Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2012.gada 3.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Labklājības ministre

Piedalās:

-

I.Viņķele

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

G.Kalniņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu ministrijām, lai nodrošinātu ar pasākuma "Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" saistītos organizēšanas izdevumus un kultūras programmas īstenošanu"

TA-1568 ____________________________________

(G.Puķītis, I.Bule, E.Rinkēvičs, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijā un Ekonomikas ministrijā līgumdarbinieki tiks pieņemti tikai uz projekta "Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" īstenošanas laiku.
3. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē pēc tā un pārējo iesniegto priekšlikumu par papildu finansējumu prioritāriem pasākumiem apspriešanas Ministru kabineta locekļu seminārā par budžeta jautājumiem 2012.gada 3.augustā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā Rīga 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta""

TA-1803, SAN-1375 ____________________________________

(G.Puķītis, I.Bule, A.Bērziņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē pēc tā un pārējo iesniegto priekšlikumu par papildu finansējumu prioritāriem pasākumiem apspriešanas Ministru kabineta locekļu seminārā par budžeta jautājumiem 2012.gada 3.augustā.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu"

TA-1780 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kasei sadarbībā ar Veselības ministriju turpināt kontrolēt SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" valsts galvotā aizdevuma atmaksas procesu.
3. Veselības ministrijai katru gadu valsts budžeta sagatavošanas procesa laikā izvērtēt SIA "Ludzas rajona slimnīca" iespējas veikt valsts galvotā aizdevuma atmaksu un atbilstoši izvērtējumam noteikt summu, kas jāmaksā pašai slimnīcai, bet pārējo nepieciešamo finansējumu valsts galvotā aizdevuma atmaksai paredzēt no Veselības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Attiecīgi 2012.gadā SIA "Ludzas rajona slimnīca" jāveic valsts galvotā aizdevuma maksājums 30 000 LVL apmērā.
4. Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri 210 000 LVL apmērā novirzīt valsts galvotā aizdevuma SIA "Ludzas rajona slimnīca" segšanai par 2012.gadu, Finanšu ministrijai iekļaujot to likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"".
5. Finanšu ministrijai likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" iekļaut pilnvarojumu finanšu ministram slēgt valsts galvojuma pārjaunojuma līgumu pēc SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" pievienošanas SIA "Kuldīgas slimnīca".
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu pedagogu darba samaksai 2013.gadam un turpmākajiem gadiem"

TA-1806 ____________________________________

(R.Ķīlis, S.Batare, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Viņķele, E.Sprūdžs, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē pēc tā un pārējo iesniegto priekšlikumu par papildu finansējumu prioritāriem pasākumiem apspriešanas Ministru kabineta locekļu seminārā par budžeta jautājumiem 2012.gada 3.augustā.
 
5.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā

TA-1726-IP____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par līguma sarunām ar konsultantu"" izpildes gaitu

TA-1741-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
7.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 55.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"" 11.punkta statusu

TA-1404-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis, L.Kļaviņa, E.Rinkēvičs, A.Ronis, R.Ķīlis, A.Vilks)

1. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 55.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"" 1.punktu sēdes vadītājs bija finanšu ministrs, atbalstīt priekšlikumu, ka sēdi šajā jautājumā arī vada finanšu ministrs.
2. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 55.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"" 11.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
"11. (N) Pieņemt zināšanai, ka ārlietu ministrs E.Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā, ņemot vērā nepietiekamo laiku informācijas analīzei un sasteigtību lēmuma pieņemšanas procesā.".
 

Sēdi slēdz plkst. 12.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību