Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

28. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1017
TA-2843 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku nodarbinātībā esošajām civilpersonām, kā arī šo civilpersonu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu apgādājamiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, TM   
2.  VSS-1018
TA-2767 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, MK, SAM, TM, VARAM   
3.  VSS-1019
TA-2768 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, LBAS, SAM, TM, VARAM   
4.  VSS-1020
TA-174 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzintarskujas" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
5.  VSS-1021
TA-178 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gāršnieki" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
6.  VSS-1022
TA-2556 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.332F" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Ārlietu ministrija
7.  VSS-1036
TA-2750 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, TM   
Ekonomikas ministrija
8.  VSS-1034
TA-2447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
9.  VSS-1035
TA-2744 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
Finanšu ministrija
10.  VSS-1014
TA-2542 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
11.  VSS-1016
TA-2874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-1029
TA-2806 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VM, ZM, Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Universitāšu asociācija, Latvijas Studentu apvienība, Valsts izglītības satura centrs, Akadēmiskās informācijas centrs, Augstākās izglītības padome, Rektoru padome, nodibinājums "Iespējamā misija", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
13.  VSS-1030
TA-2807 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, TM, VM, ZM, Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Universitāšu asociācija, Latvijas Studentu apvienība, Akadēmiskās informācijas centrs, Augstākās izglītības padome, Valsts izglītības satura centrs, Rektoru padome, nodibinājums "Iespējamā misija", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Kultūras ministrija
14.  VSS-1027
TA-2553 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
15.  VSS-1028
TA-44 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
16.  VSS-1031
TA-2338 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, TM   
Labklājības ministrija
17.  VSS-1015
TA-1 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
18.  VSS-1039
TA-2555 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
19.  VSS-1037
TA-1070 
Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
EM, FM, LDDK, PKC, VARAM, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Universitāte, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
20.  VSS-1038
TA-2737 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018.gadā"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LDDK, LM, MK, ZM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.  VSS-1023
TA-264 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Likumprojekts

Vides politika 
AIM, EM, FM, LDDK, LPS, MK, SAM, TM, VM, ZM, Vides konsultatīvā padome, akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
22.  VSS-1024
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, LDDK, SAM, SPRK, TM   
23.  VSS-1025
TA-2717 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, IEM, MK, SAM, TM, Centrālā vēlēšanu komisija   
24.  VSS-1026
 
(2017) Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, ZM, Vides konsultatīvā padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Konkurences padome   
Zemkopības ministrija
25.  VSS-1032
TA-95 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, TM   
26.  VSS-1033
TA-2741 
Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"  MK instrukcijas projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments