Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2012.gada 24.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-818 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-748 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"'

TA-683 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus"

TA-3275 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai palielināt Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) budžeta bāzes izdevumus 2000 latu apmērā 2013.gadam un turpmākajiem gadiem šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču, ar kuriem Valsts prezidents vai Ministru prezidents paredzējis apbalvot personu par īpašiem nopelniem Latvijas Republikas labā, iegādes izdevumu segšanai.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-858 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""

TA-690 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu"

TA-856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumu Nr.745 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē" atcelšanu"

TA-791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

TA-852 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu"

TA-586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

TA-3243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu noteikumu projektā noteikto normu īstenošanai 32 000 latu apmērā 2014.gadam izskatīt Ministru kabinetā attiecīgā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"""

TA-3142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

TA-745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""

TA-780 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""

TA-746 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

TA-781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012.gadā"

TA-807 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.214 "Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju""

TA-808 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

TA-551 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par Eiropas integrētās gēnu banku sistēmas (AEGIS) izveidošanu"

TA-660 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Pilnvarot zemkopības ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-3131 ____________________________________

(J.Citskovskis, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

 

Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību precizēt Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma formulējumu, un iekšlietu ministram, ja nepieciešams, iesniegt saskaņotu priekšlikumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"

TA-811 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

TA-750 ____________________________________

(K.Cirsis, V.Dombrovskis)

 

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā, un finanšu ministram iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2013.gadā"

TA-669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-833 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Koncepcijas projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku speciālistu loka paplašināšanu"

TA-2804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem"

TA-936 ____________________________________

(M.Krieviņš, R.Ķīlis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pārresoru koordinācijas centram nākamo informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdē.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu"

TA-788 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Kultūras ministriju par atbildīgo iestādi Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Inovācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas finansējuma piesaistīšanā.
3. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Inovācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas ietvaros 2012.gadā 9 564 latu apmērā, 2013.gadā 3 463 latu apmērā un 2014.gadā 10 426 latu apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu - „A Gateway to European Newspapers Online”, „Europeana Awareness”, „Towards an integrated system for validation of on-formal and informal learning: initiating a national network of cooperation and information exchange” - īstenošanai.
4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Discovering leading national libraries in Nordic countries” apstiprināšanas gadījumā:
4.1. noteikt Kultūras ministriju par atbildīgo iestādi Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējuma piesaistīšanā;
4.2. atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros 2012.gadā 3 272 latu apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Discovering leading national libraries in Nordic countries” īstenošanai;
4.3. Kultūras ministrijai iesniegt informāciju Finanšu ministrijā par 4.2.punktā minētā finansējuma pārdali atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par pasta pakalpojumu tirgus liberalizācijas īstenošanu"

TA-846 ____________________________________

(E.Beļskis, R.Bika, I.Feldmane, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus šādus grozījumus Pasta likumā virzīt steidzamības kārtā:
2.1. noteikt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiesības pagarināt universālā pasta pakalpojuma saistības uz vienu gadu, ja tas nerada papildu izmaksas no valsts budžeta;
2.2 noteikt divu gadu pārejas periodu abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanai, neattiecinot uz tiem universālā pasta pakalpojuma saistības un radušos zaudējumus kompensēt no valsts budžeta;
2.3. noteikt deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par universālā pasta pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānismu, nosakot universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fonda pārvaldības principus, kas paredz, ka Satiksmes ministrija ir atbildīga par universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fondā finanšu līdzekļu plūsmu administrēšanu, veicot iemaksu uzskaiti un izmaksājot kompensācijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajā apmērā, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija funkcionāli pārvalda universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fondu, pārbaudot pasta komersantu iesniegtos datus un veiktos aprēķinus, apstiprinot izmaksājamās kompensācijas apmēru, nosakot fonda darbībai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Noteikt, ka fondā maksājamo iemaksu likmes nosaka procentos no pasta komersantu neto apgrozījuma.
3. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, steidzami sagatavot likumprojektu „Grozījumi Pasta likumā”, paredzot, ka grozījumi stājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un līdz 2012.gada 10.maijam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 15.maija sēdē.
4. Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai neizmantot līdzekļus no valsts budžeta.
5. Satiksmes ministrijai izstrādāt un pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu Pasta likumā spēkā stāšanās noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par universālā pasta pakalpojuma finansēšanas un kompensācijas mehānismu pasta nozarē.
6. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu „Grozījumi Pasta likumā” (TA-463) atbilstoši Ministru kabineta komitejas 2012.gada 5.marta sēdē (prot.nr.10, 1.) 2.punktā dotajam uzdevumam, kā arī, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā piedāvātos risinājumus, papildus tajā paredzēt:
6.1. prasības par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes papildu ieguvuma aprēķinu;
6.2. prasības pasta pakalpojumiem, kurus var pielīdzināt UP grozā esošiem pasta pakalpojumiem;
6.3. turpmāk universālā pasta pakalpojuma groza saturu un apjomu nosaka Pasta likumā, neizslēdzot tiešā pasta sūtījumus no vēstuļu korespondences sūtījumiem un samazinot svara limitus pasta pakām;
6.4. atstāt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus universālā pasta pakalpojuma grozā un pēc 2015. gada 1. janvāra uz tiem attiecināt universālā pasta pakalpojuma saistības un apstiprināt tarifus.
7. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktu, sagatavot likumprojektu „Grozījumi Pasta likumā”, paredzot, ka grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
8. Satiksmes ministrijai līdz 2012. gada 1. jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā precizētu papildu līdzekļu pieprasījumu valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu saskaņojumam 2014. - 2015.gadam. Jautājumu par līdzekļu piešķiršanu 2014. un 2015. gadā zaudējumu segšanai par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanu 2013. un 2014.gadā lemt Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta ārkārtas sēdē, lemjot par papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem.

 
33.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts līdzekļu izlietojumu romu integrācijai)

TA-422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā Kultūras ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdē.
 
34.§
Atbildes projekts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (par dzelzceļa nozares regulēšanu)

TA-826, TA-2949 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
3. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto priekšlikumu, Valsts kancelejai izbeigt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību"" TA-2949 (2011.) kontroli.

 
35.§
Koncepcijas projekts "Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada"

TA-365 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Pabriks, M.Dzelme, J.Lelis, T.Meisītis, J.Linkeviča, J.Bokta, M.Vainovskis, J.Zviedris, P.Šmidre, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, atbalstot koncepcijas projektā ietverto 2.risinājuma variantu, nosakot, ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošina galalietotājiem bez maksas pieejamo nacionālo un reģionālo televīzijas programmu izplatīšanu, kā arī paredzot nosacītās piekļuves pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātā konkursa nolikuma prasībām.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu Satiksmes ministrijai sagatavot konkursa nolikuma projektu un pēc grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pieņemšanas Saeimā noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-30 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
37.§
Papildinājums Tiesībsargam sniegtajai atbildei (par partnerattiecību tiesisko regulējumu)

TA-219 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto papildinājumu Tiesībsargam sniegtajai atbildei.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Tiesībsargam papildinājumu sniegtajai atbildei.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos un par ministriju un tās padotības iestāžu brīvajām un nomātajām telpām, kā arī par iestāžu nomas maksājumu kārtošanas disciplīnu 2011.gadā un 2012.gada 1.ceturksnī"

TA-234 ____________________________________

(M.Brencis, G.Bērziņš, J.Komisars, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām (to padotības iestādēm), kuras savu funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamās biroju telpas plāno nomāt vai pašlaik nomā no privāto tiesību subjekta (izņemot valsts kapitālsabiedrības un to meitas sabiedrības) un līdz noslēgtā telpu nomas līguma termiņa beigām atlikuši ne mazāk kā četri mēneši, pirms nomas līguma noslēgšanas vai pagarināšanas iesniegt Finanšu ministrijai atzinuma saņemšanai telpu nomas līguma projektu un informāciju par funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo biroju telpu raksturojumu (nomājamā platība, plānotā nomas maksa Ls/m², plānotās apsaimniekošanas izmaksas Ls/m², vēlamā atrašanās vieta, paredzamais nomas līguma termiņš).
3. Finanšu ministrijai, saņemot no ministrijām (to padotības iestādēm) šī protokollēmuma 2.punktā minēto telpu nomas līguma projektu un informāciju par funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo biroju telpu raksturojumu, viena mēneša laikā sagatavot un nosūtīt ministrijām (to padotības iestādēm) atzinumu, kurā iekļauts telpu nomas līguma projekta saskaņojums vai motivēts saskaņojuma atteikums. Motivēta saskaņojuma atteikuma gadījumā Finanšu ministrija atzinumā iekļauj informāciju par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošajām un ministrijām (to padotības iestādēm) pieejamām biroju telpām un to raksturojumu (nomājamā platība, plānotā nomas maksa Ls/m², plānotās apsaimniekošanas izmaksas Ls/m², telpu tehniskais stāvoklis, telpu atrašanās vieta).
4. Izvērtējot biroju telpu piemērotību ministriju (padotības iestāžu) funkciju izpildes nodrošināšanai, ņemt vērā Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra ieteikumos Nr.1 „Vienotās prasības valsts institūciju biroju telpām” ietverto metodiku administratīvo funkciju pildīšanai nepieciešamās lietderīgās platības noteikšanai.
5. Noteikt, ka gadījumos, ja valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā ir ministrijām (to padotības iestādēm) pieejamas biroju telpas, bet telpu pielāgošanai ir nepieciešams veikt kapitālieguldījumus, ierosinājumi par valsts nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu, kas paredz papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu vai ilgtermiņa saistību uzņemšanos, izskatāmi gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas ietvaros, ņemot vērā Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto.
6. Finanšu ministrijai ņemt vērā šī protokollēmuma 2. un 3.punktā noteikto, izstrādājot tiesību akta projektu par kārtību, kādā publiskas personas un to iestādes nomā nekustamos īpašumus no privāto tiesību subjekta un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.


 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-908 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministra pienākumu izpildītāja zemkopības ministre (otrais paraksts).
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""

TA-882 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-888 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-889 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-887 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"""

TA-886 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-895 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-890 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde" īstenošanu"

TA-885 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" (3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016) īstenošanu"

TA-867 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms" īstenošanu"

TA-99 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu"

TA-896 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Partnerības līgumā paredzētos pasākumus nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Pilnvarot veselības ministru parakstīt partnerības līgumu.

 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-891 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principiem un vadlīnijām"

TA-906 ____________________________________

(I.Skujiņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 97.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanas sekretariāta institucionālo risinājumu"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.jūlijam.
3. Ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2012.gada 15.maijam iesniegt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam papildu finansējuma pieprasījumus 2013.–2015.gadam Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai, kas precizēti atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas".

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par personāla piesaisti un motivēšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai"

TA-927 ____________________________________

(E.Upīte, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus un praksi, iestādēm, veicot aprēķinus par nepieciešamo papildu finansējumu personāla piesaistē un motivēšanā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai, ievērot informatīvā ziņojuma pielikumā iekļautās vadlīnijas.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodrošinot nepieciešamos personāla motivācijas elementus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē personālam.

 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" peļņas daļu"

TA-922 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" peļņas daļu" nerada pienākumu atmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" veiktos nodokļu un nodevu maksājumus.

 
55.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Padomes lēmumam par Papildinošas Pētniecības programmas ITER projektam (2014-2018.gadam) pieņemšanu"

TA-903 ____________________________________

(B.Beinaroviča, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālo pozīciju Nr.2 „Priekšlikums Padomes lēmumam par Papildinošas Pētniecības programmas ITER projektam (2014-2018.gadam) pieņemšanu”.
3. Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniecei L.Bramanei pārstāvēt Latvijas Republikas intereses Eiropas Savienības institūcijās.

 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmei

TA-930 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu;
2.2. pozīcija Nr.2 par direktīvas projektu par pasažieru datu reģistra izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem;
2.3. pozīcija Nr.1 par ES rīcību reaģējot uz migrācijas spiedienu - stratēģiskā pieeja.
3. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē iekļautiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē.

 

57.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.februāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098" projekts

TA-934-IP ____________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2012.gada 27.februāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
58.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmei un par pozīcijām Nr.2 par Kopējās lauksaimniecības politikas reformas likumdošanas priekšlikumiem

TA-937 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido noteikumus tiešo maksājumu shēmām lauksaimniekiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009 attiecībā uz tiešo maksājumu piemērošanu lauksaimniekiem 2013.gadā”;
2.2. pozīcija Nr.2 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopējo zivsaimniecības politiku".
3. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
3.1. pozīcija Nr.2 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”;
3.2. pozīcija Nr.2 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgu kopīgo organizāciju lauksamniecības produktiem (Vienotā TKO regula) un par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes regulu Nr.1234/2007 attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem”;
3.3. pozīcija Nr.2 “Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību (horizontālā regula)”.
4. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē.

 
59.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmei

TA-938 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās".
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

60.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos kārtējai Latvijas Republikas novērtēšanai par Šengenas acquis prasību ievērošanu"

TA-797-IP ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt iekšlietu ministru par atbildīgo Šengenas jautājumu koordinācijai Latvijas Republikā.
3. Iekšlietu ministrijai aktualizēt Šengenas jautājumu koordinācijas padomes sastāvu.
 
61.§
Par valsts SIA "Vides projekti"

TA-864-IP, TA-863 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Sprūdžs, L.Straujuma, E.Dreimane, J.Pūce, A.Lisovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu - izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumu Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība" 13.punktā, paredzot, ka par 2012.gada otro ceturksni akciju sabiedrība "Latvenergo" attiecīgo summu valsts SIA “Vides projekti” pārskaita līdz 2012.gada 1.jūlijam. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju steidzami izstrādāt un noformēt attiecīgu noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju triju nedēļu laikā izvērtēt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu juridiskos un finanšu aspektus, sagatavot attiecīgu informāciju un saskaņotus priekšlikumus (Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta veidā) valdības turpmākai rīcībai, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
62.§
Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam (lietā Nr.A42429607)

TA-779 ____________________________________

(I.Alkšere, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42429607.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

 

63.§
Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"

129-k ____________________________________

(R.Kozlovskis, A.Ronis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (klasificēts dokuments).
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju papildināt rīkojuma projektu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 40.§) 2. un 3.punktā minētajam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2011.gadā"

130-k ____________________________________

(D.Trofimovs, R.Kozlovskis, E.Dreimane, A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību