Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2011.gada 6.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.547 "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""

TA-2073 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķīšezera ielā 27, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1988 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Darījumu novērtējuma komisiju"

TA-1956 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1971 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""

TA-1906 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"

TA-1840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"

TA-1986 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums""

TA-1933 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-1911 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-1901 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-1774, TA-3464 ____________________________________

(S.Līce, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām, izstrādājot normatīvo aktu projektus, izvērtēt iespēju nenorādīt tajos kompetentās iestādes nosaukumu, lai normatīvie akti būtu pēc iespējas mazāk jāgroza iestādes nosaukuma vai kompetences maiņas dēļ. Ja iespējams, normatīvajos aktos vēlams ietvert vispārēju atsauci uz kompetento iestādi, kuru nosaka Ministru kabinets, vai aprakstošu kompetentās iestādes nosaukumu (līdzīgi kā likumos saistībā ar Uzņēmumu reģistru tiek lietota atsauce uz "reģistra iestādi", un tikai likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" tas ir atšifrēts). Ja iestādes nosaukums ir minēts likumā un atsauci uz konkrētu iestādi nepieciešams likumā saglabāt, jāizvērtē viss institucionālās reformas process, lai izvairītos no nepieciešamības īsā laikposmā grozīt likumus vairākkārt.
3. Ja institucionālās reformas ietvaros tiek rosināts mainīt nosaukumu iestādei, anotācijā jānorāda pamatojums nosaukuma maiņas nepieciešamībai. Atbildīgajai ministrijai pamatojumā obligāti jāizvērtē grozījumu apjoms, kuri būs jāizdara iestādes nosaukuma maiņas gadījumā, kā arī jāveic ar nosaukuma maiņu saistītu izmaksu aprēķins. Ja Ministru kabinets vai Saeima konceptuāli atbalstīja iestādes nosaukuma maiņu, atbalstāmi ir arī tādi grozījumi, kuru vienīgais mērķis ir mainīt iestādes nosaukumu. Šādi projekti ir virzāmi vienlaikus.
4. Ministrijām, izstrādājot grozījumus normatīvajos aktos, izvērtēt nepieciešamību grozīt normatīvo aktu tikai tādēļ, lai precizētu tā tekstā pieminētā tiesību akta nosaukumu. Ja grozījumu vienīgais mērķis ir mainīt tekstā pieminētā tiesību akta nosaukumu, šādi grozījumi ir atbalstāmi tikai gadījumā, ja attiecīgā norma ir saistīta ar privātpersonas tiesību realizāciju vai pienākumu izpildi.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par A.Liepiņa iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, aizstājot valdes locekļa deklarētās dzīvesvietas adresi ar personas kodu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai, izpildot Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdē (prot. Nr.50 59.§ 3.punkts) doto uzdevumu, papildināt rīkojuma projektu "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi", ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā minēto rīkojumu.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju U.Seskam savienot amatus"

TA-2112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Lipmanam savienot amatus"

TA-2113 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Norkum savienot amatus"

TA-2114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Ozolam savienot amatus"

TA-2115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Liepiņam savienot amatus"

TA-2160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par kārtību, kādā sniedz materiālo palīdzību personām, kurām ir Latvijas pase un kuras nonākušas ārkārtas situācijā ārvalstīs"

TA-1960 ____________________________________

(L.Usilenoka, Ģ.V.Kristovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2011.gada 3.oktobrim izveidot darba grupu Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā sniedz materiālo palīdzību personām, kurām ir Latvijas pase un kuras nonākušas ārkārtas situācijā ārvalstīs, un kārtību, kādā atmaksā valsts aizdotos naudas līdzekļus” projekta izstrādei, kurā iekļaut pārstāvjus no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
3. Darba grupai līdz 2011.gada 30.decembrim izstrādāt Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā sniedz materiālo palīdzību personām, kurām ir Latvijas pase un kuras nonākušas ārkārtas situācijā ārvalstīs, un kārtību, kādā atmaksā valsts aizdotos naudas līdzekļus” projektu.
 
19.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par uzņēmēju, kas sniedz "ātrās kreditēšanas" pakalpojumus, plānoto uzraudzību vai licencēšanu)

TA-1526 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
20.§
Atbildes projekts Saeimas Eiropas lietu komisijai (par zinātnes resursu atjaunošanu un zinātnieku darba intensifikāciju)

TA-1825 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Eiropas lietu komisijai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt atbildi Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par E.Levitu"

TA-2147 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"

TA-2019 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-2130 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-2137 ____________________________________

(E.Milča, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2142 ____________________________________

(E.Milča, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība"

TA-2141 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-2152 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Vēstules projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)

TA-2186, SAN-1447 ____________________________________

(I.Oša, A.Vilks, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Latvijas Pašvaldību savienībai.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt vēstules projektu jautājumā par iespējām pašvaldībām saņemt aizdevumu no Valsts kases, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mikro aizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"

TA-2159 ____________________________________

(E.Valantis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāna projekts 2011.-2013.gadam

TA-2117 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.540 "Lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas kārtība""

TA-2164 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projektu "Par Memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs"

TA-2191 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2196 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības audiovizuālās jomas ministru neformālo sanāksmi 2011.gada 9.septembrī"

TA-2151 ____________________________________

(S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniekam U.Lielpēteram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības audiovizuālās jomas ministru neformālajā sanāksmē 2011.gada 9.septembrī.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 11.-13.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2176 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 11.-13.septembra neformālajā sanāksmē.
 
36.§
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 66.§) "Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2011.gada 5.-6. septembrī"

TA-2188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 66.§) „Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2011.gada 5.-6.septembrī”” un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktorei I.Aleksandrovičai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2011.gada 5.-6.septembrī Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.”.
 
37.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā"

TA-2125 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā”.
 
38.§
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālajiem standartiem

TA-2121 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālajiem standartiem.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0888" projekts

TA-2079-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto Latvijas Reublikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0888" projektu.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
40.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0883" projekts

TA-2143-IP____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0883" projektu.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0886" projekts

TA-2144-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0886" projektu.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0887" projekts

TA-2145-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0887" projektu.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0884" projekts

TA-2149-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2011/0884" projektu.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūras lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0885" projekts

TA-2150-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0885" projektu.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūras lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2011.gada 12.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2177 ____________________________________

(A.Bērtulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
3. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2011.gada 12.septembra sanāksmē.
 
46.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2011-14-03

TA-1768 ____________________________________

(R.Osis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2011-14-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniekam R.Osim kopīgi ar Valsts kanceleju pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr. 2011-14-03.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pirmā nacionālā ziņojuma par vispārējo cilvēktiesību situāciju izskatīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 11. sesijas ietvaros 2011.gada 5.maijā"

TA-2169 ____________________________________

(A.Sjanīts, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas rakstisko viedokli par ANO Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros 2011.gada 5.maijā saņemtajām rekomendācijām un atcelt dokumentam ierobežotas pieejamības statusu.
3. Ārlietu ministrijai iztulkot angļu valodā un iesniegt Latvijas Republikas rakstisko viedokli par ANO Vispārējā periodiskā pārskata ietvaros 2011.gada 5.maijā saņemtajām rekomendācijām Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā ne vēlāk kā līdz 2011.gada 12.septembrim.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2134-DV ____________________________________

(U.Augulis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai noņemt lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām" iesniegtajam rīkojuma projektam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot.nr.49 44.§) izpildes gaitu un aktuālo informāciju akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanas jautājumā

TA-2195-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību