Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2011.gada 19.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par neapgūtā līdzfinansējuma izmantošanu pašvaldību autoceļu rekonstrukcijai"

TA-1670 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

TA-704 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-1671 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

TA-1688 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-1665 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31, k-2, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1669 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""

TA-957 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

TA-1346 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1416" Lībagu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1664 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2011.gada 3.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par autoceļiem", paredzot, kādos gadījumos Ministru kabinets var nodot pašvaldības īpašumā valsts autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījumu joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm, kā arī kādos gadījumos pašvaldības dome var nodot valsts īpašumā autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījumu joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V51" nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1634 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-1416 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā"""

TA-1677 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

TA-1588 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rātsupītes ielā 1, Rīgā, nodošanu Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra īpašumā"

TA-1735 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Viraki", Irbenē, Ances pagastā, Ventspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-1736 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-1738 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu 2012.gadā"

TA-1727 ____________________________________

(I.Lipskis, E.Šadris, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu ar 2012.gada 1.janvāri.
3. Labklājības ministrijai pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenot darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otrās kārtas ietvaros.
4. Labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā šādus normatīvo aktu projektus:
4.1. līdz 2011.gada 1.septembrim – likumprojektu „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, nosakot, ka no 2012.gada 1.janvāra tiek īstenots aktīvais nodarbinātības pasākums algotie pagaidu sabiedriskie darbi, un paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt atlīdzības apmēru pasākumā iesaistītām personām;
4.2. līdz 2011.gada 1.septembrim – likumprojektu „Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"”, nosakot, ka algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītām personām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai;
4.3. līdz 2011.gada 1.oktobrim – Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"” projektu, nosakot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru un iemaksu veikšanas kārtību par algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajām personām;
4.4. līdz 2011.gada 1.oktobrim – Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” projektu, nosakot algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas un finansēšanas kārtību;
4.5. līdz 2011.gada 1.septembrim - grozījumus darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, paredzot algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otrās kārtas ietvaros;
4.6. līdz 2011.gada 1.oktobrim - Ministru kabineta noteikumu ”Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otro kārtu” projektu, nosakot algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas kārtību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās aktivitātes ietvaros.
5. Lai sagatavotu šī protokollēmuma 4.punktā minēto normatīvo aktu projektus, Labklājības ministrijai līdz 2011.gada 15.augustam vienoties ar Eiropas Komisiju par algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem novirzāmo Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēru un iekļaut to šajos projektos.
6. Pēc tam, kad Labklājības ministrija būs iesniegusi Valsts kancelejā informāciju par Eiropas Komisijas lēmumu par grozījumu darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apstiprināšanu, šī protokollēmuma 4.5. un 4.6.apakšpunktā minētos normatīvo aktu projektus Valsts kancelejai iekļaut nākamās kārtējās Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai 2012.-2013.gadā"

TA-1759 ____________________________________

(I.Lipskis, E.Šadris, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai līdz 2011.gada 15.augustam vienoties ar Eiropas Komisiju par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām un pasākumiem nepieciešamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu.
3. Labklājības ministram līdz 2012.gada 1.jūlijam informēt Ministru kabinetu par darba tirgus situāciju un aktīvās darba tirgus politikas pasākumu plānoto īstenošanu 2013.gadā.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas un pārvaldīšanas modeli Kultūras ministrijā un padotības iestādēs"

TA-1630 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam infrastruktūras optimizācijas pasākumu realizācijas laika periodā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas gaitu un rezultātiem, kā arī par ieplānotajiem optimizācijas pasākumiem nākamajā pusgadā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanu uz citām telpām"

TA-1750 ____________________________________

(S.Sausiņa, K.Cirsis, S.Mertena, I.Stepanova, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas izvietošanai citās telpās.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. precizēt informatīvā ziņojuma redakciju, norādot, ka tajā ietvertā informācija par piedāvātā risinājuma īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu atspoguļo ietekmi uz valsts budžetu ilgtermiņa saistībās nomas maksas segšanai;
3.2. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par iespējamajiem riskiem un rīcību to novēršanai, ja ziņojumā piedāvāto risinājumu nebūs iespējams īstenot ieplānotajos termiņos, kā arī ar izvērstāku skaidrojumu par to, kā tiks nodrošināta ar jaunas tiesas ēkas būvniecību veicamo pasākumu īstenošana ziņojumā norādītajos termiņos;
3.3. precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Tieslietu ministrijai līdz 2011.gada 18.augustam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nepieciešamajiem ilgtermiņa saistību apjomiem kompleksa gada finanšu maksājuma un apsaimniekošanas maksājuma segšanai, kā arī ar pārcelšanos, mēbeļu un aprīkojuma iegādi un komunālajiem maksājumiem saistītajiem izdevumiem.
5. Tieslietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.punktā dotā uzdevuma izpildes, atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam, iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par Tieslietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu un ilgtermiņa saistību precizēšanu 2012.gadam un turpmākajiem gadiem.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam īstenošanu 2010.gadā"

TA-1540 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Pabriks)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"

TA-1538 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par grāmatvežu un nodokļu konsultantu profesiju iekļaušanu reglamentēto profesiju sarakstā)

TA-1765, SAN-1347____________________________________

(M.Čakste, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
24.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Barikadopēdijas fonds")

TA-1528 ____________________________________

(S.Ēlerte, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

 
25.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par tiesībām noteiktiem valsts pārvaldes subjektiem izdot ārējos normatīvos aktus)

TA-1567 ____________________________________

(S.Mertena, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 
26.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-1529 ____________________________________

(I.Jurševska, A.Pabriks)

1. Ņemot vērā labklājības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot atbildes projektu ar Labklājības ministriju un līdz 2011.gada 29.jūlijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""

TA-1761 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013. gadam"

TA-1762 ____________________________________

(I.Denafa, S.Mertena, A.Vilks, A.Ūbelis, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.2.3.apakšpunktā ietvertā 1.2.2.7.apakšpunkta redakciju, skaidri formulējot veicamo pasākumu mērķus, un Finanšu ministrijai iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo autotransporta līdzekļu nomu"

TA-1228 ____________________________________

(I.Pētersone, R.Vējonis, A.Vilks, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai slēgt iepirkuma līgumus par autotransporta līdzekļu nomu no 2012. līdz 2016.gadam, paredzot izdevumus ilgtermiņa saistībām ne vairāk kā 4 220 316 latu apmērā ik gadu.
3. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem, 2012.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām atbilstoši noslēgtajiem iepirkuma līgumiem 2012. un 2013.gadam un palielināt tos 2014.–2016.gadam.
4. Ja atbilstoši noslēgto iepirkuma līgumu nosacījumiem Valsts policija atdod autotransporta līdzekļus to iznomātājiem pirms termiņa, Iekšlietu ministrijai 2013.–2016.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par izmaiņām bāzes izdevumos, samazinot autotransporta līdzekļu nomas maksai paredzēto finansējumu.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju izvērtēt iestāžu izdevumus, savstarpēji salīdzinot nomāto automašīnu izmaksas ar izdevumiem, ja attiecīgie automobiļi būtu iestādes īpašums, un līdz 2011.gada 1.novembrim iesniegt attiecīgu informāciju un priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā, lai turpmāk katrā konkrētajā gadījumā tiktu pieņemts finansiāli izdevīgākais lēmums.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās"

TA-1757 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Indijas Republikas Veselības un ģimenes labklājības ministrijas vienošanos par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"

TA-1417 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vienošanās projektā paredzētie pasākumi nodrošināmi Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Pilnvarot veselības ministru parakstīt vienošanos.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums "Par finanšu situāciju veselības aprūpes jomā"

TA-1755 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Stepanova, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-1719 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 20.jūlija ministru konferencē par Eiropas Pētniecības telpu un neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 20.-21.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1776 ____________________________________

(L.Sīka, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram M.Gruškevicam, ministrijas nozares padomniecei L.Grīnvaldei un Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktorei I.Arhipovai pārstāvēt Latvijas Republiku 2011.gada 20.jūlijā ministru konferencē par Eiropas Pētniecības telpu un Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru neformālās padomes 2011.gada 20.-21.jūlija sanāksmē.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 21.-22.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1777 ____________________________________

(A.Liepiņš, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam A.Liepiņam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2011.gada 21.-22.jūlija sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 19.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0258" projekts

TA-1742-IP ____________________________________

(R.Vējonis, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2011.gada 19.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0258.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai pilnībā nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu normu transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā šādu normatīvo aktu projektus:
4.1. Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā izsniedz un anulē atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas”;
4.2. Ministru kabineta noteikumu projektu "Par atkritumu atsevišķas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķiem".

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"

TA-1312 ____________________________________

(I.Pētersone, A.Matīss, A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu par elektroniskā paraksta sertifikātu aktivizēšanu, un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.42756508

TA-1589 ____________________________________

(S.Sidiki, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.42756508.
2. Valsts kancelejai 2011.gada 20.jūlijā iesniegt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas atsevišķu vienību izmantošanu"

TA-1760-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
40.§
Dienesta vajadzībām

TA-1780_IP ____________________________________

()

 
41.§
Slepeni

188-s ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību