Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2011.gada 23.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.30

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""

TA-1950 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 32, Salaspilī, Salaspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-1987 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""

TA-1854 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par pārstāvju norīkošanu darbam Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas kopīgajā komisijā Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijai"

TA-1955 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

TA-1879 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-1775 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1771 ____________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 1.4.apakšpunktā ietvertā 26.punkta redakciju, papildinot ar norādi, ka punkts attiecināms uz valsts tiešās pārvaldes iestādēm, 2.punktā paredzēt, ka spēkā stāšanās termiņš ir 2011.gada 1.oktobris, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""

TA-1861 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi"

TA-1850 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""

TA-1637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Nida–Pērkone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1706 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Rīgas līča rietumu piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1707 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1427 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1570 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā atkārtoti izvērtēt pamatojumu zvērināta tiesu izpildītāja iesaistīšanai nekustamā īpašuma novērtējuma procesā, kā arī precizēt, ka kreditoru prasījumi tiek segti konkrētā nekustamā īpašuma novērtējuma apmērā, saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1559 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1560 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1562 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

TA-1563 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-1564 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1567 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-1569 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2011.gada 29.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas projekta (granta vienošanās Nr.238875) "Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT3 pieslēgums" līdzfinansējuma nodrošināšanu""

TA-1985 ____________________________________

(I.Kurzemniece, L.Šulca, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projektu un anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Pasākumu plāna projekts administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem

TA-1883 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2012.-2014.gadam

TA-1898 ____________________________________

(I.Mangule, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par finansējumu Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas vajadzībām laika posmā no 2012. līdz 2014.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdē (prot.nr.14 32.§ 3.punkts) lemtajam izskatīt valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam"

TA-1979 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Matīss, J.Pūce, R.Vējonis, I.Jurševska, R.Muciņš, D.Lucaua, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam (turpmāk – ziņojums).
2. Konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt aizliegumu pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī finansējuma saņēmējiem Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” izpratnē slēgt uzņēmuma līgumus ar saviem esošajiem darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības izbeigtas noteiktā laika posmā.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai noteiktu ierobežojumus slēgt uzņēmuma līgumus ar esošajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem, ar kuriem noteiktā laika posmā izbeigtas darba vai civildienesta attiecības, kā arī izvērtēt citus iespējamos interešu konflikta aspektus, un finanšu ministram līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Valsts budžeta iestādēm līdz 2011.gada 30.decembrim nodrošināt ar piegādātājiem noslēgto līgumu par darījuma kontu izmantošanu laušanu, kas turpinās 2012.gadā un turpmākajos gados (tai skaitā gadījumos, kad darījuma kontu ir atvērusi nevis valsts budžeta iestāde, bet izpildītājs, ar kuru valsts budžeta iestāde ir noslēgusi iepirkuma līgumu), ja līgumos par darījuma konta izmantošanu nav paredzētas sankcijas, kā arī turpmāk nepieļaut iepriekš minēto līgumu slēgšanu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 23.punktu uzskatīt par atgūtiem valsts budžeta iestāžu īstenotajos ES fondu projektos neatbilstoši veiktu izdevumu summu 18 517,60 latu apjomā Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1.3.1.3.1. aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana” Valsts darba inspekcijas īstenotā projekta Nr.1DP/1.3.1.3.1/08/IPIA/NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.
6. Pieņemt zināšanai ministriju sniegto informāciju par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts budžeta līdzekļu atlikumiem, kurus plānots pārdalīt 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.
7. Finanšu ministrijai apkopot ministriju un Valsts kancelejas precizētu informāciju par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts budžeta līdzekļu atlikumiem, kurus plānots pārdalīt 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros, un iekļaut to informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim.
8. Finanšu ministrijai izvērtēt iespēju atvieglot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmu saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību un viedokli par to iekļaut informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim.
 
26.§
Informācija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par pasākumu plānu skaitliskajiem rādītājiem ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanā trīs gadu dinamikā)

TA-1391 ____________________________________

(J.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
27.§
Par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma lietā Nr.A42529506 un Nr.A42588807 izpildi

TA-299 ____________________________________

(I.Oša, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi iesnieguma par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma lietā Nr.A42529506 un Nr.A42588807 izpildi autoram.
 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Barikadopēdijas fonds")

TA-1528 ____________________________________

(S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par Valsts meža dienestu)

TA-1967, SAN-1623 ____________________________________

(A.Ozols, J.Dūklavs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto viedokli par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vēstulē minētajiem jautājumiem.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju noformēt iesniegto viedokli atbildes veidā, un Valsts kancelejai nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-2005 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apguvei"

TA-2018 ____________________________________

(A.Gaile, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par noteikumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2012.gadam izskatīt valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""

TA-2011 ____________________________________

(S.Bajāre, A.Vilks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" peļņas daļu"

TA-2021 ____________________________________

(N.Freivalds, I.Šņucins, U.Augulis, A.Matīss, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"

TA-2029 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā veselības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-1813 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā veselības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2036 ____________________________________

(D.Buceniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1965 ____________________________________

(A.Ozols, J.Dūklavs, T.Trubača, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot papildu informāciju par valsts hidrotehnisko būvju avāriju seku likvidācijai nepieciešamajiem darbiem un to izmaksām, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc papildu informācijas saņemšanas.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2051 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām"

TA-2027 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Par Dānijas Karalistes valdības, Igaunijas Republikas valdības, Islandes Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Somijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memorandu par principiem, kas jāievēro, izvietojot diplomātus darbā pušu pārstāvniecību telpās

TA-2050 ____________________________________

(A.Razāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Dānijas Karalistes valdības, Igaunijas Republikas valdības, Islandes Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Somijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memoranda projektu par principiem, kas jāievēro, izvietojot diplomātus darbā pušu pārstāvniecību telpās (turpmāk – Saprašanās memorands).
2. Ārlietu ministrijai Saprašanās memoranda īstenošanu nodrošināt tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas"

TA-1975-IP ____________________________________

(Z.Dundurs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par NATO gaisa telpas patrulēšanas operāciju vadības nodrošināšanu Baltijas valstu gaisa telpā"

TA-1888-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
43.§
Par sanatoriju "Dzintarkrasts"

SAN-1413 ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
44.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2049-DV, SAN-1681-DV____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību