Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

10. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-840
TA-2296 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Selgas" Sējas novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM, VARAM   
2.  VSS-841
TA-2202 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un tās atjaunošanas valsts nodevu"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, MK, TM, VARAM   
3.  VSS-842
TA-1907 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, KM, LM, TM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-856
TA-9 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, PKC, TM, VARAM, VM   
Finanšu ministrija
5.  VSS-836
TA-2076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
6.  VSS-837
TA-2064 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2018.gadam"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Sabiedrības integrācijas fonds, Iekšējā audita padome   
7.  VSS-838
TA-665 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-839
TA-666 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.40 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-847
TA-80 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, LM, LPS, MK, TM, VARAM, VM   
10.  VSS-848
TA-2278 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, LPS, MK, TM, VARAM   
11.  VSS-849
TA-2191 
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2017.gadā un ilgtermiņa saistību precizēšanu"   MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
12.  VSS-850
TA-2071 
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, TM, VARAM   
13.  VSS-851
TA-194 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
EM, FM, SAM, TM   
14.  VSS-852
TA-2892 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, MK, TM   
15.  VSS-853
TA-1947 
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LPS, SAM, TM   
16.  VSS-854
TA-1987 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis"   MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
17.  VSS-855
TA-2495 
Noteikumu projekts "Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
18.  VSS-866
TA-2073 
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai"  MK rīkojuma projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AM, FM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
19.  VSS-843
TA-2370 
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
20.  VSS-844
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
Satiksmes ministrija
21.  VSS-857
TA-2062 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
22.  VSS-858
TA-2146 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
23.  VSS-859
TA-1978 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
24.  VSS-860
TA-2160 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
25.  VSS-861
TA-2343 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
26.  VSS-862
TA-2125 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
27.  VSS-863
TA-2151 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš V1221" Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
28.  VSS-864
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, TM   
29.  VSS-865
TA-2818 
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"  Plāna projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, SPRK, TM, VARAM, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.  VSS-845
TA-2174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IZM, LBAS, LM, LPS, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
31.  VSS-846
TA-2564 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
FM, IZM, KM, LM, LPS, PKC, TM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments