Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.45

2011.gada 26.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-1745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1583 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra A.Kampara priekšlikumu, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.583 "Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1702 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-3237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-953 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""

TA-1652 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1631 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažu ielā 6A, k-3-19, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums""

TA-1318 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)"

TA-1480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā"

TA-1552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Maiznīcas ielā 12, Rīgā"

TA-1674 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1696 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-1515 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai saskaņotu profesiju nosaukumus un kodus ar Profesiju klasifikatorā iekļautajiem profesiju nosaukumiem un kodiem, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā šādus normatīvo aktu projektus:
2.1. „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.762 „Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību””;
2.2. „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi””;
2.3. „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu””.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumā Nr.126 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""

TA-1595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.janvāra rīkojuma Nr.50 "Par Latvijas dalību Eiropas Kopienas programmā attiecībā uz Viseiropas elektroniskās pārvaldes pakalpojumu savienojamības nodrošināšanu Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, Kopienas iestādēm un citām vienībām, Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem (IDABC)" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""

TA-1789 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"

TA-1308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par M.Auziņu"

TA-1800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"

TA-1543 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
22.§
Likumprojekts "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums"

TA-1764 ____________________________________

(A.Lapiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu minēto likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atzīt par steidzamu un pieņemt galīgajā lasījumā šajā Saeimā.
 
23.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1430 ____________________________________

(M.Meļķe, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 – Viskāļi – Koknese 40,600. – 63,600.km rekonstrukcijai".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Valsts prezidentu minēto likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atzīt par steidzamu un pieņemt galīgajā lasījumā šajā Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 – Viskāļi – Koknese 40,600. – 63,600.km rekonstrukcijai" (likumprojektu pakete).
 
24.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32–Viskāļi– Koknese 40,600.–63,600.km rekonstrukcijai"

TA-1434 ____________________________________

(M.Meļķe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Valsts prezidentu minēto likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atzīt par steidzamu un pieņemt galīgajā lasījumā šajā Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai" (likumprojektu pakete).
 
25.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-1592 ____________________________________

(A.Kaļāne, I.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
26.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par situāciju apsardzes darbības tirgū)

TA-1827, SAN-1451 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā izveidošanu un atklāta konkursa izsludināšanu"

TA-1784 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas izveidošanu Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un atklāta konkursa izsludināšanu"

TA-1804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"""

TA-1810 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-1811 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi""

TA-1610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""

TA-1739 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroja saprašanās memorandu par minētās Eiropas iestādes mītnes izvietošanu Rīgā"

TA-1812 ____________________________________

(E.Tauriņa, I.Kļaviņa, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroja saprašanās memoranda projekta par minētās Eiropas iestādes mītnes izvietošanu Rīgā 1.panta 2.punktu ar Tieslietu ministriju, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un saskaņot to ar Tieslietu ministriju, un saskaņoto saprašanās memoranda projektu un noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""

TA-1796 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības"

TA-1807 ____________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības”.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (pozīcija Nr.1)."
3. Finanšu ministrijai Latvijas nacionālajā pozīcijā precizēt Latvijas Republikas pozīciju attiecībā uz finanšu darījumu nodokli un precizēto pozīciju iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam"

TA-1814-IP ____________________________________

(M.Krams, U.Augulis, A.Ūbelis, S.Elerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Ārlietu ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju Nr.1 „Par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam”.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam”.
3. Ārlietu ministrijai precizēt pozīcijas tekstu saskaņā ar Ministru Kabineta sēdē nolemto un precizēto pozīciju iesniegt Valsts kancelejā.
4. Pieņemt zināšanai kultūras ministres S.Elertes viedokli, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi būtu lietojami arī kultūras infrastruktūrai.

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam"

TA-1805-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
38.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1780-DV ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību