Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2011.gada 19.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.15.25

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 58 53.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2509 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai, ka iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs atsauc iebildumus par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.58 53.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-2486 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Eiropadomes lēmumu, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136.pantu groza attiecībā uz stabilizācijas mehānismu valstīm, kuru naudas vienība ir euro"

TA-2014 ____________________________________

(A.Bērtulis, E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Lēmumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kirovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

TA-2259 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru J.Pūci parakstīt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kirovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"

TA-1829 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

TA-2120 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2377 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

TA-2068 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

TA-2511 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt un laiku līdz tā izvērtēšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem (turpmāk - darba grupa).
2. Finanšu ministrijai iesniegt projektu izskatīšanai darba grupā.
3. Pēc projekta izskatīšanas darba grupā Finanšu ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hospitāļa ielā 3, Daugavpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

TA-2215 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"

TA-2136 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"

TA-2139 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm"

TA-2025 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""

TA-2529 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-2031 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-2181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""

TA-2226 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-2340 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

TA-2254 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījums likumā "Par grāmatvedību"".
2. Noteikt, ka atbildīgie par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs un finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījums likumā "Par grāmatvedību"" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""

TA-2255 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgie par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs un finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā" (likumprojektu pakete).
4. Pēc likumprojekta pieņemšanas Finanšu ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" un Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-2425 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Irbes šaurums" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2294 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1976 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku"

TA-2281 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-2264 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs" Rēzeknes novadā, Vērēmu pagastā daļas nodošanu Rēzeknes novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

TA-2516 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"

TA-2608 ____________________________________

(E.Upīte, L.Medina, A.Pabriks, J.Garisons, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, norādot, ka Pārresoru koordinācijas centrs nenodarbojas ar aizsardzības politikas plānošanas jautājumiem, un atspoguļojot fiskālo ietekmi uz nākamajiem gadiem, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Pārresoru koordinācijas centram turpmākās darbības nodrošināšanai izskatīt valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Pārresoru koordinācijas centra nolikums"

TA-2607 ____________________________________

(E.Upīte, L.Medina, A.Pabriks, J.Garisons, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta anotāciju, norādot, ka Pārresoru koordinācijas centrs nenodarbojas ar aizsardzības politikas plānošanas jautājumiem, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
29.§
Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"

TA-2022 ____________________________________

(R.Bremšmits, A.Gobiņš, S.Ēlerte, E.Dreimane, J.Garisons, V.Stūris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktās piezīmes, to skaitā: 12.15.apakšpunktā paredzēt, ka tiek deleģēti trīs pārstāvji; precizēt jautājumu par informācijas aprites nodrošināšanu atbilstoši Valsts prezidenta kancelejas pārstāvja priekšlikumam; papildināt noteikumu projekta anotāciju, norādot, ka noteikumi neattiecas uz aizsardzības politikas plānošanas jautājumiem, un steidzami iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru prezidenta rīkojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes Vadības grupu.
5. Atbildīgajai institūcijai par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Ministru kabineta apstiprināšanas 11.Saeimā sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam vidēja termiņa valsts attīstības vīzijas un prioritāšu izvēli, pamatojoties uz galvenajiem vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības šķēršļiem un prognozēm.
6. Atbildīgajai institūcijai par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam nedēļas laikā pēc Vadības grupas lēmuma par deleģētajiem pārstāvjiem Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes darba grupās atbilstoši Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritātēm sagatavot atbildīgās institūcijas rīkojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes darba grupām.
7. Atbildīgajai institūcijai par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam līdz 2012.gada 1.febuārim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam rīcības virzieniem.
8. Atbildīgajai institūcijai par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam līdz 2012.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam sākotnējo redakciju.
9. Atbildīgajai institūcijai par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam līdz 2012.gada 30.septembrim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam gala redakciju.
10. Visām ministrijām divu nedēļu laikā pēc noteikumu apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par plānotajiem un esošajiem pētījumiem, tajā skaitā pētījumu „Valsts konkurētspējas novērtējums un ilgtspējīgas valsts konkurētspējas uzraudzības modeļa izstrāde”, kas būtu izmantojami Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādei.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1339 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1028 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1030 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1032 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas kārtējais nacionālais ziņojums (atbilžu izklāsts) par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim"

TA-2475 ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas kārtējo nacionālo ziņojumu (atbilžu izklāstu) par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā un iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-2154 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai noformēt informatīvo ziņojumu un nosūtīt to Saeimai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi dabas resursu ieguvei Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu un izvērtējumu un priekšlikumiem par valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu"

TA-2549 ____________________________________

(R.Vesere, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un līdz 2011.gada 24.oktobrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"

TA-357 ____________________________________

(Dž.Innusa, J.Pūce, U.Augulis, L.Medina, J.Seikovskis, V.Morevs, J.Butkevičs, E.Filipovs, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Satiksmes ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā", nepieņemt, un Valsts kanceleja izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers “Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram U.Augulim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Valsts zemesgabalam „Karjers Aiviekste” ir piešķirts valsts nozīmes derīgo izrakteņu statuss, jo likumdevējs ir izvērtējis valsts zemesgabalā esošā derīgā izrakteņa svarīgumu valsts līmenī, tā nepieciešamību valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās, kā arī valsts zemesgabalā esoša derīgā izrakteņa krājumu apjomu, valsts zemesgabala teritoriālo izvietojumu. Piešķirot valsts nozīmes derīgo izrakteņu statusu, likumdevējs ir īpaši akceptējis minētā Valsts zemesgabala nozīmīgumu, noteicis tam īpašu izmantošanas mērķi - nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu. Latgales reģionā tā ir viena no lielākajām valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm.
Saglabājot „Karjers Aiviekste” valsts īpašumā, valstij kā īpašniekam būtu visas tiesības gan uz valsts zemesgabalu, gan arī īpašuma tiesības uz valsts zemesgabalā esošajām zemes dzīlēm un visiem derīgajiem izrakteņiem, kas tajā atrodas, un tas savukārt valstij kā īpašniekam dotu visas tiesības noteikt kārtību, kā iegūt un izmantot valstij piederošo derīgo izrakteni – dolomītu.
Ņemot vērā minēto un to, ka privatizācijai nododamajam objektam – derīgā izrakteņa – dolomīta atradnes resurss ir neatjaunojama vērtība, kas nepieciešams valsts un pašvaldību pamata infrastruktūrai – ceļiem, uzskatu, ka minētais objekts ir saglabājams valsts īpašumā.".
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""

TA-2552 ____________________________________

(E.Valantis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"""

TA-2553 ____________________________________

(E.Valantis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi pa darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-2554 ____________________________________

(E.Valantis, J.Butkevičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 18.2.apakšpunktu, ņemot vērā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iesniegto priekšlikumu, un steidzami iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos""

TA-2404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai Vienošanās nosacījumus ar Eiropas Investīciju fondu par ieguldījuma fonda aktīvu un saistību pārņemšanu saskaņot ar Valsts kasi un Finanšu ministriju, nosakot, ka ieguldījumu fonda aktīvus un saistības, kas pastāv konkrētajā brīdī, nodod SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” kā lietu kopību normatīvo aktu lietu tiesību jomā izpratnē.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.pasākuma "Finanšu resursu pieejamība" aktivitātēm"

TA-2568 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.53 27.§) "Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā""

TA-2280 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā".
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Atzīt Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 27.§) "Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"" 1., 2., 3., 4. un 5.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts policijas nodrošināšanā ar nepieciešamajiem autotransporta līdzekļiem"

TA-2507 ____________________________________

(A.Bērziņš, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) saskaņā ar 2006.gadā noslēgto iepirkuma līgumu par transportlīdzekļu nomu nosacījumiem iegādāties 94 autotransporta līdzekļus par kopējo summu 205 334 lati (atlikusī vērtība pēc nomas termiņa beigām), veicot samaksu 2012.gadā.
3. Finanšu ministrijai likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” sagatavošanas procesā precizēt Iekšlietu ministrijas (budžeta programma 06.00.00 „Valsts policijas darbība”) bāzes izdevumus 2012.gadam, samazinot izdevumus ilgtermiņa saistībām autotransporta līdzekļu nomai par 205 334 latiem un attiecīgi palielinot izdevumus pamatlīdzekļu iegādei, lai nodrošinātu ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto autotransporta līdzekļu iegādi saistīto izdevumu segšanu.
4. Iekšlietu ministrijai līdz 2011.gada 21.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu samazināšanu 2012.gadam 205000 latu apmērā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Salaspilī, Salaspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""

TA-2557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2559 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"""

TA-2555 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.2.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai"""

TA-2558 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""

TA-2560 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2566 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""

TA-2565 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)""

TA-2532 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai pēc Eiropas Komisijas lēmuma par valsts atbalsta shēmas „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkls lauku teritorijām” atbilstību Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.punktam saņemšanas iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Satiksmes ministrijas informācijas saņemšanas iekļaut noteikumu projektu tuvākās Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Polijas prezidentūras sagatavoto Kopīgo deklarāciju par sadarbību transporta jomā starp ES un Austrumu partnerības valstīm"

TA-2564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieci A.Ļubļinu-Goldmani 2011.gada 25.oktobrī Krakovā, Ministru konferencē par Austrumu partnerību, parakstīt Kopīgo deklarāciju par sadarbību transporta jomā starp ES un Austrumu partnerības valstīm.
 
55.§
Noteikumu projekts "Dopinga kontroles kārtība"

TA-2543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.313 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

TA-2342 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavot un līdz 2011.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi likumā ”Farmācijas likums” un likumprojektu ”Grozījumi likumā ”Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””:
2.1. paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā atjaunojamas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai;
2.2. lai nodrošinātu Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.313 „Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” noteikto lēmuma pieņemšanas termiņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (turpmāk – Direktīva 2001/83/EK), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (turpmāk – Direktīva 2001/82/EK) un Komisijas 2005.gada 8.aprīļa Direktīvas 2005/28/EK, ar ko nosaka labas klīniskās prakses principus un sīki izstrādātas pamatnostādnes attiecībā uz pētāmām cilvēkiem paredzētām zālēm, kā arī prasības attiecībā uz šādu zāļu ražošanas atļauju vai importēšanu (turpmāk – Direktīva 2005/28/EK), prasībām, jānosaka, ka:
2.2.1. lēmuma pieņemšanas termiņš licences izsniegšanai kompetentajā iestādē (turpmāk – iestāde) nepārsniedz 90 dienas no tās dienas, kurā iestāde ir saņēmusi privātpersonas pieprasījumu ražošanas, importēšanas vai vairumtirdzniecības licences izsniegšanai (Direktīvas 2001/83/EK 43. un 78.pants, Direktīvas 2001/82/EK 47.pants un Direktīvas 2005/28/EK 11.panta 2.punkts);
2.2.2. ja ražošanas vai importēšanas licences turētājs lūdz mainīt jebkurus licences saņemšanai iesniegtos datus par zālēm, zāļu formām, vietu, kur tās ražos un kontrolēs, telpām, tehnisko aprīkojumu un kontroles iespējām zāļu ražošanai, kontrolei un glabāšanai, bet attiecībā uz pētāmām zālēm arī ražošanas un importēšanas darbības, ražošanas process, kā gadījumos ar vīrusu vai netradicionālo aģentu dezaktivāciju, kā arī par kvalificēto personu, tad lēmuma pieņemšanas termiņš iestādē nepārsniedz 30 dienas, vai izņēmuma gadījumos 90 dienas (Direktīvas 2001/83/EK 44.pants, Direktīvas 2001/82/EK 48.pants un Direktīvas 2005/28/EK 14.pants).
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" un informatīvais ziņojums "Par iespējām racionalizēt valsts budžeta izlietojumu un pacientu izdevumus zāļu iegādei"

TA-2550, TA-2513 ____________________________________

(J.Bundulis, A.Blumberga, M.Liguts, M.Lazdovskis, A.Krams, I.Zemdega-Grāpe, P.Leiškalns, L.Svikliņa, K.Kaidaka, J.Butkevičs, S.Purviņa, J.Bārzdiņš, J.Pūce, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta 1.23.apakšpunktā ietverto 88.punktu, paredzot zāļu pieejamības nodrošināšanu izpildāmā termiņā, papildināt ar jaunu punktu par atsevišķu normu piemērošanas termiņu, tehniski precizēt projektu un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par lētākās cenas zāļu izvēles procedūru.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""

TA-2351 ____________________________________

(J.Bundulis, J.Lībķens, I.Zemdega-Grāpe, K.Blumfelde, J.Bārzdiņš, S.Čulkstena, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Atbalstīt Ministru prezidenta V.Dombrovska ierosinājumu organizēt Veselības ministrijas un nozaru pārstāvju tikšanos pie Ministru prezidenta jautājuma vispusīgai izvērtēšanai.
3. Veselības ministrijai pēc tikšanās iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""

TA-2547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada sešu un deviņu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrējošo darbību rezultātā būtiski uzlaboto nodokļu iekasēšanu, īstenojot pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godības konkurences veicināšanai un prognozētajiem uzlabojumiem līdz 2011.gada beigām"

TA-2571 ____________________________________

(N.Jezdakova, U.Augulis, I.Jurševska, A.Štokenbergs, R.Vējonis, A.Vilks, B.Bāne, I.Olafsone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par nepieciešamību palielināt apropriāciju budžeta programmā 33.00.00 „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 2 270 815 latu apmērā un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piekrīt apropriācijas palielināšanai, palielināt likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteikto apropriāciju budžeta programmā 33.00.00 „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”, lai motivētu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbiniekus) par ieguldījumu nodokļu iekasēšanas un darbības izpildes rādītāju uzlabošanā un muitas politikas īstenošanā, kas sekmējusi ēnu ekonomikas mazināšanos un veicinājusi godīgu konkurenci.
3. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, Finanšu ministrijai palielināt budžeta programmā 33.00.00 „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 2011.gadam vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2 270 815 latu apmērā, izdevumus atlīdzībai 2 270 815 latu apmērā (tajā skaitā atalgojumam 1 829 974 latu apmērā).
4. Finanšu ministrijai informēt Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju par apropriācijas palielināšanu.
5. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 15.novembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts ieņēmumu dienesta kontroles kapacitātes palielināšanas stratēģiju, norādot šī mērķa sasniegšanai nepieciešamos resursus.
6. Atbalstīt izteiktos priekšlikumus par to, ka būtu taisnīgi motivēt arī citu institūciju (piemēram, Valsts darba inspekcija, Valsts policija, Valsts robežsardze) darbiniekus par ieguldījumu, īstenojot pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences veicināšanai.
7. Ministrijām, kuru padotībā ir institūcijas, kuras arī īsteno pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences veicināšanai, līdz 2011.gada 1.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā izvērtēšanai konkrētus, izmērāmus, ar papildu valsts budžeta ieņēmumiem sasaistītus institūciju darbības rezultātu vērtēšanas kritērijus.
8. Finanšu ministrijai valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā:
8.1. likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” tekstā iekļaut pantu, paredzot tajā iespējas motivēt ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekus;
8.2. sagatavot likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kura pārejas noteikumos paredzēt punktu, ka ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju amatpersonas (darbiniekus) papildus šī likuma 16.panta trešajā daļā noteiktajam var prēmēt, ja viņu darbības rezultātā būtiski tiek uzlabota situācija ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā, atbilstoši institūcijā noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem. Lēmumu par attiecīgo institūciju amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz attiecīgās ministrijas sniegto informāciju. 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2577 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2352 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījums Paziņošanas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Paziņošanas likumā" (likumprojektu pakete).
5. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību risināt jautājumu par tiesiskā regulējuma izstrādi attiecībā uz atskurbtuvju izveidi un to darbības nodrošināšanu.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2011.gada 1.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Konkurences padomes kompetencē esošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Konkurences padomes un Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkciju turpmāku īstenošanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar speciālajiem normatīvajiem aktiem.
 
63.§
Likumprojekts "Grozījums Paziņošanas likumā"

TA-2353 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
64.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"

TA-2435 ____________________________________

(Dž.Innusa, A.Štokenbergs, A.Luhse, U.Augulis, B.Bebre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pamatkapitālā"

TA-2587 ____________________________________

(Dž.Innusa, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, norādot, ka ieguldījuma mērķis ir Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbības nodrošināšana, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-2567 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""

TA-2584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""

TA-2526 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Par ārkārtas neformālo Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2011.gada 22.oktobra sanāksmi

TA-2591 ____________________________________

(E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku ārkārtas neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 22.oktobra sanāksmē.
 
70.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/1091" projekts

TA-2569 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/1091.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
71.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.-21.oktobra sanāksmei

TA-2581 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.-21.oktobra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.2 „Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2012.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Grozīts priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Savienībā”.
3. Zemkopības ministrijas valsts sekretārei D.Lucauai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.-21.oktobra sanāksmē.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2011.gada 22.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2590 ____________________________________

(A.Bērtulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vispārējo lietu padomes diskusijās ievērot 2011.gada 11.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināto Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par 2011.gada 17.-18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”, kas Saeimas Eiropas lietu komisijā apstiprināta 2011.gada 12.oktobrī.
3. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2011.gada 22.oktobra sanāksmē.
 
73.§
Slepeni

352-s ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 19.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību