Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2010.gada 24.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

 

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas Juridiskā departmenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-5 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-14 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības līgumu par diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētāju atbrīvojumu no vīzas prasības"

TA-1911 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Teikmani parakstīt Latvijas Republikas valdības vārdā Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības līgumu par diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētāju atbrīvojumu no vīzas prasības.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2132 ____________________________________

(J.Pūce, A.Antonovs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.Vides ministrijai mēneša laikā no rīkojuma spēkā stāšanās brīža iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība””, paredzot 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes finansējuma samazinājumu.
3.Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība””, paredzot 3.5.2.2.aktivitātes finansējuma palielināšanu.
4. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informāciju, saskaņā ar kuru Vides ministrijas rīcībā pēc finansējuma pārdales no 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes uz 3.5.2.2. aktivitāti 10 000 000 latu apmērā ir pietiekami finanšu resursi Eiropas Savienības līgumu, regulu un direktīvu noteikto saistību vides jomā izpildes nodrošināšanai, nepieprasot papildu Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējumu šo saistību izpildei.


 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumā Nr.395 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-1933 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Aizkraukles ielā 23, Rīgā"

TA-3410 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""

TA-2078 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.augusta rīkojumā Nr.444 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jauktajā komisijā valsts robežas atjaunošanai dabā""

TA-2146 ____________________________________

(A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Ārlietu ministrijas iesniegtajam priekšlikumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
9.§
Lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā ATALANTA"

TA-2272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"

TA-1946 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.


 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-1769 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-2220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
14.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.76 39.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 6.§) "Par telpu nomu Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo institūciju vajadzībām" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokollēmumā (prot.Nr.76 39.§) ”Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.56 6.§) „Par telpu nomu Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo institūciju vajadzībām” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi" minētajā informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu ieviešana ir zaudējusi aktualitāti un nav nepieciešama.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1955 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību""

TA-2073 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"

TA-2055 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām, ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā"

TA-2100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apliecinājuma derīguma termiņu"

TA-2210 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)"

TA-2142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""

TA-2143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalas ielā 2, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā"

TA-1931 ____________________________________

(J.Šnore, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
23.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 56.§) "Par droša elektroniskā paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts pārvaldē" 5.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1852 ____________________________________

(I.Leišavnieks, V.Dombrovskis)

Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 56.§) „Par droša elektroniskā paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts pārvaldē” 5.punktu.

 
24.§
Nacionālās drošības koncepcijas projekts

TA-1939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto Nacionālās drošības koncepcijas projektu.
2.Valsts kancelejai sagatavot Nacionālās drošības koncepcijas projektu iesniegšanai Nacionālās drošības padomē.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 30.jūnijam"

TA-2237 ____________________________________

(A.Antonovs, K.Gerhards, R.Vējonis, A.Kampars, D.Staķe, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministriem sekot ārvalstu finanšu resursu apguvei un gadījumā, ja finanšu resursu apguve ir kavēta, nekavējoties informēt par to Finanšu ministriju, lai nepieciešamības gadījumā lemtu par finansējuma pārdali.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par "ES 2020" stratēģijas tālāko virzību un Latvijas gatavošanos divpusējam dialogam ar Eiropas Komisiju"

TA-2235 ____________________________________

(O.Barānovs, M.Lazdovskis, R.Vējonis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2010.gada 7.septembrim sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijai priekšlikumus galvenajiem politikas virzieniem (sniedzot informāciju par pašreizējo situāciju atbilstošajā jomā, situācijas attīstības perspektīvām, plānotajiem politikas pasākumu virzieniem), lai sasniegtu Latvijas kvantitatīvos mērķus un pārvarētu Latvijas tautsaimniecības makro-strukturālos izaicinājumus, novēršot galvenos izaugsmes šķēršļus:
2.1. pārmērīgā budžeta deficīta samazināšana – Finanšu ministrija un Valsts kanceleja;
2.2. labi funkcionējoša un stabila finanšu sektora nodrošināšana, ņemot vērā augstās privātā sektora parādsaistības – Finanšu ministrija, konsultējoties ar Latvijas Banku un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju;
2.3. nodarbinātības problēmas, t.sk. strukturālā bezdarba mazināšana, nodrošinot labāku kvalifikācijas un prasmju atbilstību darba tirgus prasībām – Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja;
2.4. sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšana, veicinot tirgojamo nozaru attīstību un ceļot produktivitāti, attīstot inovācijas un uzlabojot izglītības politiku, kā arī mazinot reģionālās atšķirības – Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Tieslietu ministrija, Satiksmes ministrija un Zemkopības ministrija;
2.5. uzņēmējdarbības vides uzlabošana, efektīva Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošana, uzņēmumu pieejas finansēm nodrošināšana ar mērķi atbalstīt produktīvās investīcijas – Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kanceleja;
2.6. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana – Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija;
2.7. energoefektivitātes palielināšana, t.sk. precizējot arī energoefektivitātes mērķi (enerģijas galapatēriņa samazināšana) – Ekonomikas ministrija un Vides ministrija.
3. Sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 15.septembrim informāciju par makroekonomisko ietvaru līdz 2015.gadam – Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija.
4. Pamatojoties uz minēto ministriju un Valsts kancelejas iesniegto informāciju, Ekonomikas ministrijai sagatavot sākotnējo pozīciju divpusējam dialogam ar Eiropas Komisiju, saskaņot to ar līdzatbildīgām ministrijām, sociālajiem partneriem un nevalstiskām organizācijām un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2010.gada 28.septembrim.

 
27.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

__TA-2282, SAN-2335__________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

___TA-2256, SAN-2493_________________________________

(J.Šnore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi"

TA-2270 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
30.§
Ieteikumu projekts "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu"

TA-2264 ____________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 2.ceturksnī"

TA-2281 ____________________________________

(S.Cigauska, M.Lazdovskis, K.Vāgnere, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma pārdali un nepieciešamo papildus finansējumu 2010.gadā"

TA-2277 ____________________________________

(S.Cigauska, K.Vāgnere, J.Plūme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot 2011.gadā pasākuma „Izglītības nodrošināšana bērniem 5-6 gadu vecumā” turpināšanu un Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu ietvaros veicot finansējuma pārdali 363 703 latu apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammai 42.04.00 „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana – pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pilnveide” vai, ja finansējumu nav iespējams pārdalīt no citiem pasākumiem, tad lemt par papildu līdzekļu piešķiršanu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai"

TA-2278 ____________________________________

(D.Staķe, A.Draudiņš, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt rīkojuma projektu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
34.§
Likumprojekts "Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likums"

TA-2013 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.Noteikt, ka valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas procesā, lemjot par valsts budžeta ieņēmumu prognozes palielināšanu 2011.gadā saistībā ar likumprojektā paredzētajām dabas resursu nodokļa ieņēmumu izmaiņām, attiecīgi palielina Vides ministrijas bāzes izdevumus 2011. un 2012.gadam atbilstoši likumprojekta anotācijā norādītajam, lai nodrošinātu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanu.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-2265 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Vides ministrs.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ventspils reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.-2013.gadam"

TA-2267 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-2262 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes""

TA-2276 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Moldovas Republikai plūdu radīto seku likvidēšanas pasākumos"

TA-2310 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"

TA-2297 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-2300 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-2298 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2280 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Repše, V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 26 218 346 latu apmērā.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.novembrim priekšlikumus efektīvai veselības aprūpes sistēmas resursu izmantošanai ar mērķi nodrošināt izdevumu optimizāciju un veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējību, tai skaitā, paredzot šādu 2010.gada 21.jūnijā Ministru kabinetā apstiprinātā informatīvā ziņojuma „Par situāciju veselības nozarē" (Prot.Nr.32, 58.§) pasākumu izpildi:
1) samazināt vidējo ārstēšanās laiku slimnīcās līdz 6,5 dienām;
2) samazināt stacionāru gultu skaitu līdz 450 gultām uz 100 000 iedzīvotājiem (2009.gada beigās 550 gultas uz 100 000 iedzīvotāju);
3) samazināt psihiatriskā profila gultas, pārvirzot pacientu plūsmu uz aprūpes un ambulatoro aprūpes līmeni;
4) noteikt kvantitatīvos slimnīcu kritērijus, atbilstoši kuriem ir finanšu lietderīga slimnīcas darbības nodrošināšana;
5) pārtraukt ekonomiski nepamatoto medicīnisko tehnoloģiju iepirkšana par valsts budžeta līdzekļiem;
6) pilnveidot ģimenes ārstu darba kvalitātes kritērijus;
7) izvērtēt esošo traumpunktu darbību un noteikt traumpunkta darba laiku un finansējuma apjomu, ņemot vērā apkalpojamā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, blīvumu un traumpunktā veiktās aktivitātes;
8) stiprināt zāļu cenu kontroli un optimizēt references cenu sistēmu.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2275 ____________________________________

(D.Staķe, I.Koteļņikova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar atsauci uz likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2303 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi

TA-2218 ____________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 24.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0140" projekts

TA-2273 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0140.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
48.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0539" projekts

TA-2261 ____________________________________

(J.Šnore, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0539.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
49.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0540" projekts

TA-2259 ____________________________________

(J.Šnore, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0540.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0541" projekts

TA-2309-IP ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0541.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 31.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu tiesību akta projektu, kas nepieciešams Eiropas Komisijas 2009.gada 27.novembra Direktīvas 2009/149/EK par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm nelaimes gadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai pārņemšanai.
 
51.§
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited"

TA-2234-IP ____________________________________

(J.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Sadarbības līguma starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējās pārtraukšanas līguma starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited (turpmāk – Līgumi) parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Līgumus.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līgumu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
52.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-50-03

TA-1881 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2010-50-03.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei tiesību politikas jautājumos L.Medinai pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr.2010-50-03.
 
53.§
Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-2060 -IP____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 
 Rīgā Nr.43 2010.gada 24.augustā


53.§ 

Par akciju sabiedrību „Parex banka”

 TA-2060-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. (DV)[1] Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. (DV)

3. (DV)1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 11.punktu valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) izstrādātos plānošanas dokumenta projektus, tiesību akta projektus vai informatīvos ziņojumus (turpmāk – dokumenta projekts), kas saistīti ar akciju sabiedrības „Parex banka” (turpmāk – banka) restrukturizācijas plāna ieviešanu, iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar tā Ministru kabineta locekļa starpniecību, kurš ir politiski atbildīgs par attiecīgo jomu, nozari vai apakšnozari, attiecīgi:

3.1. (DV)1 dokumenta projektu, kas attiecas uz komercdarbības atbalstu un finansējuma pietiekamību, – ar finanšu ministra starpniecību;

3.2. (DV)1 dokumenta projektu, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu, kas saistīts ar Aģentūras kapitāla daļu turētāja lēmumiem, kā arī akciju sabiedrības „Parex banka” un akciju sabiedrības „Citadele banka” kapitāla daļu un aktīvu pārdošanu, – ar ekonomikas ministra starpniecību.

4. (DV)1 Citas institūcijas, izstrādājot dokumenta projektu, kas saistīts ar bankas restrukturizācijas plāna ieviešanu, sākotnēji noskaidro Aģentūras viedokli, kuru pievieno, iesniedzot dokumenta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

5. (DV)1 Šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto dokumenta projektu saskaņo ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju, kā arī nosūta Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai viedokļa sniegšanai, un iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajā kārtībā kā Ministru kabineta lietu.

6. (DV)[2] Lai nodrošinātu tieslietu ministra tiesiskā atzinuma sniegšanu saskaņā ar Akciju pirkuma līguma starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, akciju sabiedrību „Citadele banka”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Latvijas Republiku 4.01 (j) (a) punktu, Finanšu ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts kasei un Ekonomikas ministrijai vienas darba dienas laikā pēc Tieslietu ministrijas lūguma savas kompetences ietvaros sniegt informāciju, kas nepieciešama Tieslietu ministrijai tiesiskā atzinuma sagatavošanai.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore G.Veismane[1] deklasificēts 1.,3.,4. un 5. punkts saskaņā ar Finanšu ministrijas 01.07.2011. vēstuli nr. 17-1-05/4455

[2] deklasificēts 6.punkts saskaņā ar FM 06.07.2012. vēstuli Nr.17-1-03/4412

 

 Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.43

2010. gada 24.augustā

53.§

 Par akciju sabiedrību „Parex banka”

 TA-2060-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra sēdē (prot.Nr.4 60.§) un 2010.gada 1.jūnija sēdē (prot.Nr.28 57.§) dotie uzdevumi valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" saskaņot ar darba grupu, kas izveidota ar Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumu Nr.821 „Par darba grupas izveidi”, priekšlikumus akciju sabiedrības “Parex banka” akciju pārdošanai un priekšlikumus par aktīvu un pasīvu kopumu, kas ir saistīti ar akciju sabiedrības “Parex banka” darbību Neatkarīgo valstu sadraudzības valstīs, ātrākas atsavināšanas iespējām, ir zaudējuši aktualitāti.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 11.punktu valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) izstrādātos plānošanas dokumenta projektus, tiesību akta projektus vai informatīvos ziņojumus (turpmāk – dokumenta projekts), kas saistīti ar akciju sabiedrības „Parex banka” (turpmāk – banka) restrukturizācijas plāna ieviešanu, iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar tā Ministru kabineta locekļa starpniecību, kurš ir politiski atbildīgs par attiecīgo jomu, nozari vai apakšnozari, attiecīgi:

3.1. dokumenta projektu, kas attiecas uz komercdarbības atbalstu un finansējuma pietiekamību, – ar finanšu ministra starpniecību;

3.2. dokumenta projektu, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu, kas saistīts ar Aģentūras kapitāla daļu turētāja lēmumiem, kā arī akciju sabiedrības „Parex banka” un akciju sabiedrības „Citadele banka” kapitāla daļu un aktīvu pārdošanu, – ar ekonomikas ministra starpniecību.

4. Citas institūcijas, izstrādājot dokumenta projektu, kas saistīts ar bankas restrukturizācijas plāna ieviešanu, sākotnēji noskaidro Aģentūras viedokli, kuru pievieno, iesniedzot dokumenta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

5. Šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto dokumenta projektu saskaņo ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju, kā arī nosūta Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai viedokļa sniegšanai, un iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajā kārtībā kā Ministru kabineta lietu.

6. Lai nodrošinātu tieslietu ministra tiesiskā atzinuma sniegšanu saskaņā ar Akciju pirkuma līguma starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, akciju sabiedrību „Citadele banka”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Latvijas Republiku 4.01 (j) (a) punktu, Finanšu ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts kasei un Ekonomikas ministrijai vienas darba dienas laikā pēc Tieslietu ministrijas lūguma savas kompetences ietvaros sniegt informāciju, kas nepieciešama Tieslietu ministrijai tiesiskā atzinuma sagatavošanai.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane


 
Skatīt darba kārtību