Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

3. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-822
TA-603 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, AM, FM, IEM, LPS, SAM, SPRK, TM, VARAM   
2.  VSS-823
TA-2165 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" uzsākšanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, MK, PKC, TM   
Finanšu ministrija
3.  VSS-804
TA-2078 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
4.  VSS-805
TA-1919 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
5.  VSS-806
TA-1910 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
6.  VSS-807
TA-1996 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
7.  VSS-808
TA-1914 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 4A, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM   
8.  VSS-809
TA-2218 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Arodu ielā 92, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
9.  VSS-810
TA-2831 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
10.  VSS-811
TA-2342 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, KM, KNAB, LDDK, SAM, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija"   
Iekšlietu ministrija
11.  VSS-815
TA-1811 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, TM   
12.  VSS-816
TA-1948 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-812
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.743 "Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, PKC, TM   
14.  VSS-813
TA-2267 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pamatkapitālā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, PKC, TM   
15.  VSS-814
 
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, PKC, TM   
Labklājības ministrija
16.  VSS-821
TA-2558 
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2017.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, MK, TM, VARAM, VM   
17.  VSS-830
TA-19 
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LPS, MK, TM, VM   
Satiksmes ministrija
18.  VSS-824
 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, KNAB, LDDK, LPS, TM   
19.  VSS-825
TA-2150 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
20.  VSS-826
TA-2149 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1222" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
21.  VSS-827
TA-2147 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "1905.gada iela P79" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
22.  VSS-828
TA-1847 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
Tieslietu ministrija
23.  VSS-835
TA-2138 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, parakstīšanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
AM, FM, GP, IEM, KM   
Veselības ministrija
24.  VSS-817
TA-2034 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2017.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
FM, LPS, MK, TM, biedrība "Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija"   
25.  VSS-818
TA-2271 
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"   MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LM, MK, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.  VSS-819
TA-2211 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
EM, FM, KM, PKC, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
27.  VSS-820
TA-2225 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
EM, FM, LPS, PKC, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
28.  VSS-833
TA-185 
Likumprojekts "Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem"  Likumprojekts

Vides politika 
AM, EM, FM, TM   
Zemkopības ministrija
29.  VSS-829
TA-2002 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
30.  VSS-831
TA-2014 
Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030"   Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, IZM, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, Vides konsultatīvā padome    
31.  VSS-832
TA-1863 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
32.  VSS-834
 
Informatīvais ziņojums "Par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, KNAB, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, Vides konsultatīvā padome    
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments