Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2011.gada 18.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""

TA-14 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""

TA-23 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-74 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2011.gadā"

TA-52 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-3209 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
6.§
Noteikumu projekts "Krīzes vadības padomes nolikums"

TA-3303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2009.–2013.gadam"

TA-3101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatoru apakšstacija TP-4809", Upeslejās, Stopiņu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-32 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"

TA-75 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanu"

TA-3531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"""

TA-68 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""

TA-85 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-3392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama pārtikā lietojamo aromatizētāju atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"

TA-3618 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""

TA-3612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

TA-83 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. - 2013.gadam 56.pasākuma izpildi"

TA-3645 ____________________________________

(A.Kampars, J.Dūklavs, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-2357 ____________________________________

(L.Osīte, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai

TA-3472 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1639 "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai""

TA-91 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi"

TA-120 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem un Valsts kancelejas transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā valdības pasta sūtījumus""

TA-101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, paredzot precizēt likuma 45. panta otrajā daļā minēto subjektu loku, kas nodrošina pasta sūtījumu piegādi, un satiksmes ministram iesniegt tos Saeimā pirms likumprojekta „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (Nr. 41/Lp10) izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību"

TA-102 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""

TA-95 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-109 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""

TA-110 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-123 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-124 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-133 ____________________________________

(E.Valantis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts aģentūrai „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pagarināt projektu iesniegumu pieņemšanu 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā līdz 2011.gada 7.martam.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība""

TA-97 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīnijām"

TA-34 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iepirkumu uzraudzības birojam informēt pašvaldības un pašvaldību iestādes par Pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīnijās ietvertajām rekomendācijām.
3. Iepirkumu uzraudzības birojam nodrošināt Pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīniju publisku pieejamību savā mājaslapā internetā.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju nodrošināt Pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīniju regulāru atjaunošanu un papildināšanu un nodrošināt iepirkumu centralizācijas jautājumu izskaidrošanu.
5. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, lai noteiktu vietējo pašvaldību pienākumu plānot un organizēt centralizētus iepirkumus pašvaldību iestāžu vajadzībām, ņemot vērā plānoto iepirkumu specifiku, apjomus un sarežģītību, kā arī iepirkumu speciālistu pieejamību attiecīgajā pašvaldības iestādē.
 
34.§
Ieteikumu projekts "Vienotas apjoma un kvalitātes prasības valsts institūciju biroja telpām"

TA-3652 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

TA-94 ____________________________________

(R.Fišers, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par izsludinātās ārkārtējās situācijas daļēju atcelšanu"

TA-150 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.-21.janvāra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-147 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei I.Airei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.-21.janvāra sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.–21.janvāra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-149 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram A.Štokenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20. – 21.janvāra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2010/0822" projekts

TA-98 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2010/0822.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
40.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotni"

TA-125 ____________________________________

(I.Kravale, R.Vējonis, A.Štokenbergs, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotni”.
2. Finanšu ministrijai precizēt pozīciju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: nenorādīt konkrētu prioritāšu skaitu; tehniski precizēt tekstu un lietoto terminoloģiju un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt precizēto pozīciju visām ministrijām.
4. Ministriju pārstāvjiem, piedaloties Eiropas Komisijas un citu institūciju organizētajos pasākumos, nepieciešamības gadījumā viedokļa paušanai par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotni izmantot šajā pozīcijā saskaņoto viedokli.
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par teritoriālo kohēziju"

TA-100 ____________________________________

(A.Grinbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par teritoriālo kohēziju.
 
42.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Komisijas regulai, ar ko oficiālās kontroles ietvaros nosaka paraugu noņemšanas un analīžu metodes dzīvnieku barībai attiecībā uz tādu ģenētiski modificēto organismu klātbūtni, kuru atļaujas izdošanas procedūra ir uzsākta vai, kuru atļaujas termiņš ir beidzies"

TA-115 ____________________________________

(I.Aleksejeva, J.Dūklavs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Priekšlikumu Eiropas Komisijas regulai, ar ko oficiālās kontroles ietvaros nosaka paraugu noņemšanas un analīžu metodes dzīvnieku barībai attiecībā uz tādu ģenētiski modificēto organismu klātbūtni, kuru atļaujas izdošanas procedūra ir uzsākta vai, kuru atļaujas termiņš ir beidzies”.
3. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
43.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 "Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izvietošana Latvijā"

TA-135 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.4 „Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izvietošana Latvijā”.
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 24.janvāra sanāksmei

TA-141 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par medus bišu veselību”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 24.janvāra sanāksmē.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko jūras spēku mācību "BALTOPS 2010" sauszemes vingrinājuma norisi"

TA-2945-DV ____________________________________

(J.Sārts, Ģ.V.Kristovskis, J.Dūklavs, A.Štokenbergs, R.Vējonis, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2011.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai precīzāk reglamentētu institūciju iesaisti un uzdevumus uzņemošās valsts atbalsta plānošanā un īstenošanā.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961.gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām grozīšanu"

TA-3629-DV ____________________________________

(J.Bekmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iesniegtajā informatīvajā ziņojumā ietverto pozīciju.
3. Ārlietu ministrijai līdz 2011.gada 27.janvārim informēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomi par Latvijas pozīciju.
 
47.§
Par drošības prasībām

 ____________________________________

(J.Kažociņš, A.Paegle, A.Jansons, R.Vējonis, A.Štokenbergs, J.Dūklavs, R.Innuss, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību