Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

1. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-569
TA-2805 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM   
2.  VSS-570
TA-1800 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai" un rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.280 "Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, TM   
Finanšu ministrija
3.  VSS-559
TA-1542 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
IEM, TM, ZM   
4.  VSS-563
TA-98 
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības likums"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Izglītības un zinātnes ministrija
5.  VSS-582
TA-2036 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VM (09.06.2017)   
6.  VSS-583
TA-1518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
7.  VSS-584
TA-1340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, LM, TM, VM (09.06.2017)   
8.  VSS-585
TA-1645 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, TM   
9.  VSS-586
TA-1386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM   
10.  VSS-587
TA-1685 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LBAS, TM   
11.  VSS-588
TA-1730 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņos, Sējas novadā, un "Klintslejas 4", Murjāņos, Sējas novadā, nodošanu bez atlīdzības Sējas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
12.  VSS-589
TA-1778 
Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VM, ZM   
13.  VSS-590
TA-1519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, VM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
14.  VSS-591
TA-1520 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, TM, VARAM, VM, ZM   
15.  VSS-592
TA-1521 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LM, LPS, TM, VARAM, VM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
16.  VSS-593
TA-1458 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, VM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" (09.06.2017)   
Kultūras ministrija
17.  VSS-560
TA-1835 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM   
Labklājības ministrija
18.  VSS-561
TA-1640 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM   
Satiksmes ministrija
19.  VSS-567
TA-1732 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
20.  VSS-568
TA-1649 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-571
TA-1592 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, Ogresgala un Suntažu pagastā"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM   
22.  VSS-572
TA-1435 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, MK   
23.  VSS-573
TA-2161 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
EM, FM, KNAB, LBAS, LDDK   
24.  VSS-574
TA-2490 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, KNAB, LBAS, LDDK   
25.  VSS-575
TA-1830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LDDK, VARAM   
26.  VSS-576
TA-1831 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, VARAM   
27.  VSS-577
TA-1832 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, VARAM   
28.  VSS-578
TA-1833 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods - probācijas uzraudzība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, VARAM   
Veselības ministrija
29.  VSS-562
TA-2313 
Noteikumu projekts "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, LPS, SAM, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.  VSS-564
TA-2283 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, LPS, TM, VM, ZM, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija, Latvijas Biogāzes asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
31.  VSS-565
TA-2881 
Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, LPS, SAM, TM, ZM   
32.  VSS-566
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu "Gailīši"-1 un "Gailīši"-2, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
33.  VSS-579
TA-1397 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
34.  VSS-580
TA-1306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
35.  VSS-581
TA-1349 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments