Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2011.gada 11.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimševičs

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem""

TA-1 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""

TA-2 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""

TA-3662 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""

TA-3658 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""

TA-3659 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-3647 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""

TA-26 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-2716 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3000 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem"" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""

TA-3327 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-3329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzīšanas un anulēšanas kārtība"

TA-3218 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""

TA-3252 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-3656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""

TA-3657 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-3661 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība"

TA-3611 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) "Par Pasākumu plāna projektu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam" izpildi

TA-2838, SAN-2701 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas darba devēju konfederāciju līdz 2011.gada 31.janvārim izvērtēt Darba devēju organizāciju un to apvienību likuma regulējumu un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību darba devēju organizāciju tiesību un pienākumu pilnveidošanai un nostiprināšanai.
3. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, turpināt darbu Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2 precizēšanā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes un atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""

TA-3571 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"

TA-3588 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem"

TA-3579 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par U.Rusmani"

TA-17 ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par B.Pētersones pārcelšanu"

TA-16 ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par A.Velšu"

TA-3636 ____________________________________

(L.Mūrniece, A.Velšs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi 2011.gada Pasaules čempionāta basketbolā U-19 jauniešiem norises sagatavošanai"

TA-3574 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2011.gadam"

TA-3001 ____________________________________

(L.Medina, A.Pabriks, A.Štokenbergs, Ģ.V.Kristovskis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt aizsardzības ministra priekšlikumu par līdzekļu 3418 latu apmērā piešķiršanu Zemessardzei sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai svētku laikā un noteikt, ka 2011.gadā šo līdzekļu avots ir Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļu iekšēja pārdale, bet 2012. un turpmākajos gados minētā summa tiek iekļauta Aizsardzības ministrijas budžeta bāzes izdevumos.
3. Finanšu ministrijai, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, ņemt vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto.
 
28.§
Par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās

 ____________________________________

(R.Muciņš, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami sagatavot, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju noteikumu projektu par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās (paredzot nodrošināt analoģisku regulējumu spēku zaudējušo Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu nr.598 "Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās" vietā) un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2011.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu noteikumu projektu par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību, nosakot trokšņa rādītājus, to piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes dzīvojamo un publisko ēku telpām.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pirmo nacionālo ziņojumu par vispārējo cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros"

TA-3637 ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas pirmo nacionālo ziņojumu par vispārējo cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros.
2. Ārlietu ministrijai precizēt nacionālā ziņojuma 4.nodaļas Bsadaļu atbilstoši Valsts kancelejas atzinumam un iesniegt nacionālo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā un iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijā līdz 2011.gada 1.februārim.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošajām procedūrām saistībā ar stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli"

TA-3067 ____________________________________

(A.Kalniņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus tiesību aktos, lai ieviestu elektroniskā paraksta sistēmu stratēģiskas nozīmes preču aprites licenču parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 56.pasākuma izpildi"

TA-3645 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, R.Vējonis, A.Rektiņš, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt iespējas informatīvajā ziņojumā minētos likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” grozījumus piemērot ar 2011.gada 1.jūliju;
2.2. atbilstoši Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopīgi sagatavotam priekšlikumam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu atbildīgajām ministrijām attiecībā uz nozvejoto zivju uzskaites uzlabošanu;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu līdz 2011.gada 17.janvārim iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai

TA-3472 ____________________________________

(A.Štokenbergs, L.Medina, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra sēdē.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība""

TA-28 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai"

TA-46 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

TA-47 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""

TA-48 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Svītrot Ministru kabineta 2010.gada 30.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 23.§) „Noteikumu projekts "Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" 2.2apakšpunktu.
3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju sagatavot un līdz 2011.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Farmācijas likumā”:
3.1. nosakot, ka zāļu ražotāju, tostarp zāļu ražotāju, kam speciālajā atļaujā (licencē) zāļu ražošanai norādīta tāda darbības joma kā veterināro zāļu ražošana, atbilstību labas ražošanas prakses prasībām novērtē, kā arī zāļu un veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikātus izsniedz Zāļu valsts aģentūra, bet veterināro zāļu ražotāju atbilstību labas ražošanas prakses prasībām novērtē un veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikātu izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests;
3.2. paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību attiecībā uz gadījumiem, kad izsniedzama licence zāļu ievešanai no valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.650 "Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-55 ____________________________________

(J.Pūce, O.Karčevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 1.punktu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem citos tiesību aktos saistībā ar valsts naftas produktu (degvielas) rezervju uzglabāšanu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem piesardzības pasākumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar Āfrikas cūku mēri"

TA-59 ____________________________________

(M.Balodis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pārtikas un veterinārajam dienestam nodrošināt, ka:
2.1. tiek turpināti noteiktie drošības pasākumi (Latvijas teritorijā iebraucošo transportlīdzekļu tīrības un dezinfekcijas pārbaude pēc dzīvu dzīvnieku izkraušanas Krievijas Federācijā un transportlīdzekļu atkārtota dezinfekcija Latvijas teritorijā) līdz tiek saņemta informācija no Krievijas Federācijas Veterinārā un fitosanitārā dienesta (ROSSEĻHOZNADZOR) par to, ka draudi par Āfrikas cūku mēra izplatīšanos ir likvidēti;
2.2. dzīvnieku īpašnieki (turētāji) nekavējoties informē praktizējošo veterinārārstu par visiem cūku saslimšanas gadījumiem (novietnē, transportlīdzeklī, kautuvē), kad rodas aizdomas par saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri. Praktizējošs veterinārārsts nekavējoties informē Pārtikas un veterinārā dienesta centrālo aparātu vai attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par iespējamo cūku saslimšanu;
2.3. mednieki meža cūku medību laikā vai mežziņi, apsekojot mežu stāvokli, par visiem gadījumiem, kad rodas aizdomas par meža cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri, nekavējoties ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta centrālajam aparātam vai attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai;
2.4. tiek organizētas sanāksmes, kurās informē par Āfrikas cūku mēri, tā apkarošanas pasākumiem, citiem svarīgiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.
3. Muitas pārvaldei muitas kontroles punktos:
3.1. nodrošināt visu privātpersonu bagāžas pārbaudi par svaigas cūkgaļas, cūkgaļas produktu un citu produktu, kuri satur cūkgaļu, klātbūtni, iebraucot Latvijas teritorijā no Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabala;
3.2. sniegt atbalstu Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja iebraucošo transportlīdzekli pēc dzīvu dzīvnieku izkraušanas Krievijas Federācijā nepieciešams nosūtīt uz robežkontroles punktam tuvāko dezinfekcijas veikšanas vietu.
4. Valsts robežsardzes pārvaldei:
4.1. robežkontroles punktos, kuros netiek veikta muitas kontrole, nodrošināt visu privātpersonu bagāžas pārbaudi par svaigas cūkgaļas, cūkgaļas produktu un citu produktu, kuri satur cūkgaļu, klātbūtni, iebraucot Latvijas teritorijā no Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabala;
4.2. sniegt atbalstu Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja iebraucošo transportlīdzekli, pēc dzīvu dzīvnieku izkraušanas Krievijas Federācijā, nepieciešams nosūtīt uz robežkontroles punktam tuvāko dezinfekcijas veikšanas vietu.
5. Valsts policijai sniegt atbalstu Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja iebraucošo transportlīdzekli, pēc dzīvu dzīvnieku izkraušanas Krievijas Federācijā nepieciešams nosūtīt uz robežkontroles punktam tuvāko dezinfekcijas veikšanas vietu, organizējot transportlīdzekļa konvojēšanu.
6. Zemkopības ministram regulāri informēt Ministru kabinetu par situāciju saistībā ar šajā protokollēmumā minēto pasākumu izpildes gaitu un piesardzības pasākumu turpināšanas nepieciešamību.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-41 ____________________________________

(R.Muciņš, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"

TA-58 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (turpmāk – Vienošanās) projekta parakstīšanu.
2. Iekšlietu ministrijai tehniski precizēt Vienošanās projekta tekstu attiecībā uz valodām, kurās tā tiks parakstīta.
3. Pilnvarot iekšlietu ministri parakstīt Vienošanos.
4. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
5. Iekšlietu ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
6. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
7. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Eiropas lietu ministru un valsts sekretāru 2011.gada 13.-14.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-62 ____________________________________

(I.Juhansone, A.Pabriks, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju papildināt informatīvo ziņojumu ar tekstu par kultūras jautājumiem, un Ārlietu ministrijai iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Eiropas lietu ministru un valsts sekretāru 2011.gada 13.-14.janvāra neformālajā sanāksmē.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2011.gada 17-18.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos" projekts

TA-71 ____________________________________

(I.Jurševska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei I.Jurševskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2011.gada 17.-18.janvāra neformālajā sanāksmē.
 
43.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam"

TA-33 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam”.
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI

TA-69 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI.
 
45.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420826510

TA-3488 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai saistībā ar pieteikumu par Ministru kabineta 2010. gada 10.novembra rīkojuma Nr.650 „Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži" Zvārtavas pagastā, Valkas novadā” atcelšanu un labvēlīga administratīvā akta izdošanu (lieta Nr.A420826510).
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par salīdzinošo informāciju par ārvalstu amatpersonu atalgojumu, kuras veic valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonām līdzīgus pienākumus"

TA-4-IP ____________________________________

(M.Gorodcovs, U.Augulis, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā ietverto teksta daļu, kura nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, sagatavot vispārpieejamu informāciju par izskatīto jautājumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saņemto informāciju publiskot Ministru kabineta Mājas lapā. Salīdzinošā informācija par ārvalstu amatpersonu atalgojumu, kuras veic valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonām līdzīgus pienākumus.
 
47.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bazjaks pret Latviju"

5-k ____________________________________

(I.Reine, M.Lazdovskis, A.Pabriks, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 8 223 latus (ekvivalents 11 700 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Igoram Bazjakam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 19.oktobra spriedumu lietā „Bazjaks pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 19.oktobra sprieduma lietā „Bazjaks pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Tieslietu ministrijai līdz 2011.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu par jaunu cietumu būvniecības iespējām.
 
48.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Marina pret Latviju"

6-k ____________________________________

(I.Reine, L.Medina, M.Lazdovskis, A.Štokenbergs, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 703 latus (ekvivalents 1 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Nadeždai Marinai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 26.oktobra spriedumu lietā „Marina pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 26.oktobra sprieduma lietā „Marina pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un nedēļas laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta vēstules projektu Tieslietu padomei.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961.gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām grozīšanu"

TA-3629-DV ____________________________________

(I.Akmentiņa, A.Pabriks, J.Bārzdiņš, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu un līdz 2011.gada 17.janvārim iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Dienesta vajadzībām

SAN-3526-DV ____________________________________

()

.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"

TA-3412-DV, TA-3278 ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
52.§
Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu

TA-3572-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 17.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.3

2011. gada 11.janvārī

 

52.§

Par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu

TA-3572-DV ______________________________________________________

(K.Lore, L.Medina, A.Štokenbergs, I,Rimšēvičs, A.Kampars, M.French, C.Gwilliam, A.Pabriks, A.Ūbelis, V.Loginovs, J.Adomovičs, V.Dombrovskis)

 

1. (DV)

2. (DV) Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, VAS "Privatizācijas aģentūra" un piesaistītā finanšu konsultanta - "Nomura International plc" sniegto informāciju par nepieciešamību valsts interešu nodrošināšanai, atbalstīt, ka VAS “ Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar starptautisko finanšu konsultantu “Nomura International plc” nekavējoties jāuzsāk Informatīvā ziņojuma 3.sadaļā minētā pārdošanas stratēģijas ieviešanas pirmā posma īstenošana.

3. (DV) Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, VAS "Privatizācijas aģentūra" un piesaistītā finanšu konsultanta - "Nomura International plc" sniegto informāciju par nepieciešamību valsts interešu nodrošināšanai, ekonomikas ministram līdz 2011.gada 11.februārim iesniegt Ministru kabinetā Aģentūras sadarbībā ar starptautisko finanšu konsultantu “Nomura International plc” sagatavoto akciju sabiedrības „Parex banka” un akciju sabiedrības “Citadele banka” pārdošanas gala stratēģiju.

4. (DV)

5. (DV)

6. (DV)

7. (DV)

8. (DV)

9. (DV)

10. (DV)

11. (DV) Ekonomikas ministrijai šī protokollēmuma 10.punktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar akciju sabiedrības „Parex banka” un tās restrukturizācijas rezultātā izveidoto kapitālsabiedrību (tai skaitā akciju sabiedrības "Citadele banka") pārdošanas stratēģiju.

  

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību