Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2012.gada 11.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.25

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.11 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" īpašumā""

TA-1809 ____________________________________

(I.Viņķele)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 23.punktu, noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" īpašumā"" 3.punktā iekavās iekļautā norāde "(plus PVN 22%)" nav jāpiemēro.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

TA-1845 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"""

TA-2051 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-2013 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1437 "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1742 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2006 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-1799 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību""

TA-1813 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-1771 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktu virzību saistībā ar Koncepcijas par Civillikuma mantojuma tiesību daļas modernizāciju izpildi"

TA-1805 ____________________________________

(L.Medina, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai turpināt darbu pie Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizācijas jautājumiem, un tieslietu ministram līdz 2014.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem Civillikuma Mantojuma tiesību daļā un saistītajos likumos.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.novembra rīkojumā Nr.797 "Par Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju""

TA-1816 ____________________________________

(L.Medina, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) euro ieviešanas izdevumu segšanai"

TA-1975 ____________________________________

(N.Sakss, D.Lucaua, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojumā Nr.311 "Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību"""

TA-2092 ____________________________________

(D.Gulbe, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

TA-2094, TA-2117 ____________________________________

(A.Kokenbergs, I.Viņķele)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Konvencija) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par Ministru kabineta 2008.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.610 "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par I.Juhņēvičas pārcelšanu"

TA-2103 ____________________________________

(R.Ķīlis, I.Gailīte, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektā paredzēt, ka pārcelšana notiek ar 2012.gada 12.septembri, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2084 ____________________________________

(J.Muižniece, P.Leiškalns, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""

TA-2077 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""

TA-2090 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.385 "Par finansējuma piešķiršanu Mērsraga novada domei""

TA-2119 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par 1957.gada 13.decembra Eiropas Konvencijas par izdošanu Ceturtā papildprotokola parakstīšanu

TA-2096 ____________________________________

(I.Viņķele )

1. Atbalstīt 1957.gada 13.decembra Eiropas Konvencijas par izdošanu Ceturtā papildprotokola (turpmāk – Protokols) parakstīšanu.
2. Pilnvarot tieslietu ministru J.Bordānu parakstīt Protokolu.
3. Tieslietu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par Protokola apstiprināšanu.
4. Ņemot vērā, ka līdz ar Protokola parakstīšanu būs nepieciešams izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā, noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo institūciju minēto grozījumu izstrādāšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

TA-2082 ____________________________________

(J.Sārts, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, norādot likuma īstenošanas fiskālo ietekmi, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
22.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2012.gada 14.-15.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2121 ____________________________________

(A.Andreičika, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes neformālajā sanāksmē 2012.gada 14.-15.septembrī.
 
23.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2012.gada 17.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2122 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 17.septembra neformālajā sanāksmē.
 
24.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0289" projekts

TA-2086-IP ____________________________________

(R.Muciņš, I.Viņķele)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2012.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2012/0289 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.55


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

Skatīt darba kārtību