Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 71

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.71

2010.gada 7.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"

TA-3085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""

TA-2855 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu ceļš" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu"

TA-3019 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 003 0014) - zemes vienību 1.55 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 003 0163) – ,,Ziemeļu ceļš”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā par summu 2 343,00 lati.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-3020 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

TA-2720 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts zemesgabalu "Priedkalne", Garkalnes novadā"

TA-3003 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Vecupe", Vecupē, Engures pagastā, Engures novadā"

TA-3036 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā"

TA-3054 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra rīkojuma Nr.768 "Par kārtību, kādā atzīstami ar kredītiestāžu internetbanku starpniecību veiktie maksājumi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3015 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

TA-1938 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2969 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums""

TA-2908 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""

TA-3246 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu"

TA-3285 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru parakstīt Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posmu 49,14.– 53,56.km un 56,73.–60,65.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2903 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības Rankas pagastā, Gulbenes novadā par kopējo summu 580,00 lati:
2.1. no nekustamā īpašuma „Augstkalnieši” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5084 007 0036) atdalīto zemes vienību „Augstkalnieši 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 007 0148) 0,19 ha platībā;
2.2. no nekustamā īpašuma „Veclieldukuļi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5084 008 0043) atdalīto zemes vienību „Veclieldukuļi 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0306) 0,30 ha platībā;
2.3. no nekustamā īpašuma „Burtnieki” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5084 008 0019) atdalītās zemes vienības „Burtnieki 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0295) 0,16 ha platībā un „Burtnieki 2” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 007 0147) 0,27 ha platībā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.217 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

TA-3232 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.jūlija rīkojumā Nr.482 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""

TA-3233 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.583 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

TA-3234 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.novembra rīkojumā Nr.771 "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos""

TA-3235 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-2980 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""

TA-2996 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-3230 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Šmits, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību""

TA-2924 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" daļas Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, iznomāšanu"

TA-2907 ____________________________________

(A.Ozols, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Zemkopības ministrijai atkārtoti izvērtēt nepieciešamo platību neapbūvētā valsts zemesgabala iznomāšanai un zemkopības ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 2.§) "Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem" 14.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3275 ____________________________________

(I.Apsīte, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.65 2.§) „Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem”, noteikt, ka minētā protokollēmuma 14.punktā dotā uzdevuma izpilde nav aktuāla.
2. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra sniegto informāciju, ka precizētais likumprojekts "Ārpustiesas parāda piedziņas likums" tiks iesniegts Ministru kabinetā līdz 2010.gada 30.decembrim.
 
26.§
Koncepcijas "Par 2010.gadā veiktajiem plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem" projekts

TA-2526 ____________________________________

(A.Lieljuksis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs"

TA-3100 ____________________________________

(J.Šnore, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai līdz katra gada 1.februārim un 1.augustam infrastruktūras optimizācijas pasākumu īstenošanas gaitā iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijā aktualizētu informāciju par Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas progresu un rezultātiem, kā arī par plānotajiem optimizācijas pasākumiem nākamajā pusgadā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos"

TA-2397 ____________________________________

(I.Vjakse, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju sagatavot un finanšu ministram iesniegt valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē tiesību akta projektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā saistībā ar papildu atlīdzības noteikšanu valsts vai pašvaldības institūcijās.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

TA-3356 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu īstenošanu".
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
30.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

SAN-3413 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam pieejamo valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pārstrukturēšanas nepieciešamību"

TA-3306 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, U.Augulis, E.Valantis, L.Straujuma, K.Vāgnere, B.Bāne, I.Jurševska, J.Šnore, R.Muciņš, S.Gulbe, U.Lielpēters, S.Ēlerte, I.Aire, L.Medina, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai ministru, ministriju un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010.gadam pieejamo valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pārstrukturēšanas nepieciešamību.
3. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt ministriju valsts budžeta līdzekļu pārstrukturēšanu:
3.1. pārdalot finansējumu no ministriju budžetiem uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta 80.00.00 programmu „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00. budžeta programma):
3.1.1. samazinot Ekonomikas ministrijas budžetā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitātēm paredzēto finansējumu par 8 918 939 latiem;
3.1.2. samazinot Finanšu ministrijas budžetā Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” Valsts kases projektam „LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai paredzēto finansējumu par 15 189 latiem;
3.1.3. samazinot Finanšu ministrijas budžetā 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" projekta īstenošanai paredzēto finansējumu par 50 000 latiem;
3.1.4. samazinot Finanšu ministrijas budžetā 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektiem paredzēto finansējumu par 937 584 latiem;
3.1.5. samazinot Labklājības ministrijas budžetā 1.5.1.3.1. aktivitātei „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” projektam paredzēto finansējumu par 3 506 latiem;
3.1.6. samazinot Tieslietu ministrijas budžetā Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana" projektu īstenošanai paredzēto finansējumu par 80 000 latiem;
3.1.7. samazinot Tieslietu ministrijas budžetā Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektu īstenošanai paredzēto finansējumu par 30 000 latiem;
3.2. pārdalot finansējumu no 80.00.00. budžeta programmas 10 355 193 latu apmērā Zemkopības ministrijai tās pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondiem;
3.3. pārdalot finansējumu 177 029 latu apmērā no 80.00.00 budžeta programmas Izglītības un zinātnes ministrijai Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas projekta (granta vienošanās Nr.238875) „Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT3 pieslēgums” līdzfinansējumam;
3.4. pārdalot finansējumu Finanšu ministrijai 1 036 073 latu apmērā atmaksai Eiropas Komisijai par PHARE projekta „Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra izveide” ietvaros neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.
4. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Zemkopības ministrijai 2010.gada 7.decembrī iesniegt valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumus atbilstoši šī protokollēmuma 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktam.
5. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz ministriju līdz 2010.gada 7.decembrim iesniegtajiem pieprasījumiem, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt valsts budžeta līdzekļu pārdales līdz 2010.gada 10.decembrim.
6. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 13.decembrim iesniegt Latvijas Komercbanku asociācijai izvērtēšanai informāciju par komersantiem, kas nav saņēmuši aizdevumu vai garantiju Eiropas Savienības fondu projektiem.
7. Aicināt Latvijas Komercbanku asociāciju Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdē sniegt informāciju par aizdevumu un garantiju nesniegšanas iemesliem.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-3308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-3296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A.Pabriku parakstīt Līgumu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.867 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu""

TA-3292 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību""

TA-3305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""

TA-3314 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par funkciju optimizāciju un finanšu resursu pārdali starp Veselības ministriju un Zemkopības ministriju"

TA-3307 ____________________________________

(A.Briņķe, D.Lucaua, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Autotransporta inspekcijas likvidāciju"

TA-3319 ____________________________________

(Dž.Innusa, E.Zivtiņš, U.Augulis, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lai Valsts policija varētu uzsākt Autotransporta inspekcijas funkciju nodrošināšanu no 2011.gada 1.aprīļa, Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrijai sagatavot savstarpēji saskaņotu priekšlikumu par finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas budžeta uz Iekšlietu ministrijas budžetu likumprojekta “Par valsts budžetu 2011.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projekta Nr.2001/LV/16/P/PT/006 "Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija" pabeigšanai"

TA-3348 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija rīkojumā Nr.244 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-3342, TA-3352 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-3328 ____________________________________

(L.Ruškule, S.Šķiltere, B.Bāne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija nesniegs grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" attiecībā uz klasifikācijas papildināšanu ar nekustamā īpašuma nodokli par inženierbūvēm, tādejādi nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm arī turpmāk tiks klasificēts klasifikācijas 4.1.2.0. sadaļā "Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām".
3. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija esošā nekustamā īpašuma nodokļa programmatūras attīstības projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēs iespējas nodrošināt nepieciešamās izmaiņas pašvaldību izmantotajās programmatūrās, lai papildinātu klasifikāciju ar jauniem kodiem: 4.1.3.0. "Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem", 4.1.3.1. "Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi", 4.1.3.2. "Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem".
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-3328, TA-2982 ____________________________________

(A.Brūne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai pārskaitīt finansējumu pēc Saeimas atļaujas saņemšanas apropriācijas pārdales veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.novembra rīkojuma Nr.688 "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām" 2.punktā noteiktajam.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-3034 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Par sabiedrības integrācijas funkcijām

TA-3350 ____________________________________

(L.Medina, I.Stepanova, I.Šimanska, S.Ēlerte, A.Štokenbergs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai nodot un Kultūras ministrijai un Iekšlietu ministrijai attiecīgi pārņemt sabiedrības integrācijas funkciju šādā kompetenču sadalījumā:
2.1. Kultūras ministrijai no 2011.gada 1.janvāra:
2.1.1. valsts politikas izstrādi sabiedrības integrācijas jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu – sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, starpkultūru dialogu;
2.1.2. ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi saistībā ar Sabiedrības integrācijas fondu;
2.2. Iekšlietu ministrijai no 2011.gada 1.jūnija:
2.2.1. imigrantu integrācijas politikas izstrādi un īstenošanu;
2.2.2. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda pārraudzības funkcijas īstenošanu.
3. Atbilstoši noteiktajam kompetenču sadalījumam Tieslietu ministrijai nodot Kultūras ministrijai septiņas attiecīgo funkciju izpildei paredzētās amata vietas no 2011.gada 1.janvāra un Iekšlietu ministrijai vienu amata vietu no 2011.gada 1.jūnija.
4. Tieslietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Iekšlietu ministrijai sagatavot savstarpēji saskaņotus priekšlikumus likumprojekta “Par valsts budžetu 2011.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par Tieslietu ministrijas veiktās sabiedrības integrācijas funkcijas izpildei paredzētā finansējuma pārdali:
4.1. Kultūras ministrijai:
4.1.1. apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” paredzēto finansējumu 79 772 latu apmērā;
4.1.2. programmā 53.00.00 „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” paredzēto finansējumu 32 628 latu apmērā;
4.1.3. apakšprogrammā 55.01.00 „Sabiedrības integrācijas fonda vadība” paredzēto finansējumu 300 972 latu apmērā;
4.1.4. apakšprogrammā 63.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)” paredzēto finansējumu 1 829 896 latu apmērā;
4.1.5. apakšprogrammā 63.06.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” paredzēto finansējumu 738 326latu apmērā;
4.1.6. apakšprogrammā 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)” paredzēto finansējumu 364 324 latu apmērā;
4.1.7. apakšprogrammā 71.07.00 „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana” paredzēto finansējumu 85 250 latu apmērā;
4.1.8. apakšprogrammā 72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) paredzēto finansējumu 1 245 500 latu apmērā.
4.2. Iekšlietu ministrijai:
4.2.1. apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” paredzēto finansējumu 6 357 latu apmērā;
4.2.2. apakšprogrammā 70.07.00 „Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam" īstenošana” paredzēto finansējumu 2011.gadam 577 083 latu apmērā 2010.gada Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošanas uzsākšanai.
5. Finanšu ministrijai 2012.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus 2012.gadam, samazinot Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus un palielinot Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus šī protokollēmuma 2.2.1.apakšpunktā minētās funkcijas izpildes nodrošināšanai par 10 898 latiem (kārtējie izdevumi –10 898 lati, tajā skaitā atlīdzība –10 898 lati, no tā atalgojums –8 782 lati).
6. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus finansējuma pārdalei 2011. gadā no budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” tehniskās palīdzības Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai.
7. Lai nodrošinātu šī rīkojuma 2. punktā dotā uzdevuma izpildi, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektus šādos normatīvajos aktos:
7.1. Kultūras ministrijai līdz 2010.gada 21.decembrim - tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums";
7.2. Tieslietu ministrijai līdz 2010.gada 21.decembrim - tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums";
7.3. Iekšlietu ministrijai līdz 2011.gada 1.jūnijam - tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums".
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā"

TA-3351 ____________________________________

(I.Jurševska, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"""

TA-3353 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība"""

TA-3354 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3355 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Komisijas 2010.gada 18.marta papildu brīdinājumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2257" projekts

TA-3315 ____________________________________

(U.Augulis, E.Beļskis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta papildu brīdinājumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2257 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūras lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
 
50.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-3004 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-3317 ____________________________________

(U.Augulis, E.Beļskis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, noteikt, ka Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 22.§) 1.39.apakšpunktā minētā likumprojekta ''Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (1973/Lp9) izskatīšana 10.Saeimā nav turpināma, un atzīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 22.§) 1.39.apakšpunktu par aktualitāti zaudējušu.
 
52.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2010.gada 9.decembra sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-3322 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas 2010.gada 9.decembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (Pozīcija Nr.20);
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (Pozīcija Nr.17);
2.3. Eiropas Savienības stratēģiskie partneri: ES un NATO attiecības (Pozīcija Nr.5);
2.4. Eiropas Aizsardzības aģentūras izpilddirektora apstiprināšana un izpilddirektora vietnieka operāciju jautājumos darba līguma pagarināšana (Pozīcija Nr.1).
3. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.
 
53.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.decembra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3325 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Padomes secinājumiem par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei – pretim spēcīgākām Eiropas reaģēšanas spējām: civilās aizsardzības un humānās palīdzības loma.
3. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu ministru padomes 2010.gada 14.decembra sanāksmē.
 
54.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 9. un 13.decembra un Vispārējo lietu padomes 14.decembra sanāksmei

TA-3334 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 9. un 13.decembra un Vispārējo lietu padomes 14.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 "Eiropas Komisijas zaļā grāmata "ES attīstības politika iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam. ES attīstības politikas ietekmes stiprināšana"";
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par "Palīdzības caurskatāmību un savstarpējo atbildību"";
2.3. pozīcija Vispārējo lietu padomei un Ārlietu padomei Nr.2 "Paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas process";
2.4. pozīcija Ārlietu padomei Nr.43 "Tuvo Austrumu miera process / Gazas sektors";
2.5. pozīcija Ārlietu padomei Nr.8 "Somālija / Āfrikas rags";
2.6. pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 "Moldovas Republika".
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2010.gada 13.decembra un Vispārējo lietu padomes 14.decembra sanāksmēs.
5. Ārlietu ministrijas ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai – vēstniecei E.Kuzmai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2010.gada 9.decembra sesijā.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Sākotnējais viedoklis par Eiropas Komisijas 5.ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju"

TA-3340-IP ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks, I.Jurševska, I.Juhansone, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministriju pārstāvjiem nepieciešamības gadījumā, piedaloties Eiropas Komisijas un citu institūciju organizētajos pasākumos, viedokļa paušanai par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotni izmantot informatīvajā ziņojumā saskaņoto viedokli par Eiropas Komisijas sagatavoto 5.ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
 
56.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Galileo – Eiropas GNSS aģentūra – Aģentūras mītnes atrašanās vietas izvēle"

TA-3344 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iiesniegto nformatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Galileo – Eiropas GNSS aģentūra – Aģentūras mītnes atrašanās vietas izvēle”.
3. Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Dalībvalstu valdību pārstāvju konferencē 2010.gada 10.decembrī.
 
57.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 13.-14.decembra sanāksmei

TA-3345 ____________________________________

(J.Dūklavs. V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 2011.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – atsevišķos ūdeņos ārpus ES” un nacionālo pozīciju Nr.1 „Kopējā lauksaimniecības politika līdz 2020.gadam: sasniegt pārtikas, dabas resursu un teritoriālos nākotnes izaicinājumus”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 13.-14.decembra sanāksmē.
 
58.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3357 ____________________________________

(A.Kampars, I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Padomes secinājumi par integrētu rūpniecības politiku globalizācijas laikmetam: prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Padomes secinājumi par Vienotā tirgus aktu”.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 10.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas kompetences jautājumos.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 15.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pozīcijas projektu saistībā ar vienoto tirgu.
 
59.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420626510

TA-3097 ____________________________________

(J.Bārbale, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420626510.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Tieslietu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
60.§
Dienesta vajadzībām

SAN-3526-DV ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību