Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

8. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-610
TA-2650 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
2.  VSS-611
TA-2009 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru amatiem, kuros var pārcelt ierēdni, par profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonu, kura ir tiesīga piemērot ierēdnim disciplinārsodu"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LBAS, MK, TM   
3.  VSS-612
TA-1767 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LDDK, MK, TM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-599
TA-1644 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Likumprojekts

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika 
FM, IEM, LDDK, MK, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
5.  VSS-594
TA-1995 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
SAM, TM   
6.  VSS-595
TA-1475 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
7.  VSS-596
TA-2374 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (22.06.2017)   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-602
TA-1673 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IZM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
9.  VSS-613
TA-1898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LM, TM, VM (16.06.2017)   
10.  VSS-614
TA-1613 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, MK, TM   
11.  VSS-615
TA-2629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, TM, VARAM   
12.  VSS-616
TA-2585 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
13.  VSS-617
TA-2534 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, TM, VARAM   
14.  VSS-618
TA-1430 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, TM, VM (16.06.2017)   
15.  VSS-619
TA-1627 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, TM, biedrība "Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija"   
16.  VSS-620
TA-1628 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, TM, biedrība "Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija"   
17.  VSS-621
TA-301 
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Universitāšu asociācija, Rektoru padome, Latvijas Jauno zinātnieku asociācija   
Labklājības ministrija
18.  VSS-601
TA-1821 
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, IZM, LPS, MK, TM, VARAM, VM   
Satiksmes ministrija
19.  VSS-603
TA-1851 
Noteikumu projekts "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
20.  VSS-597
TA-1569 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojuma Nr.756 "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Sirds siltuma darbnīca"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, TM   
21.  VSS-598
TA-1530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1233 "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, KM, TM   
22.  VSS-609
TA-1553 
Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-600
TA-1437 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, IZM, LBAS, TM   
Zemkopības ministrija
24.  VSS-604
 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
AIM, EM, FM, LPS, TM, VARAM   
25.  VSS-605
TA-1501 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
26.  VSS-606
TA-2001 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, PKC, TM, VARAM   
27.  VSS-607
TA-1964 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, PKC, TM   
28.  VSS-608
TA-1963 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, KNAB, LPS, PKC, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments