Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2012.gada 4.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.55

-

L.Peinberga

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-1939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""

TA-1940 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

3.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju""

TA-1941 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

4.§

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1947 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

5.§

Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 97.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanās sekretariāta institucionālo risinājumu"" 6.3. un 6.4.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi

TA-1908 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 97.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanās sekretariāta institucionālo risinājumu"" 6.3. un 6.4.apakšpunktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim.

 

6.§ 

Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 82.§) "Informatīvais ziņojums "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" īstenošanas paātrināšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1907 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 82.§) "Informatīvais ziņojums "Par projekta "Valsts informācija sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” īstenošanas paātrināšanu"" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

7.§ 

Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-1881 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

8.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-1937 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

9.§

Rīkojuma projekts ''Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1997 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

10.§ 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.350 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu""

TA-1829 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

11.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""

TA-1773 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

12.§ 

Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"

TA-1784 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2013.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām".

 

13.§ 

Likumprojekts "Mediācijas likums"

TA-1734 ____________________________________

(I.Ilgaža, M.Lazdovskis, J.Bordāns, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdē.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt likumprojektā paredzētās sertifikācijas pamatotību;
2.2. jautājuma izskatīšanā Ministru kabineta sēdē uzaicināt piedalīties ar mediācijas procesu saistīto institūciju pārstāvjus.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 10.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut: apkopojošu informāciju par esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz ar tiesu varu cieši saistīto profesiju - zvērinātu advokātu, notāru, maksātnespējas administratoru un tiesu izpildītāju - kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas vai cita veida regulāras zināšanu un iemaņu pārbaudes prasībām, kā arī attiecībā uz institūcijām, kuras piešķir tiesības praktizēt attiecīgajā profesijā; izvērtējumu nepieciešamībai saglabāt šādus ierobežojumus pieejai attiecīgajām profesijām; informāciju par citu Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un brīvā tirgus ierobežojumiem attiecībā uz prasībām minēto profesiju pārstāvjiem.

 

14.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1733 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdē.
 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-1793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

TA-1695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

17.§ 

Rīkojuma projekts "Par A.Naumovu"

TA-1942 ____________________________________

(G.Puķītis, D.Pavļuts, A.Naumovs, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

18.§ 

Rīkojuma projekts "Par Vadības un sociālā darba augstskolas "Attīstība" SIA rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-1831 ____________________________________

(L.Sīka, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

19.§ 

Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu I.Makstniecei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-2000 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

20.§ 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

TA-1448 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, precizējot atsauci uz valdības deklarāciju, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā" un "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā" un "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā" (likumprojektu pakete).

 

21.§

Likumprojekts "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"

TA-1444 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, precizējot atsauci uz valdības deklarāciju, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" un "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" un "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā" (likumprojektu pakete).

 

22.§ 

Likumprojekts "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"

TA-1452 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, precizējot atsauci uz valdības deklarāciju, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" un "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" un "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā" (likumprojektu pakete).

 

23.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas izveidi"

TA-1954 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas sastāvā iekļaujot arī Pārresoru koordinācijas centra pārstāvi, un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Lai nodrošinātu savlaicīgu gatavošanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodam, kas norisinās saskaņā ar Nacionālā attīstības plāna izstrādi, finanšu ministram līdz 2012.gada 14.septembrim izveidot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komiteju, tās sastāvu un pienākumus nosakot saskaņā ar informatīvajā ziņojumā norādīto.

 

24.§ 

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" 2.punkta izpildi 2011.gadā"

TA-1840 ____________________________________

(R.Klimkāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" 2.punkta izpildi 2012.gadā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam rīcības plāna 2012.–2013.gadam īstenošanas gaitu.

 

25.§

Vēstules projekts Saeimai (par Ministru kabineta 2011.gada 15.decembra vēstuli Nr.18/TA-766/16219)

TA-2058 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta vēstules projektu Saeimas Juridiskajai komisijai un Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai un Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisijai.

 

26.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1994 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

27.§ 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1990 ____________________________________

(A.Kaļāne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Jautājumu par Zemkopības ministrijas atzinumā ietvertā 1.priekšlikuma īstenošanas iespējām izskatīt valsts 2014.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.

 

28.§ 

Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

TA-1420 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu par iespējamiem grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, paredzot, ka norma par ierobežota uzturlīdzekļu apmēra izmaksām tiek atcelta ātrāk par 2016.gada 1.janvāri.

 

29.§ 

Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-2022 ____________________________________

(D.Kalsone, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 

30.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu""

TA-2026 ____________________________________

(D.Kalsone, L.Medina, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu"" izdarīto grozījumu lielo skaitu, izteikt rīkojumu jaunā redakcijā un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

31.§

Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

TA-2014 ____________________________________

(V.Narnicka, T.Trubača, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka elektronisko izziņu apakšsistēma ir izstrādāta un nodota ekspluatācijā līdz 2014.gada 1.janvārim, bet elektronisko konkursu un elektroniskās izsoles apakšsistēma – līdz 2016.gada 1.janvārim.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot darba grupu, lai līdz 2013.gada 1.martam vienotos par risinājumu, kā institūcijas apmainās ar datiem, kas nepieciešami elektronisko izziņu darbībai, risinājumu, kā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas tiesību aktu subjekti piekļūst datiem elektronisko izziņu sistēmā, kā arī nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos. Darba grupas sastāvā iekļaut arī Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas deleģētus pārstāvjus.
4. Pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā uzdevuma izpildes Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus tiesību aktos, lai nodrošinātu kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu konsekventu un vienveidīgu pārbaudi tiešsaistē, ievērojot datu aizsardzības noteikumus un nodrošinot elektronisko izziņu apakšsistēmas obligātu izmantošanu protokollēmumā 2.punktā noteiktajā termiņā ievērojot šī protokollēmuma 3.punktā minētās darba grupas izstrādāto risinājumu.
5. Finanšu ministrijai jautājumu par elektronisko konkursu un elektroniskās izsoles apakšsistēmas obligātu izmantošanu publiskā iepirkuma un publiskās un privātās partnerības procedūrā risināt pārņemot Latvijas tiesību aktos jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā minētās valsts informācijas sistēmas uzturēšanai 2014. gadā, 2015.gadā un turpmākajos gados izskatīt vienlaikus ar ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu attiecīgajam gadam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atkārtoti izvērtēt informatīvajā ziņojumā norādīto papildu nepieciešamā finansējuma apjomu valsts informācijas sistēmas uzturēšanai, tai skaitā izvērtēt projekta īstenošanas rezultātā paredzēto izmaksu ietaupījuma novirzīšanu valsts informācijas sistēmas uzturēšanai.

 

32.§ 

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2050 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-2049 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanas kārtību"""

TA-2043 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana"""

TA-2045 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

36.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"""

TA-2046 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

37.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""

TA-2041 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

38.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""

TA-2048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

39.§ 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""

TA-2042 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

40.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""

TA-2047 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

41.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu""

TA-2040 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

42.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) euro ieviešanas izdevumu segšanai"

TA-1975 ____________________________________

(N.Sakss, D.Grūberte, L.Straujuma, D.Lucaua, D.Pavļuts, M.Lazdovskis, I.Jaunzeme, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, tai skaitā konkretizēt īstenojamo projektu skaitu un par tiem atbildīgās institūcijas, kā arī attiecīgi precizēt piešķiramo finansējumu, un līdz 2012.gada 7.septembrim iesniegt projektu Valsts kancelejā.

 

43.§

Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2032 ____________________________________

(I.Briede, J.Bordāns, D.Pavļuts, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.
2. Iekšlietu ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu un steidzami iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra R.Kozlovska sniegto informāciju, ka Iekšlietu ministrija gatavo un noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.365 "Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus" attiecībā uz atzinumu sniegšanas termiņiem.
4. Atzīt par lietderīgu kārtējā ziņojumā par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem iekļaut arī informāciju par tiešo un netiešo ietekmi uz tautsaimniecību. Ekonomikas ministrijai izvērtēt šāda pētījuma īstenošanas iespējas un attiecīgu informāciju iesniegt Ministru kabinetā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.

 

44.§

Informatīvais ziņojums "Par nodokļu ieņēmumu prognozes paaugstināšanu, īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas un citus pasākumus"

TA-2054 ____________________________________

(J.Salmiņa, J.Butkevičs, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 2.sadaļā "Ēnu ekonomikas apkarošanas un citi pasākumi" minētā 1.priekšlikuma īstenošanu, Finanšu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2012.gada 11.septembrim - nepieciešamos grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
2.2. līdz 2012.gada 1.decembrim - nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju".
3. Finanšu ministrijai, sagatavojot šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumprojektu, izvērtēt un pēc iespējas ņemt vērā arī attiecīgus Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšlikumus.
4. Lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 2.sadaļā "Ēnu ekonomikas apkarošanas un citi pasākumi” minētā 2.priekšlikuma īstenošanu, Labklājības ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli".
5. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) un Satiksmes ministrijai (VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija") divu mēnešu laikā rast risinājumu, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 2.sadaļā "2.Ēnu ekonomikas apkarošanas un citi pasākumi" minētā 3.priekšlikuma īstenošanu.

 

45.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 9.-11.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2061 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 9.-11.septembra neformālajā sanāksmē.

 

46.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2012.gada 7.-8.septembrī"

TA-2034-IP ____________________________________

(E.Trumkalns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2012.gada 7.-8.septembrī.
 

47.§ 

Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Tērvetes AL" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2021 ____________________________________

(J.Pūce, Ž.Jaunzeme-Grende, D.Pavļuts, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai kultūras ministres sniegto informāciju, ka viņa, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", nepiedalās jautājuma izskatīšanā.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību