Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2012.gada 7.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē"

TA-1648 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka instrukciju paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Visām ministrijām un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam mēneša laikā pēc instrukcijas stāšanās spēkā atbilstoši instrukcijas 1.pielikumam sniegt informāciju Valsts kancelejai par ministrijas tiešās pārvaldes iestāžu datubāzes administratoru un redaktoru, kā arī ministrijas un Ministru kabineta locekļa pakļautībā un pārraudzībā esošas iestādes tiešās pārvaldes iestāžu datubāzes redaktoru.
3. Valsts kancelejai līdz 2012.gada 30.decembrim izvērtēt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 14.pantā noteikto attiecībā uz valsts tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē ievietojamo informāciju un, ja nepieciešams, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-1571 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesnieguma atlases pirmo kārtu""

TA-1757 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-1759 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-1760 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1569 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu valsts dzīvojamā mājā Lielā ielā 1A, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1572 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sakaru virsnieka norīkošanu pārstāvībai Eiropas Policijas birojā"

TA-1352 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1659 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-1514 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Lai saskaņotu profesiju nosaukumus un kodus ar Profesiju klasifikatorā iekļautajiem profesiju nosaukumiem un kodiem, Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 „Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām””.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2011.gadu"

TA-1559 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""

TA-1525 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1524 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1560 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1566 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

TA-1562 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1529 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Uzbekistānas Republikas Vides aizsardzības valsts komitejas vienošanos par sadarbību vides aizsardzības jomā"

TA-1577 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru E.Sprūdžu parakstīt vienošanos.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-1301 ____________________________________

(S.Koritko, V.Vesperis, I.Aire, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, tai skaitā nodevas apmēru"

TA-1555 ____________________________________

(I.Tiesnieks, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto par Finanšu stabilitātes nodevas likuma pārejas noteikumu 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, un saskaņā ar Ministru prezidenta 2011.gada 11.janvāra rezolūcijas Nr.12/2011-JUR-3 trešo punktu, saglabāt esošo kārtību finanšu stabilitātes nodevas ieskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumu kontā, neveidojot stabilitātes fondu.
3. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atkārtotu informatīvo ziņojumu par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi un apmēru un priekšlikumiem turpmākai rīcībai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1782 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""

TA-1767 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par I.Koļegovu"

TA-1811 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420476712

TA-1650 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt Valsts kancelejas sagatavoto Ministru kabineta paskaidrojuma projektu lietā Nr.A420476712.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Pilnvarot Valsts kanceleju pārstāvēt Ministru kabinetu administratīvajā lietā, kura ierosināta pēc O.Ozoliņa pieteikuma.
 
25.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-14-03

TA-1355 ____________________________________

(R.Osis, I.Viņķele)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2012-14-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītājam R.Osim pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr. 2012-14-03.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par 10 000 000 latu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā finanšu situācijas stabilizēšanai"

TA-1748-IP ____________________________________

(I.Circene, I.Viņķele)

Ņemot vērā veselības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"

TA-1764-IP ____________________________________

(S.Bajāre, D.Pavļuts, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldīšanu"

TA-1815-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 12.30


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.44

2012. gada 7.augustā

 28.§

 Informatīvais ziņojums

„Par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārvaldīšanu”

 TA-1815-DV ______________________________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, V.Loginovs, A.Vilks, I.Circene, R.Ķīlis, I.Viņķele)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī ekonomikas ministra sniegto informāciju par nepieciešamību valsts interešu nodrošināšanai veikt līgumisko attiecību grozījumus ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku attiecībā uz tās līdzdalību akciju sabiedrībā „Reverta” un akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kā arī aizdevuma līgumā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”.

2. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst, Finanšu ministrijai veikt grozījumus aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” atbilstoši informatīvā ziņojuma III sadaļā noteiktajam attiecībā uz aizdevuma termiņa pagarināšanu.

3. Finanšu ministrijai veikt grozījumus aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” atbilstoši informatīvā ziņojuma III sadaļā noteiktajam attiecībā uz procentu maksājumu atlikšanu.

4. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija nepiemēros aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, noteikto līgumsodu par procentu maksājumu kavējumu līdz šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu veikšanas brīdim.

5. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu veikšanas izdarīs grozījumus aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar akciju sabiedrību „Citadele banka” atbilstoši informatīvā ziņojuma III sadaļā noteiktajam.

6. Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt nepieciešamo līgumu grozījumu izstrādi un noslēgšanu atbilstoši informatīvā ziņojuma II un III sadaļā minētajiem grozījumu būtiskajiem nosacījumiem:

6.1. Grozījumu projektu akcionāru līgumā starp Latvijas Republiku, valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Citadele banka”;

6.2. Grozījumu projektu pārjaunotajā akcionāru līgumā starp Latvijas Republiku, valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Reverta”.

7. Finanšu ministram Latvijas Republikas vārdā parakstīt šī protokollēmuma 6.punktā minēto līgumu grozījumus, un Finanšu ministrijai pēc parakstīšanas tos iesniegt Valsts kancelejā.

8. Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdei parakstīt šī protokollēmuma 6.punktā minēto līgumu grozījumus.Ministru prezidenta vietā -

labklājības ministre I.Viņķele

 

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora

 vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte


 

Skatīt darba kārtību