Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2011.gada 17.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.45

-

L.Peinberga

1.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-128, SAN-100____________________________________

(A.Ūbelis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanu (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 18.janvāra sanāksmē.
 
2.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-104 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: „Ceļā uz Vienotā tirgus aktu - par augsti konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku - 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu darbu, uzņēmējdarbības vidi un savstarpējai apmaiņai””.
 
3.§
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos

TA-118-IP ____________________________________

(A.Teikmanis, S.Ēlerte, M.Mora, A.Štokenbergs, A.Pabriks, J.Pūce, G.Puķītis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt ārlietu ministra iesniegto Ziņojumu par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem (turpmāk tekstā - ziņojums).
2. Ārlietu ministrijai steidzami precizēt ziņojumu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem sabiedrības integrācijas politikas jomā; papildināt 2011.gadā nozīmīgo atceres notikumu uzskaitījumu un formulējumu sadaļā "Sadarbība ar Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm un Centrālāzijas reģionu" atbilstoši kultūras ministres priekšlikumiem; akcentēt jautājumu par Latvijas perspektīvo dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), kā arī par Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ciešāku sadarbību; kopīgi ar Ekonomikas ministriju tehniski precizēt ziņojuma tekstu, kā arī precizēt formulējumus attiecībā uz tirdzniecības politiku un attiecībā uz investīciju līguma projektu ar Krievijas Federāciju, paredzot tā izskatīšanas turpināšanu Ministru kabinetā tuvākajā laikā; kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt sadaļu "Eiropas enerģētikas politikas attīstība"; jautājumā par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē precizēt, ka Latvija savas indikatīvās izmaksas plānos atbilstoši valsts budžeta iespējām.
3. Ārlietu ministram iesniegt precizēto ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.3 panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību