Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2012.gada 17.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-1876 ____________________________________

(R.Ķīlis, S.Batare, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1877 ____________________________________

(R.Ķīlis, S.Batare, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-1878 ____________________________________

(R.Ķīlis, S.Batare, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam""

TA-1897 ____________________________________

(B.Bāne, A.Jaunsleinis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" un tā paskaidrojumus.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju.
3. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
4. Finanšu ministrijai likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" (budžeta likumu projektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2012.gada 20.augustā.
5. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta piektās daļas 9.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"", Valsts kancelejai pievienot tam Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmumu (protokols Nr.39 51.§ ).
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2012.gada 24.augustam.
8. Saskaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes 2012.gada 15.maija sēdes protokola 4.2.apakšpunktu Kultūras ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par papildus piešķirto finansējumu 9 072 423 latu apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai, vienlaikus precizējot 2010.gada 5.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.456 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju".
 

Sēdi slēdz plkst. 12.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību