Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.39

2011.gada 21.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""

TA-1415 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta rīkojumā Nr.145 "Par funkciju audita komisijas personālsastāvu""

TA-1407 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""

TA-1379 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par preču, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, marķēšanu, reklāmu un uzraudzību"

TA-1479 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.12 "Par Koncepciju par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai""

TA-1395 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 16.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""" 2.punktā doto uzdevumu

TA-1472 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra sniegto informāciju, Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 16.§) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā””” 2.punktu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību"

TA-1342 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"

TA-1401 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra rīkojumā Nr.114 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu Rīgā""

TA-1281 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta paraugs un tā izsniegšanas kārtība"

TA-1408 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām"

TA-1177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"

TA-1386 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1445 ____________________________________

(I.Lipskis, I.Jurševska, U.Strautkalns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.1. un 1.6.apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministru kabineta noteikumu īstenošana 2011.gadā un turpmākajos gados nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Labklājības ministrijai noformēt noteikumu projekta 1.1. un 1.6.apakšpunktu atsevišķa noteikumu projekta veidā, saskaņot ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un līdz 2011.gada 27.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 28.jūnija sēdē.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-1442 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""

TA-1443 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-1444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""

TA-1358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1311 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība"

TA-1254 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1378 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas zemes vienības Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā par kopējo summu 73 028,00 lati:
2.1. no nekustamā īpašuma „Lācīši” ar kadastra Nr.6896 005 0033 atdalīto zemes vienību „Lācīši A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 005 0182) 1,55 ha platībā;
2.2. no nekustamā īpašuma „Līdakas” ar kadastra Nr.6896 008 0288 atdalīto zemes vienību „Līdakas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6896 008 0029) 0,14 ha platībā;
2.3. no nekustamā īpašuma „Taurenīši” ar kadastra Nr.6896 005 0156 atdalītās zemes vienības „Taurenīši A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6896 008 0110, 6896 008 0053 un 6896 005 0186) 2,4 ha kopplatībā un zemes vienības „Taurenīši P” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6896 005 0185, 6896 005 0187 un 6896 008 0075) 0,76 ha platībā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai"", likumprojektu "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu" un likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai"", likumprojektu "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu" un likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai""

TA-1294 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu" un likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu" un likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Likumprojekts "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu"

TA-1296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai" un likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai" un likumprojektu "Grozījums Pacientu tiesību likumā" (likumprojektu pakete).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"

TA-1297 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai" un likumprojektu "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai" un likumprojektu "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu" (likumprojektu pakete).
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību"

TA-1272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"

TA-1313 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators"

TA-1278 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība""

TA-1273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""

TA-1383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu"

TA-1283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

TA-967 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"

TA-1489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

TA-1490 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1464 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Malienas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.- 2013.gadam"

TA-969 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.marta rīkojumā Nr.114 "Par Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–2013.gadam""

TA-1216 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""

TA-1175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""

TA-662 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība"

TA-1404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"

TA-1418 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība"

TA-1419 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums"

TA-1393 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi"

TA-1468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1431 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1. - 10.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2011.gada 15.jūlijam grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” un grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” ;
2.2. līdz 2011.gada 30.septembrim grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”” un Ministru kabineta noteikumus par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” .
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-1451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-1452 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 4.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumā Nr.543 "Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu""" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1171 ____________________________________

(E.Severs, R.Broks, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, precizēt Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 4.§) „Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumā Nr.543 „Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu””” 3.punktā doto uzdevumu un noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām mēneša laikā sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par to, kā turpmāk finansējami sporta centri un līdzīgi projekti (tai skaitā izvērtējot Eiropas Savienības fondu finansējuma iespējas).
 
48.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1340 ____________________________________

(E.Beļskis, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 30.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru direkcija” priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%”” 6.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sabiedrības padomi"

TA-1307 ____________________________________

(L.Straujuma, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot tiesību akta projektu par Informācijas sabiedrības padomes nolikumu, noteiktā kārtībā saskaņot to un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu "Par Informācijas sabiedrības padomi" izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar tiesību akta projektu par Informācijas sabiedrības padomes nolikumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas 2007.–2013.gadam izpilde 2010.gadā"

TA-1380 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Transporta tīkla politikas pārskatīšanu"

TA-1519, SAN-575 ____________________________________

(A.Maldups, A.Pabriks, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas neatliekamiem darbiem"

TA-1420____________________________________

(A.Matīss, R.Bika, A.Salmiņš, B.Bāne, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Satiksmes ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, papildinot tabulu ar aili, kurā precīzi norādīt katras attiecīgās pašvaldības saņemtā finansējuma apmēru, un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc precizētā informatīvā ziņojuma saņemšanas.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus"

TA-2279 ____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, A.Štokenbergs, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabinetā 2011.gada novembrī.
 
54.§
Atbildes vēstules projekts Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai

TA-1310 ____________________________________

(I.Pundurs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijai.
 
55.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 8.sadaļā Konkurence, 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības, 33.sadaļā Finanšu un budžeta nosacījumi un 35.sadaļā Citi jautājumi un par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Islandi 5.sadaļā Valsts iepirkums, 8.sadaļā Konkurence, 10.sadaļā Informācijas sabiedrība un mediji, 25.sadaļā Zinātne un pētniecība un 26.sadaļā Izglītība un kultūra

TA-1534 ____________________________________

(D.Dobrāja, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.3 “ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Horvātiju 8.sadaļā Konkurence”;
2.2. pozīcija Nr.2 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Horvātiju 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības”;
2.3. pozīcija Nr.2 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Horvātiju 33.sadaļā Finanšu un budžeta nosacījumi”;
2.4. pozīcija Nr.1 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Horvātiju 35.sadaļā Citi jautājumi”;
2.5. pozīcija Nr.1 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Islandi 5.sadaļā Valsts iepirkums”;
2.6. pozīcija Nr.1 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Islandi 8.sadaļā Konkurence”;
2.7. pozīcija Nr.1 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Islandi 10.sadaļā Informācijas sabiedrība un mediji”;
2.8. pozīcija Nr.1 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Islandi 25.sadaļā Zinātne un pētniecība”;
2.9. pozīcija Nr.1 „ES kopējās nostājas projekts par pievienošanās sarunām ar Islandi 26.sadaļā Izglītība un kultūra”.
 
56.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2011.gada 23.-24.jūnija sanāksmei

TA-1541 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par 2011.gada 23.-24.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”.
 
57.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības 2011.gada 27.jūnija Konkurētspējas ministru padomes ārkārtas sanāksmei

TA-1548 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par vienotās patentu aizsardzības sistēmas izveidi Eiropas Savienībā ciešākās sadarbības mehānisma ietvaros".
3. Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei K.Kornai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības 2011.gada 27. jūnija Konkurētspējas ministru padomes ārkārtas sanāksmē.
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 28.jūnija sanāksmei

TA-1551 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Komisijas Paziņojums - apspriešanās par zvejas iespējām”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 28.jūnija sanāksmē.
 
59.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EC un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savietojamību"

TA-1561 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EC un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savietojamību".
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-404 ____________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku karavīru rehabilitāciju pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām 2011.gadā"

TA-1487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"

TA-1514 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22. jūnija rīkojumā Nr.358 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

TA-1483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""

TA-1493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/30/EK (2003.gada 8.maijs) par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā 4.panta 1.punktā dotā uzdevuma izpildi 2010.gadā"

TA-1482 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniegt Eiropas Komisijai ziņojumu par īstenotajiem pasākumiem, lai veicinātu biodegvielu vai citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanu.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību""

TA-1477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747"Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""

TA-1486 ____________________________________

(V.Silkane, A.Štokenbergs, B.Bāne, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt un atkārtoti saskaņot sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) ar Finanšu ministriju, ņemot vērā, ka finansējuma pārdale Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovācijai tiek paredzēta tikai 2011.gadam, un precizēto sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2011.gada 27.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta 28.jūnija sēdē.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju"

TA-1484 ____________________________________

(V.Silkane, A.Štokenbergs, B.Bāne, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu - nodrošināt Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju 2011.gadā, novirzot šim mērķim finansējumu, kas tiek iegūts, samazinot nomas maksas apmēru, kas Iekšlietu ministrijai ir jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par nekustamo īpašumu A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt un saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par renovējamiem objektiem un tiem attiecīgi pārdalāmā finansējuma apmēru 2011.gadā, un Iekšlietu ministrijai līdz 2011.gada 27.jūnijam iesniegt precizētu projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 28.jūnija sēdē.
3. Finanšu ministrijai, gatavojot valsts budžeta projektu 2012.gadam, ņemt vērā, ka Iekšlietu ministrijas ietaupījums 450 000 latu apmērā, samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī, ir attiecināms uz budžeta konsolidācijas pasākumiem.
4. Jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovācijai 2012.gadā ne vairāk kā 450 000 latu apmērā izskatīt vienlaikus ar citu ministriju prioritātēm valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-1508 ____________________________________

(I.Bradovska, J.Bernāns, G.Rēvalde, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Veselības ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju un Rektoru padomi un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
70.§
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"

TA-1510 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Cūku pārraudzības kārtība"

TA-1495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

TA-1533 ____________________________________

(L.Jansone, A.Pabriks, I.Krodere- Imša, I.Džonsone, D.Lucaua, J.Dūklavs, D.Priede, V.Reitere, S.Ēlerte, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka kultūras ministre S.Ēlerte neatbalsta noteikumu projekta pieņemšanu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām turpinās darbu, lai rastu finansējuma avotu ar dzīvnieku reģistrāciju saistīto jautājumu efektīvākai sakārtošanai.
4. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sešu mēnešu laikā pēc Eiropas reģionālās attīstības fonda programmas 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informāciju sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros finansētajā projektā „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide” īstenošanas pabeigšanas sagatavot grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, nosakot kārtību, kādā nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un sniedz informāciju par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku, izmantojot portālu, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

TA-511 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-513 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Zemgales olimpiskajam centram"

TA-1473 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavpils olimpiskajam centram"

TA-1474 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

TA-1549 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbilstības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas padotībā esošajās organizācijās"

TA-1237-DV____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
79.§
Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta projekts par pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstību elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai

TA-1312 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja, tieslietu ministra A.štokenberga priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1513-DV ____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""

TA-1512-DV ____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
82.§
Dienesta vajadzībām

TA-1396-DV,TA-1582-DV, TA-1603-DV, TA-1611-DV, TA-1612-DV ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību