuma 2.1., 2.2. un 2 .3. punktā minētos līgumus.

 

Ministru prezidenta vietā -

satiksmes ministrs K.Gerhards

Valsts kancelejas direktore G.Veismane[1] deklasificēts 1., 2. un 5.punkts saskaņā ar FM 20.08.2010. vēstuli Nr.12-30/7036

[2] deklasificēts 3., 4. un 6.punkts saskaņā ar FM 06.07.2012. vēstuli Nr.17-1-03/4412

 

 

Skatīt darba kārtību