Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2012.gada 24.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""

TA-1520 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-1371 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
(2011.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta pētījumus"

TA-1872 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 11 800 latu apmērā Pārresoru koordinācijas centra uzturētās pētījumu un publikāciju datubāzes pilnveidošanai izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2014.gadam.

 
4.§
Noteikumu projekts "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi"

TA-824 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un līdz 2012.gada 15.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.363 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību", kas paredz minēto noteikumu 1.pielikumu papildināt ar vienotu – valsts un vietējā – ģeodēziskā tīkla klasifikatoru.
3. Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
3.1. sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – tiesību akta projektu par grozījumiem Aizsargjoslu likumā, nosakot Ģeotelpiskās informācijas likumam atbilstošu kompetenču sadalījumu būvniecības projektu un saimnieciskās darbības saskaņošanai ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās un informācijas sniegšanai par ģeodēziskajiem punktiem;
3.2. sešu mēnešu laikā pēc šā protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienas – tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos Nr.88 "Valsts ģeodēziskā tīkla klasifikators", ietverot vienotajā ģeodēziskā tīkla klasifikatorā gan valsts, gan vietējā ģeodēziskā tīkla punktus.
4. Aizsardzības ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 28.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā aktualizētu Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju. Tieslietu ministrijai koncepcijas aktualizēšanas procesā sniegt priekšlikumus Aizsardzības ministrijai par iespējamiem problēmas risinājumiem attiecībā uz zemes kadastrālās uzmērīšanas informācijas savstarpēju savietošanu ar augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, ņemot vērā vietējā ģeodēziskā tīkla raksturlielumu izmaiņas.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1455 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai "Latvijas Modernās pieccīņas federācija""

TA-1453 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežmaliņas" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1423 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""

TA-1489 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-840 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums"

TA-1342 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.480 "Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība""

TA-1339 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1306 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1308 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1311 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" izšķirošās ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Starptautiskā šķīrējtiesa""

TA-1591 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Iekšējā audita likums"

TA-1504 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
17.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"

TA-920 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līguma par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē E.Stipro parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā"

TA-1303 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadībā"

TA-1313 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-1623 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"

TA-1603 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1515 ____________________________________

(I.Viņķele)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 16.decembrim.

 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedz sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus"

TA-1354 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas iemaksai Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) budžetā"

TA-1495 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1472 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojumā Nr.205 "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu""

TA-1271 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

TA-1215 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1541 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Noteikumu īstenošana 2012., 2013. un 2014.gadā un turpmākajos gados nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai piešķirto līdzekļu (tai skaitā virssaistību finansējuma) ietvaros un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1546 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""

TA-1558 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" pirmo un otro kārtu""

TA-1631 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""

TA-1632 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-1645 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
34.§
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība"

TA-939 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas sagatavo civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus"

TA-1255 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1421 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"" kapitāla daļu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1512 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijai"

TA-1432 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-1334 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
40.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"

TA-1324 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņot Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietošanas noteikumus ar Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu droša e-paraksta funkcionalitāti.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā risinājumu centralizētam laika zīmogošanas pakalpojuma iepirkumam iestāžu vajadzībām, izmantošanai Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides ietvaros. Risinājuma piedāvājumu sagatavot un līdz 2012.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par centralizēta laika zīmogošanas pakalpojuma iepirkšanu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 2.janvārim iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izmantošanas rezultātiem.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1407 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.289 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu""

TA-1601 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1583 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 35.§) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”” 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanas plānus un par šo izvērtējumu iesniegt informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā līdz 2012.gada 31.augustam.

 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-1468 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

TA-1469 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

TA-1322 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009"

TA-1309 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"

TA-1594 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

TA-1596 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Valsts augļkopības institūta īpašumā"

TA-1258 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas otrais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā"

TA-1536 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas otro nacionālo ziņojumu par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2013.gadā"

TA-1607 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga 2013.gadā netiek pārskatīta un tās apmērs ir 200 lati.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, precizējot minimālo stundas tarifa likmi atbilstoši 2013.gada darba laika kalendāram.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"

TA-1588 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām, kuru kompetences jautājumi tika izskatīti Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības darba grupas (turpmāk – Latvijas – Igaunijas SVK) un Latvijas - Lietuvas starpvalstu pārrobežu sadarbības komisijas (turpmāk – Latvijas - Lietuvas SVK) sēdē, savas kompetences ietvaros nodrošināt un sekmēt izvirzīto uzdevumu īstenošanu starpvaldību komisijās noteikto sadarbības virzienu ietvaros.
3. Latvijas - Igaunijas SVK un Latvijas - Lietuvas SVK tematisko darba grupu vadītājiem reizi pusgadā informēt Latvijas puses Latvijas - Igaunijas SVK un Latvijas - Lietuvas SVK priekšsēdētāju un sekretariātu par uzdevumu izpildes gaitu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Latvijas - Igaunijas SVK un Latvijas - Lietuvas SVK 2012.gadā.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 1.ceturkšņa beigām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas - Igaunijas SVK un Latvijas - Lietuvas SVK 2012.gadā.

 
54.§
(2011.) Koncepcijas par augstākās izglītības institūcijām piemēroto tiešo nodokļu tiesisko regulējumu projekts

TA-781 ____________________________________

(A.Birums, I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā (Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe, Gaujas-Daugavas kanāls un dabas liegums "Daugava pie Kaibalas")"

TA-1401, Ā-1275-jur, D-1303-jur ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Viņķele)

 

1. Noteikt, ka līdz Zemes pārvaldības likuma pieņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīgā institūcija jautājumu izskatīšanā par publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā gadījumos, ja attiecīgās pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā, un par attiecīgo tiesību aktu projektu sagatavošanu.
2. Gadījumos, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija konstatē, ka iecerētās darbības publiskajos ūdeņos skar citu ministriju kompetenci, attiecīgos dokumentus, kas ir nepieciešami darbības īstenošanai, sagatavo citu nozaru ministrijas.
3. Valsts kancelejai šo protokollēmumu nosūtīt Ādažu novada domes būvvaldei un biedrībai "Dzelmju attīstībai".

 
56.§
Priekšlikumi par atbildīgās institūcijas noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatēšanā un uzturēšanā valstij piederošai zemei

TA-1730, C-1337-jur ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Viņķele)

 

1. Atzīmēt, ka atsevišķs Ministru kabineta lēmums par atbildīgās institūcijas noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanai publiskajos ūdeņos nav nepieciešams, jo tas ir noteikts šī protokola 55.§ pieņemtā lēmuma par publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārvaldīšanu ietvaros.
2. Valsts kancelejai šī protokola 55.§ un šo protokollēmumu nosūtīt Carnikavas novada Domei.

 
57.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar invaliditāti)

TA-1368 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"

TA-1320 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā" (likumprojektu pakete).

 
59.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1321 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā" un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā" un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā" (likumprojektu pakete).

 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"

TA-641 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).

 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1693 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministrei līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.269 ”Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012.-2014.gadam””, paredzot Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.-2014.gadam informatīvās daļas 7.sadaļas 1.6.1.apakšpunktā iekļaut visas grūtnieces augsta riska grupā brīvprātīgai vakcinācijai pret gripu ar vakcīnas cenas kompensāciju 50% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.
3. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

TA-1369 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1627 ____________________________________

(I.Viņķele)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Informatīvais ziņojums par 2012.gada 19.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatītajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem

TA-1714 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Viņķele)

 

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2012.gada 19.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatītajiem jautājumiem.
 
65.§
Informatīvais ziņojums par 2012.gada 20.jūlija Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru padomē izskatītajiem jautājumiem

TA-1716 ____________________________________

(D.Kuļšs, I.Viņķele)

 

Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2012.gada 20.jūlija Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru padomē izskatītajiem jautājumiem.
 
66.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 31.maija papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/4394" projekts

TA-1704-IP ____________________________________

(K.Gerhards, I.Viņķele)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/4394.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību”” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 30.oktobrim.

 
67.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 24.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0240" projekts

TA-1705-IP ____________________________________

(A.Plāte, I.Viņķele)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 24.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0240.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 

Sēdi slēdz plkst. 12.20


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
Ilze Viņķele 

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību