Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

7. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-933
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Pavasari", Naudītes pagastā, Dobeles novadā piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-958
TA-2518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
3.  VSS-926
 
Likumprojekts "Kopfinansējuma pakalpojumu likums"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, KNAB, LDDK, LM, MK, PKC, TM, VARAM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija   
4.  VSS-927
 
Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, KNAB, LDDK, PKC, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija   
5.  VSS-928
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, KNAB, LBAS, LDDK, PKC, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija   
6.  VSS-929
 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, KNAB, LDDK, PKC, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija   
7.  VSS-930
 
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, KNAB, LBAS, LDDK, PKC, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija   
8.  VSS-931
TA-2443 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantiem, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai un kuri atbilst noteiktajām prasībām, ir tiesības izveidot apvienoto noliktavu"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, MK, SAM, TM   
9.  VSS-932
TA-2327 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kļaviņi" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, ZM   
Iekšlietu ministrija
10.  VSS-946
 
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AM, EM, FM, IZM, LM, LPS, MK, TM, VARAM, VM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Tiesībsarga birojs   
11.  VSS-947
TA-462 
Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
12.  VSS-948
TA-2253 
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, FM, TM   
13.  VSS-949
TA-2493 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
14.  VSS-950
TA-2162 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, EM, FM, IZM, LM, LPS, MK, TM, VM   
Izglītības un zinātnes ministrija
15.  VSS-923
TA-2891 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, LM, TM, VM   
16.  VSS-924
TA-2656 
Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM, ZM, Latvijas Zinātnes padome, Valsts zinātnisko institūciju asociācija, Latvijas rektoru padome un Latvijas universitāšu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
17.  VSS-925
TA-2266 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.280 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VM   
18.  VSS-944
TA-2413 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas pret manipulācijām ar sporta sacensībām parakstīšanu" un likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām"  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, FM, IEM, MK, TM   
Kultūras ministrija
19.  VSS-951
TA-2379 
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.59 10.§) "Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)""  Likumprojekts

Kultūras politika 
AM, FM, TM   
Labklājības ministrija
20.  VSS-934
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, MK, TM, VM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Satiksmes ministrija
21.  VSS-959
TA-182 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo interešu objekta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica teritorijas izmantošanas nosacījumiem"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
22.  VSS-960
TA-2765 
Likumprojekts "Par 2004.gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību"  Likumprojekts

Vides politika 
AIM, AM, FM, IEM, IZM, LBAS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
23.  VSS-956
TA-2543 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, FM, IEM, IZM, VARAM   
24.  VSS-957
TA-2340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LBAS, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
25.  VSS-945
TA-2361 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, IZM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.  VSS-935
TA-2424 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
27.  VSS-936
TA-2484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM, ZM   
28.  VSS-937
TA-2289 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, PKC, TM, ZM   
29.  VSS-938
TA-939 
Informatīvais ziņojums "Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Vides politika 
FM, MK, TM, ZM   
30.  VSS-939
TA-2366 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
31.  VSS-940
TA-2437 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
32.  VSS-941
 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, Centrālā vēlēšanu komisija   
33.  VSS-942
TA-2634 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
34.  VSS-943
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Kurzemes prospektā 128, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
35.  VSS-952
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, SAM, TM, VARAM   
36.  VSS-953
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.541 "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, LBAS, SAM, TM, VARAM   
37.  VSS-954
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LBAS, SAM, TM, VARAM   
38.  VSS-955
TA-2258 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments