Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

6. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-735
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, LBAS, MK, SAM, TM, VARAM   
2.  VSS-736
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, LBAS, SAM, TM   
3.  VSS-737
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, TM, Latvijas Banka   
Ārlietu ministrija
4.  VSS-721
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu""  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, TM   
5.  VSS-722
 
Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, MK, TM   
Ekonomikas ministrija
6.  VSS-734
TA-1668 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, LDDK, TM   
Finanšu ministrija
7.  VSS-716
TA-1712 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
8.  VSS-717
TA-1740 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2016.gadā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, TM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-718
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Ropažu novada pašvaldībai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-719
TA-1664 
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai dalībai starptautiskajās institūcijās – Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) un Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
11.  VSS-720
TA-1741 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-723
TA-2655 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Zinātnes padome, Rektoru padome, Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Augstākās izglītības padome   
13.  VSS-724
TA-2848 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, MK, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Zinātnes padome,Rektoru padome, Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Privāto augstskolu asociācija, Augstākās izglītības padome   
14.  VSS-725
TA-2144 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Zinātnes padome, Rektoru padome, Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība   
Labklājības ministrija
15.  VSS-729
TA-1747 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VM (17.07.2017)   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-730
TA-1690 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM   
17.  VSS-731
TA-2098 
Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LM, SPRK, TM, VARAM   
18.  VSS-732
TA-2260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM   
Tieslietu ministrija
19.  VSS-733
TA-2184 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018.gadam"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, IEM, LPS, VARAM, VM, ZM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.  VSS-726
TA-2010 
Likumprojekts "Grozījums Iepakojuma likumā"  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
21.  VSS-727
TA-2180 
Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, IEM, IZM, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
22.  VSS-728
TA-2047 
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, MK, SAM, TM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
23.  VSS-738
TA-2442 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
24.  VSS-739
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments