Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2012.gada 16.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Attīstības sadarbības īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2013.-2015.gadā"

TA-1854-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmas 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" bāzes izdevumus izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem finansējuma pieprasījumiem valsts budžeta projekta 2014.-2016.gadam sagatavošanas procesā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai"

TA-1866 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Stepanova, L.Straujuma, I.Skujiņa, A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka piemaksām aprēķinātā finansējuma apmērs tiek samazināts par 50% un piemaksas tiek noteiktas ar 2013.gada 1.jūliju, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1853 ____________________________________

(L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai sadalīt likumprojekta tekstu divos atsevišķos likumprojektos - vienu likumprojektu, kurā ietvertas normas, kas attiecas uz probācijas dienestu, un kurš virzāms valsts 2013.gada budžeta likumprojekta paketē, un otru likumprojektu, kurā ietvertas pārējās normas, un kurš virzāms vispārējā kārtībā.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot likumprojektu anotācijas, otra likumprojekta anotācijā attiecīgi paredzot, ka likumprojekta īstenošanu 2013.gadā Tieslietu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Iekšlietu ministrija, Augstākā tiesa un Prokuratūra nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un nepieciešamības gadījumā jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā, un iesniegt likumprojektus un anotācijas Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot pirmo likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" iesniegšanai Saeimā valsts 2013.gada budžeta likumprojekta paketē.
5. Valsts kancelejai sagatavot otru likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojektu turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
7. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likuma "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" īstenošanai 2014. un turpmākajos gados izskatīt kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) euro ieviešanas izdevumu segšanai"

TA-1835 ____________________________________

(D.Kalsone, I.Jaunzeme, S.Bajāre, A.Antonovs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: noteikt, ka likumā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un „Invaliditātes likums” deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai paredzētās izmaksas informāciju tehnoloģiju sistēmu izmaiņām saistībā ar euro ieviešanu tiek nodrošinātas Labklājības ministrijas plānotā finansējuma euro informāciju tehnoloģiju sistēmu nodrošināšanai ietvaros; precizēt 2.6.apakšpunkta un 4.punkta redakciju, ņemot vērā, ka jautājums par to, kura institūcija ir atbildīga par euro IT projekta īstenošanu, tiks lemts atsevišķi, un līdz lēmuma pieņemšanai attiecīgais finansējums tiks iekļauts valsts budžeta 80.00.00. programmā. Precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vienoties par to, kura institūcija ir atbildīga par euro IT projekta īstenošanu, un finanšu ministram līdz 2012.gada 24.augustam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 28.augusta sēdē. 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"

TA-1863 ____________________________________

(G.Kosojs, E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, S.Bajāre, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atlikt turpmākos izpildes darbus šādiem būvniecības (t.sk., projektēšana un būvdarbi) projektiem:
2.1. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Iekšlietu ministrijai:
2.1.1. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības II posms – būvniecības 2. – 6.kārta);
2.1.2. Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 1., 2.(daļa), 4., 5.(daļa) un 6.(daļa) kārtas);
2.1.3. Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta) un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16B, Krāslavā (II kārta);
2.1.4. Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” ēku (būvju) rekonstrukcija Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā;
2.1.5. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā;
2.1.6. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes ēku kompleksa būvniecība Liepājas ielā 2b, Ludzā;
2.1.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura);
2.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta D kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība (bez piesaistes vietai);
2.1.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Smiltenē, Rūpniecības ielā 2.
2.2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Kultūras ministrijai:
2.2.1. Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Rīgā, Pulka ielā (attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas);
2.2.2. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāles ēkas „Arsenāls” rekonstrukcija Torņa ielā 1, Rīgā;
2.2.3. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Palasta ielā 4, 6 un 8, Rīgā;
2.2.4. J.Akurātera muzeja ēkas rekonstrukcija O.Vācieša ielā 6A, Rīgā;
2.2.5. Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā;
2.3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Ārlietu ministrijai:
2.3.1. Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā;
2.3.2. Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukcija Maskavas vēsturiskajā centrā, Čapligina ielā 3 (būvniecības II kārta, t.sk., inženierkomunikācijas un viesu nama „Tālava” rekonstrukcija);
2.3.3. Latvijas Republikas vēstniecības ēkas iegāde un rekonstrukcija Īrijā, Dublinā (bez adreses).
2.4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Tieslietu ministrijai – Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Brīvības ielā 207, Rīgā.
3. Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Ārlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai izvērtēt turpmāko rīcību ar šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem būvniecības projektiem, nosakot:
3.1. ja minētājām ministrijām (to padotības iestādēm) turpmāk ir nepieciešama šī protokollēmuma 2.punktā minētā būvniecības projekta īstenošana, sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) jāveic provizorisko izmaksu aprēķināšana, kas paredz papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu un ilgtermiņa saistību uzņemšanos, un priekšlikumi izskatāmi Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem, ņemot vērā Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto;
3.2. ja minētājām ministrijām (to padotības iestādēm) turpmāk nav nepieciešama šī protokollēmuma 2.punktā minētā būvniecības projekta īstenošana (būvniecības projekts ir nosakāms par izbeidzamu) un tajā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir izveidojušies faktiskie būvniecības un ar to finansēšanu saistītie izdevumi, sadarbībā ar Finanšu ministriju jāsagatavo priekšlikumi par optimālāko faktisko izdevumu atmaksas kārtību un tie izskatāmi Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem, ņemot vērā Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto.
4. Ņemot vērā, ka Ārlietu ministrija šī protokollēmuma 2.3.2.apakšpunktā minētā objekta rekonstrukciju atzīst par prioritāri īstenojumu, Ārlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas rast jautājuma risinājumu papildus šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minētajam.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu dalības maksai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD)"

TA-1661 ____________________________________

(I.Treiguts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekta 1.punktā minētā summa ir jau paredzēta valsts 2013.gada budžeta projektā.
2. Jautājumu par finansējumu dalības maksai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD) 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju finansējuma pieprasījumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Valsts kancelejai izbeigt projekta TA-1661 kontroli.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests nodrošina papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi"

TA-1634 ____________________________________

(L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija noteikumu īstenošanu 2013.gadā nodrošinās piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājums par finansējumu noteikumu īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatāms kopā ar visu ministriju finansējuma pieprasījumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-1885 ____________________________________

(L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt kopā ar visu ministriju finansējuma pieprasījumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām"

TA-1893 ____________________________________

(A.Lubāns, A.Antonovs, P.Salkazanovs, R.Kozlovskis, A.Matīss, K.Godiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto 2.risinājumu un noteikt tā ieviešanu ar 2013.gada 1.janvāri.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt priekšlikumu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot palielināt finansējumu 730 920 latu apmērā, lai segtu reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā (plānošanas reģioni) radušos zaudējumus par 2011.gadu.
4. Satiksmes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, gatavojot valsts budžeta projekta pieprasījumus 2013.-2015.gadam, paredzēt ar informatīvajā ziņojumā piedāvātā 2.risinājuma īstenošanu saistītās nepieciešamās izmaiņas - samazināt 2013.-2015.gada bāzes izdevumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmā 31.00.00 „Atbalsts plānošanas reģioniem” par 200 000 latu 2013., 2014. un 2015.gadā un palielināt 2013.-2015.gada bāzes izdevumus Satiksmes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 31.05.00 „Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai” 2013.gadā par 142 740 latiem un 2014. un 2015.gadā par 131 300 latiem katru gadu.
5. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs iekšlietu ministrs R.Kozlovskis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-1894 ____________________________________

(A.Lubāns, A.Antonovs, P.Salkazanovs, R.Kozlovskis, A.Matīss, K.Godiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs iekšlietu ministrs R.Kozlovskis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
11.§
Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadam

TA-1898 ____________________________________

(B.Bāne, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, E.Palma-Jansone, L.Straujuma, J.Bordāns, R.Ķīlis, I.Stepanova, A.Ronis, S.Batare, G.Puķītis, Ž.Jaunzeme-Grende, L.Sīka, I.Viņķele, A.Vilks, R.Kozlovskis, A.Antonovs, I.Circene, R.Muciņš, M.Lazdovskis, L.Jurcēna, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegtās informācijas „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadam” (turpmāk – Informācija) I sadaļu „Indikatīvi atbalstāmie valsts budžeta prioritārie pasākumi 2013. - 2015.gadam” (atbilstoši sēdē nolemtajam).
2. Pieņemt zināšanai Informācijas II sadaļā „Pārējie neatkarīgo institūciju papildu pieprasījumi prioritārajiem pasākumiem 2013. - 2015.gadam (kas nav iekļauti I sadaļā)” iekļauto informāciju par pārējiem Tiesībsarga biroja, Satversmes tiesas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes papildu pieprasījumiem (atbilstoši sēdē nolemtajam).
3. Pieņemt zināšanai Satversmes tiesas pārstāves sniegto informāciju par nepieciešamo papildu finansējumu juridiskā departamenta izveidošanai 2014.gadā 107 577 latu apmērā un 2015.gadā 97 157 latu apmērā, lai nodrošinātu Satversmes tiesas sagatavoto nolēmumu augstu kvalitāti, atbilstību starptautiskajiem un citās demokrātiskās valstīs pieņemtiem standartiem, kā arī izveidotās konstitucionālās doktrīnas nepārtrauktību un konsekventu attīstību. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā 2014.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
4. Finanšu ministrijai palielināt nodokļu ieņēmumu prognozi atbilstoši šajā sēdē atbalstīto prioritāro pasākumu finansiālajai ietekmei.
5. Labklājības ministrijai sagatavot nepieciešamos normatīvo aktu projektus vai grozījumu projektus spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai ar 2013.gada 1.septembri nodrošinātu atbalstu bērna pieskatīšanai (50 latu apmērā mēnesī) ģimenēm, kurām nav iespējas izmantot bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus. Ja likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā tiek rasta iespēja palielināt fiskālo telpu, tad jautājumu par iespēju palielināt atbalsta bērna pieskatīšanai apmēru turpināt skatīt Ministru kabinetā, izvērtējot priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
6. Atbalstīt no 2013.gada 1.jūlija ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšanu līdz 80 latiem mēnesī. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1097 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.
7. Lai nodrošinātu trūkstošos resursus prioritāšu finansēšanai:
7.1. paaugstināt nodokļu ieņēmumu prognozes 25 000 000 latu apmērā katru gadu, ņemot vērā ēnu ekonomikas apkarošanas un citus pasākumus;
7.2. samazināt bāzes izdevumus 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 2013.gadā 7 331 031 lata apmērā, 2014.gadā 20 383 069 latu apmērā un 2015.gadā 39 405 634 latu apmērā;
7.3. samazināt bāzes izdevumus 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gadā 502 606 latu apmērā, 2014.gadā 736 790 latu apmērā un 2015.gadā 707 872 latu apmērā.
8. Finanšu ministrijai izvērtēt šī protokollēmuma 7.2. apakšpunktā minētās finanšu līdzekļu pārdales ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficīta (atbilstoši EKS 95) apjomiem 2014. un 2015.gadā un nepieciešamības gadījumā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par tālāko rīcību, tai skaitā izvērtējot iespējas noteikt maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu likmi 80% apmērā 2014.gadā un 70% 2015.gadā.
9. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts valodas centrs, prognozi 2013.-2015.gadā par 10 000 latu katru gadu, un paredzēt Tieslietu ministrijai papildu izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2013.-2015.gadam 10 000 latu apmērā katru gadu, tai skaitā 3 400 latu apmērā, lai Latvijas politiski represēto biedrībai nodrošinātu finansējumu 2012.gada līmenī, un 6 600 latu apmērā Valsts valodas centra kapacitātes stiprināšanai, palielinot Valsts valodas centra inspektoru mēnešalgu vidēji par 22 latiem un palielinot izdevumus inspektoru darba braucienu nodrošināšanai.
10. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs prognozi 2013.-2015.gadā par 1 546 573 latiem katru gadu, un paredzēt Tieslietu ministrijai papildu izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2013.-2015.gadam 1 345 176 latu apmērā katru gadu, tai skaitā 1 260 118 latu apmērā tiesu darbinieku mēnešalgas palielināšanai par 40 latiem un tiesu darbinieku veselības apdrošināšanas nodrošināšanai, un 85 058 latu apmērā Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes paaugstināšanai, nodrošinot 40 stundu darba nedēļu tiesu ekspertīžu veikšanas paātrināšanai. Pieņemt zināšanai, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu palielinājums veido pozitīvu finansiālo ietekmi uz valsts budžetu 2013.-2015.gadā 201 397 latu katru gadu, kas tiek novirzīts Tieslietu ministrijas prioritārā pasākuma ”Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības nodrošināšana” daļējai finansēšanai. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Civilprocesa likumā un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta ”Par valsts budžetu 2013.gadam” paketē.
11. Tieslietu ministrijas izstrādātā likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” īstenošanu 2013.gadā Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Augstākajai tiesai, Prokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.
12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt iespējas Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas attīstības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2013. un 2014.gadā piesaistīt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Pieņemt zināšanai, ka finansējums radiosakaru sistēmas attīstības nodrošināšanai 2013.gadā ir nepieciešams arī Finanšu ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Satversmes aizsardzības birojam.
13. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu uzturēšanai pēc to pabeigšanas izskatīt kopā ar priekšlikumiem likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” otrajam lasījumam Saeimā, ņemot vērā faktisko projektu īstenošanas pakāpi.
14. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no valsts nodevas par vīzu izsniegšanu prognozi 2013.-2015.gadam par 400 000 latu katru gadu, lai segtu prioritāra pasākuma „Vīzu pārstāvība Latvijas Republikas konsulātā Vitebskā” izdevumus un daļēji segtu prioritāra pasākuma „Ārlietu dienesta funkciju nodrošināšana, OECD, EMU un ES Prezidentūras lobija trešajās valstīs nodrošināšanai un īstenošanai” izdevumus.
15. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no nodevas par personas apliecību izsniegšanu prognozi 2013.-2015.gadā par 576 685 latiem katru gadu, kas tiek novirzīts Iekšlietu ministrijas prioritārā pasākuma „Finansējums klientu apkalpošanas kapacitātes paaugstināšanai” finansēšanai 2013.-2015.gadā 576 685 latu apmērā katru gadu, lai nodrošinātu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas nodaļu kapacitātes paaugstināšanu.
16. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu un Veselības ministrijai iekļaut papildu finansējumu 8 061 725 latu apmērā priekšlikumos likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, tai skaitā šādu pasākumu īstenošanai: 382 970 latu apmērā centralizētai medikamentu un materiālu iegādei, 4 848 445 latu apmērā kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai, 2 353 044 latu apmērā maksājumiem ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 204 803 latu apmērā dzemdību palīdzības nodrošināšanai atbilstoši faktiskajam apjomam un 272 463 latu apmērā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam autotransporta remonta materiālu iegādei, remontam un degvielas iegādei. Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, nepieciešamības gadījumā Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par finanšu situāciju veselības aprūpes jomā 2013.gadā.
17. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Satiksmes ministriju izvērtēt Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai atbalstītā papildu finansējuma 2013.gadam un turpmākajiem gadiem plānošanas principu valsts budžetā, izvērtējot nepieciešamību minēto finansējumu plānot atsevišķā ministrijas budžeta apakšprogrammā vai minēto finansējumu iekļaut attiecīgās ministrijas budžeta programmās un/vai apakšprogrammās, lai tiktu nodrošināts atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem, nepieciešamības gadījumā iesniedzot attiecīgus priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
18. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju par iespējamo finansējuma samazināšanu 2013.gadā 2 200 000 latu apmērā prioritāram pasākumam „Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt priekšlikumu par finansējuma palielināšanu 2 200 000 latu apmērā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, lai daļēji segtu zaudējumus pārvadātājiem par 2012.gadu.
19. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju iesniegt priekšlikumu likumprojektam ”Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam”, paredzot pantu, kas nosaka nepieciešamību pakāpeniski virzīties uz Saeimā apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
20. Jautājumu par fiskālās telpas sadali starp dažādiem vispārējās valdības līmeņiem skatīt 2014. – 2016.gada vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas procesā.
21. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) atbilstoši Ministru kabinetā akceptētajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2013.-2015.gadam, kā arī Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdē atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2013.-2015.gadam (ministrijas kopsavilkumu un apakšblokus I „Valsts pamatfunkciju īstenošana” un II „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”) un saskaņā ar Finanšu ministrijas elektroniski nosūtītu veidlapu līdz 2012.gada 17.augustam iesniegt Finanšu ministrijā.
22. Ja nepieciešams valsts pārvaldes pamatfunkciju īstenošanas nodrošināšanai, ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2013.-2015.gadam ietvaros var veikt izdevumu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot samazinājumam nepakļautos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos izdevumus, klimata pārmaiņu finanšu instrumentā paredzētos izdevumus, izdevumus valsts parāda vadībai, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, iemaksas NATO, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem.
23. Ministrijām, kurām atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam pēc 2012.gada 17.aprīļa (prot. Nr.20) piešķirts papildu finansējums bāzes izdevumiem vai prioritārajiem pasākumiem, to atļaut izlietot tikai noteiktajam mērķim, neveicot finansējuma pārdali citiem pasākumiem.
24. Ministrijām nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot pasākumus, par kuru papildu finansējumu lēmis Ministru kabinets, kā arī izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros.
25. Finanšu ministrijai apkopot ministriju iesniegto informāciju un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta sēdē ministriju maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013.-2015.gadam.
26. Finanšu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par finansējuma palielināšanu 300 000 latu apmērā būvniecības pirmsprojekta izpētes un tehniskā projekta izstrādes laikā izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta izvietošanu vienotā administratīvā ēkā Kronvalda bulvārī 6, Rīgā.
27. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vienotās administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, būvniecības pirmsprojekta izpētes un tehniskā projekta izstrādes darbu pabeigšanu līdz 2013.gada 15.decembrim.
28. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu ar priekšlikumiem par šī protokollēmuma 27.punktā minētā objekta provizoriskā finansējuma būvniecības kapitālieguldījumiem iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” ilgtermiņa saistībās, kā arī nomas maksas izdevumu apmēru, kas sedzami valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu apmēru, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus. Jautājums skatāms Ministru kabinetā Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma 2014.-2016.gadam projekta un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem.


 
12.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai"

TA-1738 ____________________________________

(J.Strelčenoks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai"

TA-1746 ____________________________________

(A.Milzarājs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) pēc telpu nekustamā īpašumā Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, atbrīvošanas, izvērtēt minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas lietderību un, ja tiek pieņemts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” akcionāru sapulces lēmums par nekustamā īpašuma atsavināšanu, tad nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, atsavināšanā iegūtos līdzekļus paredzēt Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu apmēra uz atlikušo nomas periodu samazināšanai.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) pēc šā protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes trīs mēnešu laikā precizēt nomas maksas aprēķinu atbilstoši atsavināšanā iegūto līdzekļu apmēram un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu pedagogu darba samaksai 2013.gadam un turpmākajiem gadiem"

TA-1806 ____________________________________

(R.Ķīlis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2013.gadā – 6 505 393 lati, 2014.gadā – 14 404 463 lati, 2015.gadā – 14 404 463 lati, lai īstenotu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, vadītāju un vadītāju vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu par 10%, diferencētu pedagogu atalgojuma ieviešanu, sasaistot to ar pedagogu profesionālās darbības kvalitāti un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes samazināšanu no 840 stundām uz 756 stundām.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma pieprasījumu 2013.-2015.gadam XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai"

TA-1807, SAN-1278 ____________________________________

(R.Ķīlis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt nepieciešamo finansējumu XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai:
1.1. XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” nodrošināšanai 267 658 latu apmērā (2013.gadā 25 000 latu apmērā un 2014.gadā 242 658 latu apmērā), tajā skaitā:
1.1.1. Izglītības un zinātnes ministrijai 2013.gadā 25 000 latu apmērā, 2014.gadā 172 000 latu apmērā;
1.1.2. Iekšlietu ministrijai 2014.gadā 6 548 latu apmērā;
1.1.3. Veselības ministrijai 2014.gadā 8 500 latu apmērā;
1.1.4. VSIA „Latvijas Radio” 2014.gadā 3 775 latu apmērā;
1.1.5. VSIA „Latvijas Televīzija” 2014.gadā 51 835 latu apmērā.
1.2. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšana 3 447 111 lata apmērā (2013.gadā 82 220 latu apmērā, 2014.gadā 102 650 latu apmērā un 2015.gadā 3 262 241 lata apmērā), tai skaitā:
1.2.1. Izglītības un zinātnes ministrijai 2013.gadā 82 220 latu apmērā, 2014.gadā 102 650 latu apmērā un 2015.gadā 2 940 000 latu apmērā;
1.2.2. Iekšlietu ministrijai 2015.gadā 80 886 latu apmērā;
1.2.3. Veselības ministrijai 2015.gadā 65 000 latu apmērā;
1.2.4. VSIA „Latvijas Radio” 2015.gadā 6 786 latu apmērā;
1.2.5. VSIA „Latvijas Televīzija” 2015.gadā 169 569 latu apmērā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu ministrijām, lai nodrošinātu ar pasākuma "Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" saistītos organizēšanas izdevumus un valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts līdzdalības programmu projekta "Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" kultūras programmas īstenošanai"

TA-1568 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt papildu nepieciešamo finansējumu pasākuma „Rīga-2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” nodrošināšanai 2 807 544 latu apmērā, tajā skaitā 2013.gadam 397 256 latu, 2014.gadam 2 354 456 latu un 2015.gadam 55 832 latu, tajā skaitā:
2.1. kultūras programmas nodrošināšanai 2013.gadam 71 366 latu, 2014.gadam 140 372 latu, tajā skaitā:
2.1.1. Aizsardzības ministrijai 59 385 latu Starptautiskā militārās mūzikas festivālam 2014.gadā;
2.1.2. Veselības ministrijai 75 757 latu, tajā skaitā 2013.gadā 32 100 latu un 2014.gadā 43 657 latu Medicīnas muzeja izstādei „Pirmā Baltijas atklāšana. Tūkstošgadu mīti un zinātne”;
2.1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 76 596 latu, tajā skaitā 2013.gadā 39 266 latu un 2014.gadā 37 330 latu Dabas muzeja izstādei „Pinites succiniter –Elektron Balticum”.
2.2. saistīto organizatorisko izdevumu nodrošināšanai 2 595 806 latu apmērā, tajā skaitā 2013.gadā 325 890 latu un 2014. gadā 2 214 084 latu un 2015.gadā 55 832 latu, tajā skaitā:
2.2.1. Ekonomikas ministrijai saistīto organizēšanas izdevumu nodrošināšanai 2013.gadam 35 532 latu, 2014.gadam 208 636 latu, 2015.gadam 55 832 latu;
2.2.2. Ārlietu ministrijai saistīto organizēšanas izdevumu nodrošināšanai 2013.gadam 187 620 latu, 2014.gadam 312 402 latu;
2.2.3. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei saistīto organizēšanas izdevumu nodrošināšanai 2013.gadā 102 738 latu, tai skaitā VSIA „Latvijas Televīzija” 57 580 latu un VSIA „Latvijas Radio” 45 158 latu, 2014.gadā 935 988 latu, tai skaitā VSIA „Latvijas Televīzija” 706 196 latu un VSIA „Latvijas Radio” 229 792 latu;
2.2.4. Iekšlietu ministrijai saistīto organizēšanas izdevumu nodrošināšanai 2014.gadā 385 408 latu, tai skaitā Valsts policijai 375 853 latu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 9555 latu;
2.2.5. Veselības ministrijai saistīto organizēšanas izdevumu nodrošināšanai 2014.gadā 371 650 latu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai"

TA-1701 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā Rīga 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta""

TA-1803, SAN-1375 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības uzsākšanu jaunajā ēkā"

TA-1797 ____________________________________

(A.Vilks, I.Stepanova, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības uzsākšanai jaunajā ēkā izskatīt Ministru kabineta sēdē kopā ar visu ministriju finansējuma pieprasījumiem 2014.- 2015.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu finansēšanas modeli"

TA-1729 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un piedāvāto valsts pamatbudžeta programmai „Valsts autoceļu fonds” piešķiramo līdzekļu plānošanas principu, kas paredz autoceļiem piešķiramo finansējuma apjomu piesaistīt ceļu lietotāju maksājumiem.
2. Jautājumu par turpmāko valsts autoceļu finansēšanas modeli izskatīt 2014.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumu turpināšanu 2013.-2015.gadā un turpmākajos gados"

TA-1765 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, Satiksmes ministrijas bāzes izdevumos pamatbudžeta apakšprogrammā 31.00.00 „Sabiedriskais transports” paredzēt 11 705 713 latus zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot normu ierobežojumu saglabāšanu līdz 2016.gada 1.janvārim vai arī to apjoma pakāpenisku atjaunošanu trīs gadu laikā"

TA-1727 ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvajā ziņojumā paredzētos grozījumus likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” virzīšanai likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3. Finanšu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvajā ziņojumā paredzētos grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā virzīšanai likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
4. Ņemot vērā šajā Ministru kabineta sēdē atbalstīto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem pasākumiem 2013.–2015.gadam saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegtās informācijas „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013.-2015.gadam” I sadaļu „Indikatīvi atbalstāmie valsts budžeta prioritārie pasākumi 2013.-2015.gadam”, atbalstīt papildu finansējumu Tieslietu ministrijai:
4.1. Tieslietu ministrijas programmā 34.00.00 „Probācijas dienests” papildu finansējums funkciju pakāpeniskai atjaunošanai 2013. – 2015.gadam 362 420 latu katru gadu un papildu finansējums darbinieku obligātai veselības apdrošināšanai 2013. – 2015. gadam 54 400 latu katru gadu;
4.2. Tieslietu ministrijas programmā 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” papildu finansējums valsts kompensāciju izmaksai 2013. – 2015.gadam 173 088 latu katru gadu;
4.3. Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 54.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds” papildu finansējums uzturlīdzekļu izmaksai 2013.gadā 943 367 lati, 2014.gadā 4 349 383 lati, 2015.gadā 6 694 502 lati.
5. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai informatīvajā ziņojumā norādīto normatīvo aktu īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.
6. Tieslietu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”, paredzot, ka normu ierobežojumi tiek saglabāti līdz 2014.gada 1.janvārim.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Helsinku komisijas (HELCOM) budžetā"

TA-1870 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 5.nodaļā piedāvāto 2.risinājuma variantu, paredzot, ka 2013.gadā Latvijas iemaksu Helsinku komisijas (HELCOM) budžetā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Latvijas iemaksas Helsinku komisijas (HELCOM) budžetā nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju finansējuma pieprasījumiem valsts budžeta projekta 2014.gadam un turpmākajiem gadiem sagatavošanas procesā.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu turpināšanu 2013.gadā un turpmākajos gados"

TA-1736 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Stepanova, I.Viņķele, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā šajā Ministru kabineta sēdē atbalstīto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem pasākumiem 2013.–2015.gadam saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegtās informācijas „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013.-2015.gadam” I sadaļu „Indikatīvi atbalstāmie valsts budžeta prioritārie pasākumi 2013.-2015.gadam”, atbalstīt papildu finansējumu Veselības ministrijai 2013.gadā 16 151 224 latu apmērā, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” 12 720 906 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 3 430 318 latu apmērā, un 2014.gadā un turpmākajos gados ik gadu 16 564 252 latu apmērā, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” 13 133 934 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 3 430 318 latu apmērā, lai nodrošinātu Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu turpināšanu 2013.gadā un turpmākajos gados.
3. Veselības ministrijai līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par situāciju veselības aprūpē.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību