Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 73

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.73

2010.gada 14.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.70 5.§) "Likumprojekts "Par valsts budžetu 2011.gadam" un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011.–2013.gadam"

TA-3324 ____________________________________

(R.Broks, L.Šulca, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 5.§) "Likumprojekts "Par valsts budžetu 2011.gadam" un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011.–2013.gadam" 5.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„5. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2010.gada 23.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu, kurā paredzētas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammai 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksai no 2013.gada, kā arī paredzēts uzdevums Finanšu ministrijai šīs saistības iekļaut atbilstoši likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” 6.pantā noteiktam apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedzamajā Ministru kabineta rīkojuma projektā par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu.”
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""

TA-3312 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""

TA-3313 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība"

TA-3030 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka ieteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Visām ministrijām līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniegt Valsts kancelejā informāciju par ieteikumu piemērošanas gaitu resora ietvaros.
3. Valsts kancelejai, pamatojoties uz ministriju iesniegto informāciju par ieteikumu piemērošanas gaitu resora ietvaros, sagatavot un līdz 2011.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par strukturālajiem pārkārtojumiem valsts pārvaldē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"

TA-3032 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-3051 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

TA-3052 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2011.gadam"

TA-3080 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) līdz 2011.gada 1.janvārim izveidot darba grupu informatīvā ziņojuma „Par pašvaldību interesējošiem rādītājiem, to iegūšanas iespējām un nepieciešamo finansējumu” izstrādei, kurā tiek iekļauti pārstāvji no Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un pašvaldībām, kuras ir iesniegušas priekšlikumus statistikas pieejamības pilnveidošanai.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu „Par pašvaldību interesējošiem rādītājiem, to iegūšanas iespējām un nepieciešamo finansējumu”.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3330 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"

TA-2809 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2985 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Stāvlaukums Ragaciems" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"

TA-3089 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-3197 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"

TA-3239 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""

TA-3079 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2888 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegtajā likumprojektā ietvertos priekšlikumus.
2. Zemkopības ministrijai noformēt likumprojekta tekstu priekšlikumu veidā un zemkopības ministram iesniegt šos priekšlikumus Saeimā likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai otrajā lasījumā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-2874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""

TA-2957 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei"

TA-2802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par A.Vocišu"

TA-3274 ____________________________________

(G.Rēvalde, A.Vocišs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par A.Sarnoviču"

TA-3331 ____________________________________

(G.Rēvalde, A.Sarnovičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2708 ____________________________________

(J.Bekmanis, L.Medina, A.Štokenbergs, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2709 ____________________________________

(J.Bekmanis, L.Medina, A.Štokenbergs, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
24.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

TA-3439, SAN-3474 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
25.§
Protokollēmuma projekts "Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu"

TA-1101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu, kuru projekti atbalstīti ar Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdes protokollēmumu (Prot. Nr.21 30.§) „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu”.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 30.§) „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu” 2.punktā doto pilnvarojumu finanšu ministram parakstīt Līgumu un tā Protokolu.
 
26.§
Protokollēmuma projekts "Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"

TA-1220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pilnvarot iekšlietu ministri parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā.
2. Atzīt Ministru kabineta 2010.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 40.§) „Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā”” 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu"

TA-2907 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
28.§
Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"

TA-2511 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-3409 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra nolikums"

TA-3411 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgumu par tranzīta pārvadājumiem, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru"

TA-3408 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgumu par tranzīta pārvadājumiem, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu"

TA-3410 ____________________________________

(K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru parakstīt Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-3414 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas vienošanos par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"

TA-3418 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot veselības ministru parakstīt Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas vienošanos par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Līgumā par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariātu"

TA-3413 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Somijas Republikā Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Grozījumus Finanšu pielikumā Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības Sekretariāta Līgumam.
 
36.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 16.–17.decembra sanāksmei

TA-3434 ____________________________________

(G.Japiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomes 2010.gada 16. – 17.decembra sanāksmei.
 
37.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 20.decembra sanāksmei

TA-3442 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides ministrijas, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2010.gada 20.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Kopienas integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai”;
2.2. pozīcija par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu”;
2.3. pozīcija par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem”;
2.4. pozīcija par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK”;
2.5. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Ilgtspējīga materiālu apsaimniekošana un ilgtspējīga ražošana un patēriņš – svarīgs ieguldījums Eiropā, kas efektīvi izmanto resursus”;
2.6. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Vides politikas instrumentu uzlabošana”;
2.7. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD) pušu konferences desmitās sanāksmes (COP 10) sagatavošana (Nagoja, 2010.gada 18.–29.oktobris)”.
3. Vides ministrijas parlamentārajai sekretārei Ž.Mikosai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2010.gada 20.decembrī.
 
38.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-60-01

TA-3049 ____________________________________

(M.Brencis, L.Medina, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2010-60-01.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ētisku apsvērumu dēļ tieslietu ministrs A.Štokenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States) 2011.gadā"

TA-3360-DV ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem"

TA-3441-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"

TA-3412-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
42.§
Dienesta vajadzībām

SAN-3526-DV ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

 

Deklasificēts 2011.gada 28.janvārī saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdes protokola Nr.73 40.§ 12.punktu. 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.73

2010. gada 14.decembrī

 

40.§

 

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem”

 TA-3441-DV

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(A.Teikmanis, L.Medina, M.Bičevskis, O.Valkers, A.Štokenbergs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem (turpmāk – Vienošanās) projektu.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Krievijas Federācijā E.Skuju parakstīt Vienošanos.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” veikt nepieciešamās darbības zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 084 2029) Ezermalas ielā 34, Rīgā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000840056) Ezermalas ielā 34a, Rīgā apvienošanai, tai skaitā zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 084 2030) Ezermalas ielā 34b, Rīgā daļas „D” pirkšanu vai maiņu no zemes vienības īpašnieka, kā arī ceļa servitūta noteikšanu un ceļa ierīkošanu zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000840056) Ezermalas ielā 34a, Rīgā  daļā „B” saskaņā ar Vienošanās 5.pielikumu, lai nodrošinātu piekļūšanu zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 084 2030) Ezermalas ielā 34b, Rīgā, kā arī uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000840056) Ezermalas ielā 34a, Rīgā esošas būves (būves kadastra apzīmējums 0100 084 0056 002) nojaukšanu.

5. Tieslietu ministrijai nodrošināt divas tiesas ar darba telpām un ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam atbrīvot nekustamā īpašuma Antonijas ielā 6 (Pumpura ielā 1) daļu (liters Nr.001 un Nr.003).

6. Tieslietu ministrijai šī protokollēmuma 5.punktā dotā uzdevuma izpildei līdz 2011. gada 1. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tiesu nodrošinājumu ar darba telpām.

7. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 42, 21.§) „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem” 7.punktu.

8. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” Ārlietu ministrijas budžetā paredzēt nepieciešamo finansējumu, lai veiktu norēķinus par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” faktiski veiktajiem izdevumiem, nodrošinot šī protokollēmuma 4.punkta izpildi.

9. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” Tieslietu ministrijas budžetā paredzēt nepieciešamo finansējumu, lai veiktu norēķinus par valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” faktiski veiktajiem izdevumiem, nodrošinot šī protokollēmuma izpildi.

10.  Ārlietu ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot veikt ēkas A.Pumpura ielā 1 (Antonijas ielā 6), Rīgā, sadalīšanu reālajās daļās atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam, precizēt anotāciju, papildinot ar informāciju, ka Ezermalas ielā 34a, Rīgā, esošā būve (būves kadastra apzīmējums 0100 084 0056 002) ir sliktā tehniskā stāvoklī, turklāt netiek paredzēts būvi nodot nomā Krievijas Federācijai, tāpēc tā ir nojaucama, kā arī norādot izmaksas ēkas Pumpura ielā, Rīgā, sadalīšanai, un saskaņot ar Tieslietu ministriju.

11.  Ārlietu ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas deklasificēt to un kopā ar deklasificētu likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

12.  Valsts kancelejai deklasificēt pārējos ar Vienošanos saistītos dokumentus un sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

13.  Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 

 Ministru prezidents,

reģionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrs V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane

 

 

 

Skatīt darba kārtību