Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2010.gada 10.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietnieces
tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, un iziet no tiem"

TA-2006 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-1862 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"

TA-2054 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu (turpmāk- Vienošanās) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""

TA-2079 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-1929 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus"

TA-1874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu"

TA-1835 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība"

TA-2002 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem apkopošanu, sagatavošanu un publicēšanu"

TA-2125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijā Nr.16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika""

TA-1959 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. Visām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, aktualizējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentos iekļautos politikas rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, ir jāievēro šīs instrukcijas 1.punktā noteiktās prasības.
3. Protokollēmuma 2.punkts neattiecas uz attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kuri līdz šīs instrukcijas spēka stāšanās brīdim bija izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"

TA-2018 ____________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1885 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Daugavpils ielā 69A, Preiļos, Preiļu novadā, pārdošanu"

TA-1899 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.225 "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Lielajā Dārza ielā 69, Daugavpilī, pārdošanu""

TA-1877 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"

TA-1669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"

TA-1782 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā"

TA-1819 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§) "Par informatīvo ziņojumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 2006.gadā rīkoto krīzes vadības mācību NATO CMX 06 secinājumu ieviešanas gaitu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1991 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot.Nr.24 43.§) „Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 2006.gadā rīkoto krīzes vadības mācību NATO CMX 06 secinājumu ieviešanas gaitu”, noteikt, ka minētā protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpilde nav aktuāla.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 28.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 58.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā" izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1930 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.10 28.§) „Par Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.76 58.§) „Likumprojekts „Grozījumi Pilsonības likumā” izpildi”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, atzīt to par izpildītu.
2. Valsts kancelejai izbeigt minētā uzdevuma kontroli.
3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un līdz 2011.gada 15.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.353 „Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi”, paredzot, ka persona, kura ieguvusi B vai C valsts valodas prasmes līmeni valsts valodas prasmes pārbaudē profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai vai kura ieguvusi vismaz D līmeni centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām 9.klasei) vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām 12.klasei), valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā nekārto.
4. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un līdz 2011.gada 15.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.34 „Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”, paredzot, ka persona, kura ieguvusi B vai C valsts valodas prasmes līmeni valsts valodas prasmes pārbaudē profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai vai kura ieguvusi vismaz D līmeni centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām 9.klasei) vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām 12.klasei), lai valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā nekārtotu, uzrāda minēto vērtējumu apliecinošus dokumentus.
5. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un līdz 2011.gada 15.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.32 „Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni”, paredzot, ka persona, kura ieguvusi B vai C valsts valodas prasmes līmeni valsts valodas prasmes pārbaudē profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai vai kura ieguvusi vismaz D līmeni centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām 9.klasei) vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām 12.klasei), lai apliecinātu latviešu valodas prasmi, uzrāda minēto vērtējumu apliecinošus dokumentus.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.535 "Liepājas medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1928 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumu Nr.1305 "Noteikumi par Liepājas medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1926 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo sporta bāzu darbības pārbaudes kārtību un tajā iesaistāmajām institūcijām"

TA-1810 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"""

TA-1752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014.gadam"

TA-411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.137 "Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.–2014.gadam""

TA-414 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai"

TA-2085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""

TA-1585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
28.§
Noteikumu projekts "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"

TA-1742 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""

TA-1793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

TA-1802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1952 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 17.§) "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 16.§) "Par Eiropas ainavu konvenciju" izpildi" izpildi

TA-1995 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 17.§) izpildi, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2011.gada 30.decembrim izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ainavu politikas pamatnostādņu projektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-2051 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)– Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības „Šultes A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7452 008 0100 un 7452 008 0101) 1,1806ha kopplatībā Krapes pagastā, Ogres novadā par kopējo summu 6100,00 lati.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 58,39.–70,88.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1818 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „Laimas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 62840090053) 0,12ha platībā Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā un zemes vienību „Rūpjukalni A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 62580050004) 0,57ha platībā Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā par kopējo summu 920,00 lati.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.janvāra rīkojumā Nr.6 "Par Kriminālsodu politikas koncepciju""

TA-1903 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija protokollēmuma (prot. Nr.37 40.§) "Informatīvais ziņojums par Satversmes tiesas 2009.gada 23.aprīļa spriedumu lietā Nr.2008-42-01" 2.punktā dotā uzdevuma noteiktā izpildes termiņa pagarināšanu

TA-1665 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā tieslietu ministra iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija protokollēmuma (prot. Nr.37 40.§) „Informatīvais ziņojums par Satversmes tiesas 2009.gada 23.aprīļa spriedumu lietā Nr.2008-42-01” 2.punktā dotais uzdevums izpildāms līdz 2010.gada 15.decembrim.
2. Valsts kancelejai pagarināt uzdevuma Nr.2009-UZD-3042 izpildes kontroles termiņu līdz 2010.gada 15.decembrim.
 
38.§
(2009.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prekursoriem""

TA-1244 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
39.§
(2009.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""

TA-1249 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Goda donora nosaukuma piešķiršanas kritērijiem un Goda donora apliecības piešķiršanas kārtību"

TA-1774 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana""""

TA-2139 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana""

TA-1834 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība"

TA-1710 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"

TA-1838 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība"

TA-1840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam"

TA-2118 ____________________________________

(L.Medina, G.Ābele, R.Vējonis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra parādsaistību segšanu valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija""

TA-2184, TA-2041 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, V.Elksnis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2010.gada 31.augustam sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 296 600 latu apmērā, lai dzēstu parādsaistības valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija", kas radušās līdz 2010.gada 1.janvārim par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.
3. Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra parādsaistību segšanu valsts akciju sabiedrībai „Elektronisko sakaru direkcija”, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 15.§) 3. un 4.punktu.
4. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 10.augusta vēstulē Nr.01.1-10/186 minēto, Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" peļņas daļu" (TA-2041) kontroli.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" pamatkapitālā"

TA-1668 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-2130 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par robežkontroles punkta "Grebņeva" modernizācijas pabeigšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu 2011.gadā"

TA-2110 ____________________________________

(S.Podegrade, R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums “Par robežkontroles punkta “Grebņeva” modernizācijas pabeigšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu 2011.gadā”.
2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), sagatavojot valsts budžeta pieprasījumu 2011.gadam, paredzēt ilgtermiņa saistībās finansējumu robežkontroles punkta “Grebņeva” modernizācijas pabeigšanai 2 742 321 lata apmērā, tai skaitā būvniecības izmaksām 2 674 561 lats, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām Ls 67 760 latu (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa sēdes protokola Nr.19 19.§ "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai kriminālprocesā veicinātu lēmumu par lietisko pierādījumu un arestētās mantas nodošanu realizācijai un iznīcināšanai pieņemšanu" 9.punkta izpildi""

TA-2069 ____________________________________

(L.Medina, I.Gratkovska, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa sēdes protokola Nr.19 19.§ „Informatīvais ziņojums par nepieciešamību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai kriminālprocesā veicinātu lēmumu par lietisko pierādījumu un arestētās mantas nodošanu realizācijai un iznīcināšanai pieņemšanu” 9.punktu.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2150 ____________________________________

(G.Veismane, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs (otrais paraksts).
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2046 ____________________________________

(V.Elksnis, R.Vējonis, A.Korobko, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai divu mēnešu laikā izvērtēt nepieciešamību apdrošināt paaugstināta riska zonā atrodošos Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sakaru aparatūru un Valsts robežsardzes telekomunikāciju centrāles sakaru aparatūru (tai skaitā video novērošanas iekārtas) pret dabas stihiju negatīvu ietekmi un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2101 ____________________________________

(U.Lielpēters, R.Vējonis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1870 ____________________________________

(I.Koteļņikova, R.Vējonis, A.Kampars, E.Repše, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju valsts garantētā (valsts budžeta) līdzfinansējuma un tā apmēra nodrošināšanai valsts un pašvaldību nekustāmo īpašumu apdrošināšanai atsevišķām nekustamā īpašuma kategorijām un līdz 2010.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1871 ____________________________________

(I.Koteļņikova, L.Straujuma, R.Vējonis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2074 ____________________________________

(I.Koteļņikova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1994 ____________________________________

(A.Draudiņš, B.Tisenkopfa, LSalcēvičs, D.Staķe, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2135 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par I.Zalpēteres iecelšanu"

TA-1467 ____________________________________

(A.Kampars, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Likumprojekts "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums"

TA-2086 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
63.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 68.§) "Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu" 2.2.apakšpunkta izpildi

TA-2163 ____________________________________

(M.Auders, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes 2010.gada 20.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 68.§) „Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu”” 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 1.aprīlim.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par Lielo un stratēģiski nozīmīgo ārvalstu investīciju projektu koordinācijas padomes izveidošanu"

TA-2164 ____________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, T.Koķe, A.Ozols, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Izglītības un zinātnes ministriju un Vides ministriju un saskaņoto ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības (2010.gada 6.- 16.aprīļa) misijas "Budžeta sagatavošanas procesa pilnveidošana" rezultātiem"

TA-2153 ____________________________________

(L.Ruškule, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu „Par Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības (2010.gada 6.- 16.aprīļa) misijas rezultātiem”.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā ietvertās tabulas 4.1.punktu, ņemot vērā Valsts kancelejas priekšlikumus un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz 2010.gada 24.augustam izvērtēt Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības misijas ziņojumā iekļautos priekšlikumus un informēt Finanšu ministriju par nepieciešamību izstrādāt normatīvos aktus.
4. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 7.septembrim apkopoto informāciju par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos iesniegt Ministru kabinetā.
 
66.§
Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas koncepcijas projekts

TA-2151 ____________________________________

(P.Lībietis, I.Dambis,M.Bičevskis, E.Repše, R.Vējonis, U.Augulis, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projekta 2.punktā norādītās summas un rīkojuma projektā paredzēt, ka Ministru kabinets jautājumu par finansējuma piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) atlīdzības palielināšanai 2011. un 2012.gadā skata attiecīgā gada budžeta sagatavošanas procesā pēc Finanšu ministrijas sniegtā ziņojuma par valsts budžeta iekasējamības rādītājiem un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-2160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2161 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-2162 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""

TA-2145 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu

TA-2043 ____________________________________

(A.Kužnieks, D.Rancāne, R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2010.gada 31.oktobrim iesniegt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.147 „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu” atbilstoši Ministru kabineta noteikumu par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanu 1.pielikumam.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2010.gada 31.decembrim veikt finansējuma atlikuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros 2 920 736 LVL apmērā sadalījumu pa 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” trešās kārtas projektiem, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.147 „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu”, kā arī izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu trešās atlases kārtas īstenošanu, vai sagatavot nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanu, paredzot arī trešās atlases kārtas īstenošanu.
5. Nozares ministrijai kā projekta iesniedzējam vai kā tiešās pārvaldes iestādei, kuras padotībā atrodas projekta iesniedzējs, iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, kas izstrādāts saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto metodiku, par projekta tēmu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanu 1.pielikumā, un nodrošina, ka informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts atbilst attiecīgās nozares plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem. Ja projekta īstenošanas laikā ir nepieciešams precizēt sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, nozares ministrijai iesniegt atkārtoti izskatīšanai Ministru kabinetā precizēto informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu. Nozares ministrijai publicēt Ministru kabinetā apstiprināto informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu ministrijas tīmekļa vietnē.
6. Ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa protokollēmumā „Informatīvais ziņojums „Par Tieslietu ministrijas un SIA „Lursoft” noslēgtā līguma atbilstību tiesību aktiem un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu” (prot. Nr.21 50.§) ietverto lēmumu par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveidi, uz minēto sistēmu neattiecināt prasību par koncepcijas par sistēmas izveidi un attīstību iesniegšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā.
7. Uzdot Tieslietu ministrijai kā tiešās pārvaldes iestādei, kuras padotībā atrodas projekta iesniedzējs iesniegt saskaņošanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu 30 dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
8. Nozaru ministrijām kā finansējuma saņēmējiem vai kā tiešās pārvaldes iestādēm, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs, nodrošināt, ka sešu mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas ir apstiprināts normatīvais akts, kas nosaka projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas vai izveidotā elektroniskā pakalpojuma darbību un lietošanu.
9. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta satura atbilstību attiecīgās nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem un projekta lietderību.
10. Katra nozares ministrija ir atbildīga par projekta ietvaros radīto vērtību un rezultātu izmantošanu nozares institūcijās atbilstoši projektā noteiktajam.
 
72.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti" Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"""

TA-2061 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2121 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""

TA-2011 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-2136 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""

TA-2155 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""

TA-2091 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"

TA-2134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Pasākumu plāna projekts ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai

TA-2168 ____________________________________

(M.Bičevskis, R.Vējonis, M.Čakste, A.Kampars, U.Augulis, A.Ronis, D.Gavars, I.Gailīte, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt plāna projekta 13.pasākumu aprakstu, paredzot, ka izstrādājams koncepcijas projekts par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem paredzot tās diferenciāciju atkarībā no profesiju kataloga un saskaņot ar Valsts kanceleju 28.pasākuma aprakstu, kā arī precizēt atbildīgo institūciju, norādot, ka par pasākuma īstenošanu ir atbildīga Valsts kanceleja (Politikas koordinācijas departaments) kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Precizēto plāna projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā plāna saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-2172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija"

TA-2044 ____________________________________

(V.Elksnis, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
82.§
Sociālās drošības tīkla stratēģijas projekts

TA-2120, SAN-2424 ____________________________________

(D.Staķe, K.Gerhards, L.Straujuma, A.Matīss, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas konsolidēto Sociālās drošības tīkla stratēģijas projektu.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par precizētās Sociālās drošības tīkla stratēģijas apstiprināšanu un Valsts kancelejai sagatavot to parakstīšanai .
3. Konceptuāli atbalstīt finansējuma piešķiršanu 2011.gadā Sociālās drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumiem.
4. Satiksmes ministrijai izvērtēt 2011.gadam nepieciešamā finansējuma apjomu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumiem un pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no starptautiskajiem aizdevējiem līdzekļu piešķiršanu skatīt 2011.gada valsts budžeta veidošanas procesā.
5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pēc finansējuma piešķiršanas Satiksmes ministrijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumiem 2011.gadam, attiecīgi precizēt Sociālās drošības tīkla stratēģiju un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojuma Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā" atcelšanu daļā"

TA-2177 ____________________________________

(M.Auders, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
84.§
Noteikumu projekts "Lielo un stratēģiski nozīmīgo ārvalstu investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums"

TA-2179 ____________________________________

(J.Pūce, I.Gailīte, A.Ozols, I.Šusta, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt padomes sastāvu ar zemkopības ministru un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
85.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Krievijas Federācijai mežu ugunsgrēku un to radīto seku likvidēšanas pasākumos"

TA-2185 ____________________________________

(L.Mūrniece, A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
86.§
(2009.) Protokollēmuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Administratīvajā lietā Nr.A42701608"

TA-4600 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā Administratīvajā lietā Nr. A42701608.
 
87.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 67.§) "Par turpmāko rīcību jautājumā par bijušās PSRS kuģiem un to saglabāšanu" 2. un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1893-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību