Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 68

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.68

2011.gada 22.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-2840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-2824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""

TA-2520 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka instrukciju paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

TA-2617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""

TA-2689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā"

TA-2512 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, radušos izdevumus"

TA-2170 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2460 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai likumprojekta tekstu iekļaut šī protokola 48.paragrāfā minētā likumprojekta tekstā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Pasta paku reglamentu un Reglamenta Noslēguma protokolu"

TA-2426 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

TA-2586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

TA-2821 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"

TA-2822 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-2695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"

TA-2842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-2715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par E.Liepu"

TA-2837 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas paaugstināšanas novērtējums un turpmākie pasākumi tās veicināšanai"

TA-2733 ____________________________________

(E.Upīte, R.Ķīlis, I.Circene, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt informatīvajā ziņojumā minētos ieteikumus veselības aprūpes nozares pakalpojumu eksportspējas veicināšanai, un veselības ministram līdz 2012.gada 2.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par turpmāko rīcību veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas veicināšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par konkursa atlases komisijas, kas izveidota, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā, darba rezultātiem"

TA-2697 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Pieņemt zināšanai, ka aizsardzības ministrs A.Pabriks nepiedalās lēmuma pieņemšanā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par konkursa atlases komisijas, kas izveidota, lai izvirzītu Latvijas ekspertu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, darba rezultātiem"

TA-2698 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā

SAN-2397____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ārlietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
22.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 5.punkta izpildi (informācija par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību)

TA-2928 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
23.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par apsardzes komersantu transportlīdzekļu izmantošanu)

TA-1827, SAN-1451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
24.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par cilvēktiesību nodrošināšanu sociālās aprūpes institūcijās)

TA-2538 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-2882 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra D.Pavļuta priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

TA-2876 ____________________________________

(D.Pavļuts, D.Merirands, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"

TA-2880 ____________________________________

(M.Gorodcevs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.705 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""

TA-2881 ____________________________________

(M.Gorodcevs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2012.gadā"

TA-2909 ____________________________________

(G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-2537 ____________________________________

(L.Straujuma, D.Lucaua, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Igaunijas papildu finansējuma Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu"

TA-2921 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktori A.Andreičiku parakstīt vienošanos par Igaunijas papildu finansējuma Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 25.novembra neformālajā Ministru, kuri atbildīgi par ES Kohēzijas politiku, teritoriālo un pilsētu attīstību, padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2922 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, A.Orehova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam un finanšu ministram A.Vilkam atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Ministru, kuri atbildīgi par ES Kohēzijas politiku, teritoriālo un pilsētu attīstību, padomē 2011.gada 25.novembrī.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-2877 ____________________________________

(A.Draudiņš, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt anotāciju, papildinot ar informāciju par ietekmi uz valsts budžetu, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā"

TA-2861 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt anotāciju, papildinot ar informāciju par ietekmi uz valsts budžetu, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-2896 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

TA-2897 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-2889 ____________________________________

(A.Kaļāne, J.Stinka, S.Šķiltere, B.Bāne, L.Straujuma, D.Lucaua, S.Bajāre, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību savienību jautājumā par reliģisko organizāciju mājokļu, kas nav izīrēti vai iznomāti, neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli;
2.2. vienoties ar Zemkopības ministriju par jautājumu attiecībā uz valsts mežu ceļu aplikšanu vai neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli un nepieciešamības gadījumā precizēt projektu, paredzot, ka meža ceļi tiek aplikti ar nodokli;
2.3. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību likumprojektu redakcionāli precizēt atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumiem;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 25.novembrim izskatīšanai Ministru kabineta 29.novembra sēdē valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevu likumā"

TA-2890 ____________________________________

(A.Birums, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2891 ____________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-2892 ____________________________________

(A.Kaļāne S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt anotāciju, papildinot ar informāciju par ietekmi uz valsts budžetu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2893 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, I.Pētersone-Godmane, J.Stinka, N.Garbars, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojekta redakciju ar Iekšlietu ministriju un saskaņoto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 25.novembrim izskatīšanai Ministru kabineta 29.novembra sēdē valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-2894 ____________________________________

(A.Birums, A.Marcinkēvičs, I.Šņucins, I.Olafsone, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 29.novembra sēdē koncepcijas projektu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem, kas izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta komitejas 2011.gada 10.oktobra sēdē atbalstīto informatīvo ziņojumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem (TA-2236; prot. Nr.40 1.§).
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"

TA-2887 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Cirece, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai steidzami precizēt anotāciju, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai 2013.gadā un turpmākajos gados riska maksājumu nodrošināšanai Ārstniecības riska fondā valsts budžeta ārstniecības iestādēm un ārstniecības iestādēm, kurām noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2901 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai likumprojekta tekstu iekļaut šī protokola 47.paragrāfā minētajā likumprojekta tekstā.
3. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-2902 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt anotāciju, papildinot ar informāciju par ietekmi uz valsts budžetu, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"

TA-2911 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2916 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojektā šī protokola 44.paragrāfā minētā likumprojekta tekstu, attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā likumprojekta un anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta projekta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2915 ____________________________________

(J.Muižniece, A.Kaļāne, J.Stinka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai iekļaut likumprojektā šī protokola 9.paragrāfā minētā likumprojekta tekstu, attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā likumprojekta un anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta projekta 2012.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
5. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka likumprojekts nav saistīts ar līdzekļu konsolidācijas nepieciešamību.
6. Noteikt, ka 2012. un 2013.gadā likuma īstenošana nodrošināma piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzekļu ietvaros.
7. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, 2014.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un turpmākajiem gadiem sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
8. Finanšu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu sagatavot iesniegšanai Saeimā priekšlikumu likumprojekta 2.lasījumam, paredzot regulējumu likuma 16.prim pantā attiecībā uz cīņu ar aplokšņu algām.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-2917 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-2918 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2926 ____________________________________

(A.Birums, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Finanšu ministrijai likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un saskaņoto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 25.novembrim izskatīšanai Ministru kabineta 29.novembra sēdē valsts budžeta 2012.gadam likumprojektu paketē.
 
52.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/1090" projekts

TA-2888-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/1090.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2119" projekts

TA-2906-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2119 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai pilnībā nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EK, normu transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1. līdz 2012.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”;
4.2. līdz 2011.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 „Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu””.
 
54.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28. un 29.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2905 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28. un 29.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. par Padomes secinājumiem "Bērnu aizsardzība digitālajā pasaulē" (pozīcija Nr.1);
2.2. par Padomes secinājumiem "Kultūras un radošās prasmes, kā arī to lomu Eiropas intelektuālā kapitāla veidošanā" (pozīcija Nr.1);
2.3. par kultūras nozares ieguldījumu ekonomikas atveseļošana un izaugsmē, darbavietu veidošanā un sociālajā attīstībā – pierādījumu bāzes stiprināšana (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei Ž.Jaunzemei-Grendei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28. un 29.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
55.§
Latvijas nacionālā pozīcija par teritoriālo kohēziju

TA-2923 ____________________________________

(I.Raugze, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju par teritoriālo kohēziju.
 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28.-29.novembra sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2927 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28.-29.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par valodu prasmēm mobilitātes veicināšanai;
2.2. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par augstākās izglītības modernizāciju;
2.3. pozīcija Nr.1 par Padomes Rezolūciju par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem;
2.4. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par mācību mobilitātes kritēriju;
2.5. pozīcija Nr.1 par efektīvu ieguldījumu izglītībā un apmācībā krīzes laikā;
2.6. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par jauniešu līdzdalības un mobilitātes austrumu dimensiju;
2.7. pozīcija Nr.1 par Jaunatne un pasaule – jaunatnes sadarbība ārpus Eiropas Savienības;
2.8. pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par ES dalībvalstu pārstāvību Pasaules Antidopinga aģentūrā (PAA) un ES nostājas saskaņošanu pirms PAA sanāksmēm;
2.9. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par cīņu pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu;
2.10. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par sporta nozarē veiktā brīvprātīgā darba nozīmi aktīvas pilsonības veicināšanā;
2.11. pozīcija Nr.1 par labu pārvaldību sportā.
3. Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 28.-29.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
57.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 24.novembra sanāksmei Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2929 ____________________________________

(D.Pavļuts, R.Ķīlis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1. „Eiropas Savienojumu Instruments - Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vadlīnijām trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūrai un ar ko atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EC”;
2.2. pozīcija- Nr.2. „Par Padomes secinājumiem par Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par energoapgādes drošību un starptautisko sadarbību — "ES enerģētikas politika: attiecību veidošana ar partneriem ārpus mūsu robežām"”;
2.3. pozīcija- Nr.1. „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK”.
3. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 24.novembra sēdes sanāksmes darba kārtības jautājumu „Starptautiskās attiecības enerģētikas nozarē”.
4. Latvijas Republikas Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 24.novembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
58.§
Papildu paskaidrojumi Satversmes tiesai lietā Nr.2011-14-03

TA-1768 ____________________________________

(M.Abaroniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegtos papildu paskaidrojumus Satversmes tiesai lietā Nr.2011-14-03.
2. Valsts kancelejai noformēt papildu paskaidrojumus un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstības Kohēzijas fonda projektu "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana"" statusu un rīcību, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu noteiktajos termiņos, izvērtējot iespējamos riskus"

TA-2879-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" esošo finansiālo stāvokli, valsts atbalsta restrukturizācijas plāna īstenošanu un alternatīvu akciju sabiedrības "Parex banka" darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā"

TA-2885-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-2884-DV ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""

TA-2883-DV ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Dienesta vajadzībām

SAN-2410-IP ____________________________________

(Par akciju sabiedrību "Latvijas Krājbanka")

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 17.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

 Daļēji deklasificēts (deklasificēts 1.-8.punkts un 10.punkts) saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 12.12.2012. vēstuli Nr.222-6-144ip

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.68

2011.gada 22.novembrī

 60.§

 Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" esošo finansiālo stāvokli, valsts atbalsta restrukturizācijas plāna īstenošanu un alternatīvu akciju sabiedrības "Parex banka" darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā"

 TA-2885-DV

______________________________________________________

(J.Pūce, G.Bērziņš, D.Pavļuts, K.Āboliņš, V.Loginovs, K.D.Gviljams, J.Adamovičs, E.Kušners, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. (DV)[1] Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Parex banka” esošo finansiālo stāvokli, valsts atbalsta restrukturizācijas plāna īstenošanu un alternatīvu akciju sabiedrības „Parex banka” darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā.

2. (DV) Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto alternatīvu B kā risinājumu akciju sabiedrības „Parex banka” darbības modelim turpmākajā restrukturizācijas periodā.

3. (DV) Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertās alternatīvas B ieviešanu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.2.apakšpunktā noteiktajai procedūrai un laika grafikam, tajā skaitā saņemt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas rakstisku piekrišanu un Eiropas Komisijas saskaņojumu.

4. (DV) Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Valsts kasei un valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” atbilstoši kompetencei veikt nepieciešamās darbības informatīvajā ziņojumā ietvertās alternatīvas B ieviešanas nodrošināšanai. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nepieciešamos lēmuma projektus par turpmāko rīcību saistībā ar valsts atbalstu, kas sniegts noguldījumu veidā, lai nodrošinātu alternatīvas B ieviešanu.

5. (DV) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Parex banka” sniegto un informatīvā ziņojuma 1.4.2.apakšpunktā ietverto informāciju par akciju sabiedrības „Parex banka” un tās meitas sabiedrību pārņemto nekustamo īpašumu pārdošanu.

6. (DV) Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) informēt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punkta izpildi.

7. (DV) Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punkta izpildi.

8. (DV) Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 31.oktobrim sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un Finanšu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par alternatīvas B ieviešanas procesu.

9. (DV)

10. (DV) Valsts kancelejai informēt akciju sabiedrību „Parex banka” par šo Ministru kabineta sēdes protokollēmumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktora vietā –
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece I.Gailīte

 


[1] Protokollēmuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 10..punkts deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 12.12.2012. vēstuli Nr.222 – 6–144 ip

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

 

Rīgā

Nr.68

2011.gada 22.novembrī

 60.§

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" esošo finansiālo stāvokli, valsts atbalsta restrukturizācijas plāna īstenošanu un

alternatīvu akciju sabiedrības "Parex banka" darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā"

 TA-2885-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, G.Bērziņš, D.Pavļuts, K.Āboliņš, V.Loginovs, K.D.Gviljams, J.Adamovičs, .E.Kušners, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Parex banka” esošo finansiālo stāvokli, valsts atbalsta restrukturizācijas plāna īstenošanu un alternatīvu akciju sabiedrības „Parex banka” darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā.

 2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto alternatīvu B kā risinājumu akciju sabiedrības „Parex banka” darbības modelim turpmākajā restrukturizācijas periodā.

3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertās alternatīvas B ieviešanu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.2.apakšpunktā noteiktajai procedūrai un laika grafikam, tajā skaitā saņemt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas rakstisku piekrišanu un Eiropas Komisijas saskaņojumu.

4. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Valsts kasei un valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” atbilstoši kompetencei veikt nepieciešamās darbības informatīvajā ziņojumā ietvertās alternatīvas B ieviešanas nodrošināšanai. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nepieciešamos lēmuma projektus par turpmāko rīcību saistībā ar valsts atbalstu, kas sniegts noguldījumu veidā, lai nodrošinātu alternatīvas B ieviešanu.

5. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Parex banka” sniegto un informatīvā ziņojuma 1.4.2.apakšpunktā ietverto informāciju par akciju sabiedrības „Parex banka” un tās meitas sabiedrību pārņemto nekustamo īpašumu pārdošanu.

 

6. Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) informēt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punkta izpildi.

7. Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punkta izpildi.

8. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 31.oktobrim sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un Finanšu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par alternatīvas B ieviešanas procesu.

9. Ņemot vērā ekonomikas ministra sniegto informāciju, atbalstīt, ka Ministru kabineta 2011.gada 17.maija lēmuma (prot. Nr.31 58.§) 7.punktā dotā uzdevuma (līdz 2012.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par akciju sabiedrības „Parex banka” aktīvu kopumā pārdošanas uzsākšanas pamatojumu un, ja nepieciešams, priekšlikumus par akciju sabiedrības „Parex banka” aktīvu kopumā pārdošanas metodi) izpildes termiņš ir nosakāms līdz 2012.gada 31.oktobrim.

10. Valsts kancelejai informēt akciju sabiedrību „Parex banka” par šo Ministru kabineta sēdes protokollēmumu.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā –

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece I.Gailīte

 

 

Skatīt darba kārtību