Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2010.gada 3.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītājas vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību"

TA-2068 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čiekurkalna 7.šķērslīnijā bez numura, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā" un rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čiekurkalna 7.šķērslīnijā bez numura, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtība"

TA-1758 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 45.§) "Protokollēmuma projekts "Par veicamajiem pasākumiem nodokļu politikas pārskatīšanai ekonomikas stimulēšanai"" izpildi

TA-2007 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 45.§) Protokollēmuma projekts Par veicamajiem pasākumiem nodokļu politikas pārskatīšanai ekonomikas stimulēšanai izpildi, noteikt 12.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2010.gada 1.septembrim.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Bētiņu ielā 1, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"

TA-1849 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 9.§) "Noteikumu projekts "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā doto uzdevumu

TA-2001 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 9.§) "Noteikumu projekts "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"" izpildi, atzīt tā 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rencēnu ielā 5, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-1900 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1756 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni"

TA-2082 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"

TA-1764 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai""

TA-2062 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""

TA-2084 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.51 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā""

TA-1858 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"

TA-1288 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību un rīcību ar sūtījumiem, kuriem ir nederīgas vai viltotas pasta apmaksas zīmes"

TA-1671 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-1573 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi"

TA-1760 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.197 "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi""

TA-1843 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""

TA-2071 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu"

TA-1814 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"

TA-1785 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi"

TA-1788 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"

TA-1454 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1726 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

TA-1910 ____________________________________

(S.Sausiņa, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1803 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 2.§) „Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””” 7.punktā dotā uzdevuma izpildi, uzskatīt, ka tas ir zaudējis aktualitāti.
2. Valsts kancelejai izbeigt kontroli par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (TA-4726).
 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-2003 ____________________________________

(R.Klimkāne, M.Lazdovskis, I.V.Lieģis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par atbalstu latviešu diasporai 2010.gadā un turpmākajos gados.
2. Tieslietu ministrijai mēneša laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par diasporas organizācijām un citām organizācijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli.
3. Tieslietu ministrijai papildināt atbildes projektu ar informāciju par doto uzdevumu saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktu, arī paredzot, ka pēc uzdevuma izpildes Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai tiks nosūtīta attiecīgā informācija, kā arī norādīt, ka izvērtējama iespēja tiesiskā regulējuma pārskatīšanai dubultpilsonības izveidošanās jautājumā visiem ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem. Precizēto atbildes projektu iesniegt valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-2097 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iekšlietu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2. Valsts kancelejai redakcionāli precizēt atbildes projektu atbilstoši Ministru prezidenta piezīmei, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai"

TA-1827 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""

TA-2094 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""

TA-2095 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2096 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2104 ____________________________________

(D.Staķe, D.Gavars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

TA-747 ____________________________________

(D.Gavars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2108 ____________________________________

(D.Gavars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"""

TA-2092 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""

TA-2109 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""

TA-2111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""

TA-2112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Eiropas Komisiju.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-2113 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-2114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-2116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-2117 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Pasākumu plāna projekts nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam

TA-1839 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā""

TA-2102 ____________________________________

(I.Alliks, E.Dreimane, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju redakcionāli precizēt noteikumu projekta redakciju un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes""

TA-2119 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Informatīvo ziņojumu par jaunās sistēmas, kas ieviesta no 2010.gada 1.jūlija un paredz, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes vai mellenes, dīzeļdegvielu, kura atbrīvota no akcīzes nodokļa ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
 
48.§
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijas projekts

TA-2098 ____________________________________

(I.Dālderis, B.Bāne, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai papildināt koncepcijas projektu ar informāciju, par to, no kādiem līdzekļiem tiek plānots uzturēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un nodrošināt tās darbību pēc bibliotēkas nodošanas ekspluatācijā un precizēto koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju. Precizēto un saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās koncepcijas saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādāšanai skolēniem vispārējās izglītības iestādēs"

TA-1958 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-1855 ____________________________________

(A.Rasnača, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par saistību uzņemšanos pret SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" pamatkapitālu"

TA-1916 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par nacionālo pozīciju par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu”.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu „Par nacionālo pozīciju par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu”.
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”, liedzot garantijas izsniegt saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir nonākuši grūtībās, un noteikumu projektu saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši Eiropas Komisijas 2009.gada 22.janvāra paziņojumam "Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos" un iesniegt Eiropas Komisijas viedokli Valsts kancelejā.
4. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka saistības, kuras SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” ir uzņēmusies, izsniedzot garantijas komersantiem, kuri bija nonākuši grūtībās garantijas izsniegšanas brīdī, ir attiecinātas pret to SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitāla daļu, kas nav piešķirta 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.1.3.aktivitātes īstenošanai.
 
52.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42664109

TA-1867 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību lietā Nr.A42664109.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42664109.
 
53.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42851609

TA-1544 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas, pārdales iespējām"

TA-2107 ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību