Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.66

2011.gada 8.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

TA-2669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""

TA-2694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-2677 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.759 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tiem""

TA-1860 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai"

TA-2411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""

TA-2544 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2430 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum""

TA-2517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.308 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""

TA-2658 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespēju diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem arī elektroniski un, ja nepieciešams, sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.308 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm".

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.536 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi""

TA-2671 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-2491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""

TA-2444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-2573 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) „Likumprojekts „Grozījums Izglītības likumā”” 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 30.decembrim.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""

TA-2417 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""

TA-2414 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"

TA-2415 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

TA-2313 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"

TA-2432 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2275 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2011.gada 15.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 „Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi””, saskaņojot Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu apmēru ar maksu par atbilstošiem pakalpojumiem Igaunijā un Lietuvā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai"

TA-2390 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"

TA-2260 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.365 "Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""

TA-2487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-2575 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums"

TA-2396 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju

TA-2775-IP ____________________________________

(B.Bāne, S.Bajāre, J.Muižniece, R.Muciņš, I.Circene, E.Kušners, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu „2012.gada budžeta konsolidācija”.
2. Apstiprināt informatīvā ziņojuma pielikumu „Budžeta konsolidācijas pasākumi 2012.gadam”, tai skaitā šādus pasākumus:
2.1. noteikt, ka no valsts budžeta Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek finansēts visu 2012.gadu - 11 247 807 latu apmērā un dzīvokļa valsts pabalsts tiek finansēts līdz 2012.gada 1.maijam - 2 334 945 latu apmērā;
2.2. noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsti un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam – 20 procentu apmērā (palielinot valsts daļu par 2 % - no 18% uz 20%)- 16 062 000 latu apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši sarunu ar Programmas partneriem norisei un rezultātam budžeta konsolidācijas pasākumi 2012.gadam var tikt precizēti.
4. Ja sarunās ar Programmas partneriem tiek identificēta nepieciešamība noteikt papildu fiskālās konsolidācijas pasākumus, lai nodrošinātu noteiktā vispārējās valdības budžeta deficīta mērķa sasniegšanu, tad priekšlikumus:
4.1. ieņēmumu pusē iesniedz likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” 1.lasījumam Saeimā;
4.2. izdevumu pusē iesniedz likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” 2.lasījumam Saeimā.
5. Finanšu ministrijai tehniski precizēt informatīvā ziņojuma pielikumu „Budžeta konsolidācijas pasākumi 2012.gadam” un publicēt to Finanšu ministrijas mājas lapā.
6. Pieņemt zināšanai, ka fiskālās konsolidācijas pasākumu fiskālās ietekmes apjoms 2012.gadam nodrošina vispārējās valdības budžeta deficīta mērķa (2,5 procenti no iekšzemes kopprodukta atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai) 2012.gadam sasniegšanu.
7. Noteikt, ka likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” tiek paredzēts papildu finansējums 64. resoram „Dotācija pašvaldībām” 5 714 274 latu apmērā pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

 
27.§
Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstuli un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanos

TA-2777 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

Jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2012. – 2014.gadam

TA-2781 ____________________________________

(B.Bāne, E.Rinkēvičs, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

1. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdē akceptētajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012. – 2014.gadam, kā arī 1., 4., 7. un 8.novembra sēdē atbalstītajiem papildu pieprasījumiem un konsolidācijas pasākumiem, aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2012. - 2014.gadam (ministrijas kopsavilkumu un apakšblokus I „Valsts pamatfunkciju īstenošana” un II „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”) un saskaņā ar Finanšu ministrijas elektroniski nosūtītu veidlapu līdz 2011.gada 11.novembrim plkst.10:00 iesniegt Finanšu ministrijā.
2. Ja nepieciešams valsts pārvaldes pamatfunkciju īstenošanas nodrošināšanai, ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2012. - 2014.gadam ietvaros var veikt izdevumu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot samazinājumam nepakļautos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos izdevumus, klimata pārmaiņu finanšu instrumentā paredzētos izdevumus, izdevumus valsts parāda vadībai, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, iemaksas NATO, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem, kā arī sociālās drošības tīklam paredzēto finansējumu.
3. Ministrijām, kurām atbilstoši Ministru kabineta lēmumam piešķirts papildu finansējums, to atļaut izlietot tikai noteiktajam mērķim, nepieļaujot finansējuma pārdali citiem pasākumiem.
4. Ministrijām nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot pasākumus, par kuru papildu finansējumu lēmis Ministru kabinets, kā arī izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros.
5. Finanšu ministrijai apkopot ministriju iesniegto informāciju un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdē ministriju maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2012. – 2014.gadam.
6. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” 2012. - 2014.gadā katru gadu 50 000 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 50 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Iepirkumu uzraudzības biroja kapacitātes palielināšanu sūdzību izskatīšanā un tiesvedības dokumentācijas sagatavošanā.
7. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” 2012. - 2014.gadā katru gadu 50 000 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 50 000 latu apmērā, Konkurences padomes kapacitātes palielināšanai kvalitatīvu pierādījumu iegūšanai.
8. Neatbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par finansējuma 1 450 000 latu apmērā samazināšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai 2012.gadā, pārdalot to citu kultūras pasākumu īstenošanai 2012.gadā un vienlaikus palielinot 2013.gadā plānoto finansējumu ilgtermiņa saistībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai. Noteikt, ka ir pieļaujama tikai tāda finansējuma iekšējā pārdale, kas neietekmē turpmākajos gados plānotā finansējuma apmēru.
9. Ministrijām, iesniedzot priekšlikumus likumprojektam „Par valsts budžetu 2012.gadam”, nodrošināt, ka ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs netiek veidoti parādi un uzņemtās saistības tiek pildītas noteiktajos termiņos.
10. Ārlietu ministrijas iesniegto priekšlikumu par finansējumu divpusējās attīstības sadarbības projektu īstenošanai izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē, kurā tiks skatīti ar valsts 2012.gada budžeta projektu saistīti jautājumi.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju"

TA-2783 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par 2012.gadam plānoto izdevumu samazināšanu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.02.00 "Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana""

TA-2784 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, J.Golubevs, V.Dombrovskis )

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt Iekšlietu ministrijas izdevumus 2012.gadam, samazinot budžeta apakšprogrammā 06.02.00 „Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana” plānoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un tiem atbilstošos izdevumus samaksas veikšanai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” par no komersanta saņemtās informācijas apstrādi, lēmumu – protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu personām, kurām uzlikts naudas sods par pārkāpumu ceļu satiksmē, par 532 358 latiem.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"

TA-2413 ____________________________________

(J.Stinka, A.Pabriks, S.Šķiltere, A.Kaļāne, M.Lazdovskis, G.Bērziņš, E.Sprūdžs, E.Baklāne-Ansberga, P.Leiškalns, G.Truksnis, I.Pētersone- Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: ziņojuma 3.sadaļā svītrot 1.punktu, 5.punktu iekļaut 2.sadaļā, precizēt 6.punktu, 7.punktā paredzēt nepieciešamību izvērtēt administratīvās izmaksas; informatīvā ziņojuma 1.pielikuma 2.punktā paredzēt, ka izpildes termiņš ir 2011. un 2012.gads un attiecīgi 2011.gadā nepieciešamais finansējums ir 80 000 latu un 2012.gadā – 42 000 latu, 3. un 6.punktā paredzēt, ka izpildes termiņš ir 2012.gads, svītrot informatīvā ziņojuma 2.pielikumu un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ministrijām divu nedēļu laikā izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.pielikumā ietvertos Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus un iesniegt viedokli Finanšu ministrijā.
4. Finanšu ministrijai apkopot ministriju iesniegtos viedokļus par informatīvā ziņojuma 2.pielikumu, kā arī izvērtēt iespējamo ieviešanu konceptuāli atbalstītajam priekšlikumam par tiesību deleģēšanu pašvaldībām lemt par nodokļa piespiedu piedziņas noilguma termiņu, ja parāda summa nav atbilstoša parāda piedziņas izdevumiem, un līdz 2012.gada 1.martam iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta komitejā.
5. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija nodrošinās īres līgumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā, pamatojoties uz personu pieteikumu, un īres līgumu datu nodošanu pašvaldībām strukturētā veidā; neparedzēt atsevišķa īres reģistra izveidi.
6. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un tieslietu ministram līdz 2012.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi.
7. Finanšu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kritērijus pašvaldībām deleģēto tiesību nekustamā īpašuma nodokļa likmes noteikšanai, tai skaitā izvērtējot iespējas nodokļa atvieglojuma piemērošanai daudzbērnu ģimenēm.
8. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija izvērtēs pašvaldību iesniegtās nekustamā īpašuma nodokļa prognozes 2012.gadam un gadījumā, ja tiks konstatētas pamatotas problēmas attiecībā uz iespēju iekasēt nodokli atbilstīgi attiecīgajai prognozei (vai tās daļai), iesniegs Ministru kabinetam priekšlikumus problēmas risināšanai.
9. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram 2012.gada valsts budžeta likumprojekta paketē iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”.
10. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai nodrošināt informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minēto pasākumu īstenošanu.
11. Lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētā 2. pasākuma daļas, kas attiecas uz 2011.gadu, īstenošanu, Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un tieslietu ministram iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", nepārsniedzot 80 000 latu.
12. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētā 1.pasākuma, 2.pasākuma daļas, kas attiecas uz 2012.gadu, un 3.pasākuma īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2012.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai izdevumiem samaksai komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 2011.gadā"

TA-2685 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-2628 ____________________________________

(R.Ķīlis, D.Grūberte, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Par Iemaksas līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Latvijas Republikas līdzdalību Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondā, un Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonda noteikumiem"

TA-2629 ____________________________________

(G.Puķītis, E.Rinkēvičs, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt līgumu.
3. Ārlietu ministrijai saistībā ar jautājumu par finansējumu divpusējās attīstības sadarbības projektiem ņemt vērā arī to finansējumu, kas no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts attīstības sadarbībai.

 
35.§
Izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanas plāna projekts

TA-2074 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā"

TA-2693 ____________________________________

(A.Timofejeva, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” iekļaut normu, kura paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Valūtas fondu Latvijas Republikas kvotas palielināšanai Starptautiskajā Valūtas fondā par 190 200 000 Speciālā aizņēmuma vienībām (SDR) latu ekvivalentā saskaņā ar kvotas palielinājuma apmaksas dienā noteikto Starptautiskā Valūtas fonda valūtas maiņas kursu.
3. Lai apmaksātu kvotas palielinājumu, pilnvarot finanšu ministru saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda noteiktajiem mehānismiem:
3.1. iemaksāt Starptautiskajā Valūtas fondā 47,55 miljonus SDR vai citā valūtā saskaņā ar iemaksāšanas brīdī Starptautiskā Valūtas fonda noteikto valūtas maiņas kursu, lai samaksātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā kvotas palielinājuma ārvalstu valūtā maksājamo daļu – 25 procentus no kvotas palielinājuma summas;
3.2. izrakstīt parādzīmi par nacionālajā valūtā maksājamo daļu – 75 procentiem no šī protokollēmuma 2.punktā minētā kvotas palielinājuma summas;
3.3. izmantot tiesības izņemt no Latvijas Republikas palielinātās kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā šī protokollēmuma 3.1.punktā minēto 25 procentu ārvalstu valūtā iemaksāto rezerves daļu;
3.4. par izņemto ārvalstu valūtā apmaksāto rezerves aktīvu daļu izrakstīt parādzīmi 25 procentu apmērā no kvotas palielinājuma atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.punktā minētajai summai.
4. Palielināt Latvijas Bankā atvērtā Starptautiskā Valūtas fonda konta Nr.1 bilanci līdz noteiktajam minimumam, kas atbilst ¼ no 1% kvotas, veicot Vērtspapīru kontā turēto Latvijas Republikas izrakstīto parādzīmju daļēju apmaksu.
5. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4.punkta izpildi, likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” paredzēt apropriāciju Finanšu ministrijai resursiem (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) 400 500 latu apmērā ieguldījumu veikšanai.
6. Pēc likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” pieņemšanas pilnvarot Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Starptautiskajā Valūtas fondā - Latvijas Bankas prezidentu - Latvijas Republikas vārdā informēt Starptautisko Valūtas fondu par Latvijas Republikas piekrišanu piedāvātajam kvotas palielinājumam.
7. Finanšu ministrijai šī protokollēmuma 3.punktā minētās darbības veikt pēc Starptautiskā Valūtas fonda paziņojuma saņemšanas par kvotas palielinājuma spēkā stāšanos.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesu praksi attiecībā uz termiņiem, kādos tiek izskatītas lietas"

TA-2476 ____________________________________

(L.Medina, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai informatīvajā ziņojumā minētos pasākumus termiņu saīsināšanai, kādos tiek izskatītas lietas, iekļaut valdības rīcības plānā deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai un paredzēt šo uzdevumu izpildi pēc iespējas ātri.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi dabas resursu ieguvei Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu un izvērtējumu un priekšlikumiem par valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu"

TA-2549 ____________________________________

(E.Sprūdžs, R.Vesere, S.Bajāre, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2012.gada 1.februārim izvērtēt un līdz 2012.gada 15.augustam iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos, lai paredzētu atsevišķu valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanas kārtību gadījumos, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai.

 
39.§
Atbildes projekts zvērinātu advokātu birojam Rubene&Partneri "Par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 35.panta 5.punkta skaidrojumu"

TA-2776 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Zvērinātu advokātu birojam RUBENE&PARTNERI.
2. Finanšu ministrijai steidzami saskaņot vēstules projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Zvērinātu advokātu birojam RUBENE&PARTNERI.

 
40.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 18.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2408 ____________________________________

(M.Gruškevics, S.Zvidriņa, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 18.§) „Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”” 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
41.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 33.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā"" 2.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.44 44.§) "Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1622 ____________________________________

(M.Gruškevics, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 33.§) „Noteikumu projekts „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā”” 2.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.44 44.§) „Noteikumu projekts „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”” 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
42.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ""

TA-2752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Turcijas Republikas iedzīvotājiem zemestrīces izraisīto seku likvidēšanā"

TA-2746 ____________________________________

(A.Teikmanis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi"

TA-2657 ____________________________________

(J.Pūce, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un līdz 2012.gada 15.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus izmaiņām tiesiskajā regulējumā attiecībā uz informācijas par parādsaistībām apmaiņas tiesiskajam aspektiem un to institucionālo ieviešanas modeli (kredītbirojs).
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pieaicinot ieinteresēto nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pirms attiecīgo likumprojektu iesniegšanas Ministru kabineta sēdē sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu un priekšlikumus par iespējamiem risinājuma variantiem attiecībā uz kredītbiroja izveides un darbības institucionālo modeli, un iespējamiem risinājumiem - kritērijiem attiecībā uz informācijas iekļaušanu parādsaistību reģistrā, kā arī minētās informācijas pieejamību trešajām personām - no personas datu aizsardzības viedokļa.
4. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai nodrošināt datu koordināciju starp valsts informācijas sistēmām un kredītbiroju.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi attiecībā uz to personu datu aizsardzību, kuras iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā"

TA-2656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums" un informatīvais ziņojums "Par likumprojektu "Parāda atgūšanas likums""

TA-646 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
4. Ekonomikas ministrijai atbilstoši Parāda atgūšanas likumprojekta 6.panta trešajā daļā Ministru kabinetam dotajam deleģējumam, izstrādājot atbilstošos Ministru kabineta noteikumus, ņemt vērā Ārpustiesas parāda piedziņas likumprojektā (atbalstīts Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdē, prot. Nr.47 48.§) iestrādātos principus attiecībā uz parāda atgūšanas izdevumu ierobežošanu un attiecināmību.

 
47.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Parāda atgūšanas likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Parāda atgūšanas likums" (likumprojektu pakete).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"

TA-2770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā un par līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis"

TA-2771 ____________________________________

(A.Muižnieks, A.Matīss, A.Pabriks, M.Lazdovskis, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā un līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Satiksmes ministrijai izvērtēt Tieslietu ministrijas atzinumu un iespēju robežās tehniski precizēt Nolīguma tekstu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu un anotāciju atbilstoši Ārlietu ministrijas atzinumam un kopā ar Nolīgumu iesniegt Valsts kancelejā.
5. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Savienībā I.Juhansoni atbalstīt 10.novembra COREPER II sanāksmē Padomē sanākušo Eiropas Savienības Valdību pārstāvju lēmumu un parakstīt Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā.
6. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
7. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
50.§
Par Pieteikuma vēstuli 2012.gada Starptautiskā Ķīnas uzņēmējdarbības foruma (Global China Business Meeting 2012) līdzorganizēšanā

TA-2780 ____________________________________

(J.Pūce, E.Rinkēvičs, A.Pabriks, D.Pavļuts, A.Vilks, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas pieteikuma vēstuli 2012.gada Starptautiskā Ķīnas Uzņēmējdarbības foruma (Global China Busines Meeting 2012), ko organizē starptautiskā nevalstiskā organizācija Horasis, līdzorganizēšanai.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt pieteikuma vēstuli.
3. Valsts kancelejai nosūtīt pieteikuma vēstuli Starptautiskā Ķīnas Uzņēmējdarbības foruma organizētājiem.
4. Pēc Latvijas kandidatūras apstiprināšanas Starptautiskā Ķīnas Uzņēmējdarbības foruma līdzorganizēšanai Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju (Ministru prezidenta biroju) veikt no Latvijas Republikas puses nepieciešamos pasākumus foruma norisei, tai skaitā, rast risinājumus nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistei atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ārlietu ministram ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"1) Foruma ideja nav saskaņota ar Ārlietu ministriju;
2) Nav zināms ne Foruma mērķis, ne arī skaidri definēts finanšu avots."

 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.novembra sanāksmei

TA-2765 ____________________________________

(L.Straujuma, E.Sprūdžs, D.Lucaua, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.novembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.2 „Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko paredz noteikumus par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem saskaņā ar atbalsta shēmām, kas noteiktas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (tiešo maksājumu regula)”.
3. Pieņemt zināšanai, ka pozīcija ir saskaņota ar nozares nevalstiskajām organizācijām.
4. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.novembra sanāksmē.

 
52.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 14.-15.novembra sanāksmei

TA-2774 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 14.–15.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.4 „Par Afganistānu”;
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.6 „Eiropas Savienības Dienvidu kaimiņi”;
2.3. pozīcija Ārlietu padomei Nr.10 „Āfrikas rags”;
2.4. pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru darba sesijai Nr.1 „Eiropas Savienības attīstības politikas ietekmes palielināšana: pārmaiņu programma”;
2.5. pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru darba sesijai Nr.1 „Eiropas Savienības nākotnes pieeja budžeta atbalsta sniegšanai trešajām valstīm”;
2.6. pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru darba sesijai Nr.1 „Eiropas Savienības kopējā pozīcija IV Augsta līmeņa forumam par palīdzības efektivitāti”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 14.-15.novembra sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājam vēstniekam J.Mažeikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2011.gada 14.novembra sesijā.

 
53.§
Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42666509

TA-2576 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42666509.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42666509.

 
54.§
Par Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 25.oktobra spriedumu lietā Nr.A420758910

TA-2652 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju, ka Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 25.oktobra sprieduma lietā Nr.A420758910 pārsūdzēšana nav lietderīga.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece I.Gailīte

Skatīt darba kārtību