Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.64

2011.gada 7.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 8.novembra sanāksmei

TA-2764, SAN-2261____________________________________

(E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. par priekšlikumu Padomes direktīvai par finanšu darījumu nodokļa kopēju sistēmu un direktīvas 2008/7/EC grozīšanu (pozīcija Nr.1);
2.2. par Enerģijas nodokļu direktīvu (pozīcija Nr.2);
2.3. par Eiropadomes rezultātiem (pozīcija Nr.1);
2.4. par Padomes secinājumu projektu par agrās brīdināšanas indikatoru kopumu makroekonomisko nesabalansētību uzraudzībai (pozīcija Nr.2).
3. Pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 8.novembra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.65

2011.gada 7.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.16.00

-

L.Peinberga

 Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Par sarunu gaitu ar starptautiskajiem aizdevējiem

TA-2777-IP____________________________________

 (S.Bajāre, A.Ronis, B.Bāne, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāres un Ministru prezidenta sniegto informāciju par sarunu gaitu ar starptautiskajiem aizdevējiem.
2. Finanšu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstules projektu (Letter of Intent) un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanās projektu (Supplemental Memorandum of Understanding)

2.§

Par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju

TA-2775-IP____________________________________

 (B.Bāne, I.Pētersone-Godmane, L.Jurcēna, J.Sārts, I.Circene, I.Viņķele, V.Dombrovskis) 

 

1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres priekšlikumu par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai paredzēto līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta 2012.gadam un turpmākajiem gadiem 118 224 latu apmērā atbilstoši iesaistīto institūciju saskaņotajam finansējuma apmēram, un Iekšlietu ministrijai steidzami iesniegt Finanšu ministrijā nepieciešamo informāciju. Iekšlietu ministrijai atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 „Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem”.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot indikatīvus aprēķinus par valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu, veicot reformas saistībā ar darbnespējas piešķiršanu atbilstoši slimību diagnožu grupām, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē.

3. Jautājumu par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē

 

Sēdi slēdz plkst. 17.20
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību