Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2011.gada 31.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Grīva" Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-883 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Daugavpils novada domei, slēdzot zemes nomas līgumu ar būves (būves kadastra apzīmējums 4460 002 0081 0120) īpašnieku, nomas līgumā ietvert prasību veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Olaines pagastā, Olaines novadā"

TA-1018 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā"

TA-1108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1044 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām""

TA-1097 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-1202 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Tirgoņu ielā 20B, Liepājā, pārdošanu"

TA-1037 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Cīrulīši" Kalnienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1150 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1156 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Bērzpils ielā, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1061 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.653 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

TA-1060 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par būves "Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums" Bebru pagastā, Kokneses novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-1104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.454 "Peldvietu higiēnas prasības""

TA-1112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1255 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesniegumu izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai"

TA-954 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-826 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-1055 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"

TA-835 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā"

TA-1098 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums""

TA-1116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-1230 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par nodokļu piemērošanu attiecībā uz ārzonu darījumiem un iespējām šo kārtību pastiprināt"

TA-873 ____________________________________

(A.Birums, A.Kampars, J.Stinka, U.Augulis, G.Kauliņš, A.Matīss, M.Lazdovskis, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatā atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par iespējām ierobežot zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētu personu tiesības piedalīties publiskajā iepirkumā, un Finanšu ministrijai precizēto projektu līdz 2011.gada 3.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā.
4. Jautājuma izskatīšanu turpināt Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdē.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmas 2007. – 2011.gadam īstenošanas gaitu"

TA-1224 ____________________________________

(A.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu 2006. – 2013.gadam izpildi"

TA-1225 ____________________________________

(A.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informācija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par valsts kapitālsabiedrību politikas attīstību un strukturālo reformu gaitu

TA-837 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
28.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 22.punkta izpildi (informācija par e-iepirkumu sistēmu)

TA-1334 ____________________________________

(M.Krastiņš, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt atbildes projekta trešās lappuses otro rindkopu un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par e-iepirkumu sistēmu izskatīšanā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā"

TA-1298 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
30.§
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība"

TA-1287 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība"

TA-1164 ____________________________________

(A.Matīss, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"

TA-1286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Nozaru ministrijām, izstrādājot grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos vai izstrādājot jaunus normatīvos aktus, paredzēt pašvaldībām un to iestādēm valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem finansēto investīciju projektu un vienreizējo pasākumu izdevumu veikšanai izmantot pašvaldības vai tās iestādes norādīto kontu Valsts kasē.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2011.gada I ceturksnī"

TA-1322 ____________________________________

(I.Vasaraudze, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2011. gada I ceturksnī.
2. Lai nodrošinātu Likuma par budžetu un finanšu vadību 28. panta pirmajā daļā noteikto, Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2011. gada I ceturksnī iesniegšanai Saeimā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 15.septembrim un ierosinātajām pārkāpuma procedūrām pret Latviju laika periodā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 15.maijam"

TA-1252-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
35.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2011.gada 6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1306 ____________________________________

(R.Muciņš, J.Bārzdiņš, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011. gada 6. jūnija sanāksmei:
2.1. Padomes secinājumu projekts par inovācijām medicīnas ierīču jomā;
2.2. Padomes secinājumu projekts par Eiropas Garīgās veselības un labklājības paktu: rezultāti un turpmākā rīcība;
2.3. Padomes secinājumu projekts par bērnu imunizāciju – sasniegumi un problēmas Eiropas bērnu imunizācijā un turpmākā rīcība;
2.4. Padomes secinājumu projekts par modernām, atsaucīgām un ilgtspējīgām veselības sistēmām.
3. Veselības ministram J.Bārzdiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011. gada 6.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
36.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 13.sadaļā Zivsaimniecība"

TA-1333 ____________________________________

(J.Štālmeistars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 13.sadaļas Zivsaimniecība provizorisku slēgšanu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijai nozīmīgiem stratēģiskajiem projektiem, gatavojoties sarunām par nākošo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2013.gada"

TA-689-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
38.§
Vēstules projekts Saeimai "Par nodokļu izmaiņu priekšlikumu izskatīšanas kārtību Saeimā"

TA-1321-IP ____________________________________

(I.Šņucins, L.Medina, G.Kauliņš, A.Štokenbergs, J.Stinka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimai (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Finanšu ministrijai precizēt vēstules projektu, papildinot to ar Tieslietu ministrijas priekšlikumu par likumprojekta anotācijas aktualizēšanu atbilstoši likumprojektā veiktajām izmaiņām un svītrojot vēstules pielikumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejeas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību