Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

2. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-1160
TA-474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, MK, TM   
2.  VSS-1161
TA-2909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, MK, TM   
3.  VSS-1162
TA-2908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, LDDK, TM   
4.  VSS-1163
TA-2777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, LM, PKC, SPRK, TM   
5.  VSS-1164
TA-2703 
Rīkojuma projekts "Kārtējās tautas skaitīšanas datums"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-1147
TA-2862 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu un tonnāžas nodokļa deklarāciju"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, SAM, TM   
7.  VSS-1148
TA-2723 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā, Jūrmalā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-1156
TA-314 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J.Tiņanova ielā 86, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-1157
TA-2834 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, LPS, TM   
10.  VSS-1158
TA-124 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, SAM, TM, VARAM   
11.  VSS-1159
TA-2689 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, SAM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-1149
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.maija rīkojumā Nr.295 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, TM   
13.  VSS-1150
TA-2633 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, VM   
14.  VSS-1151
TA-2829 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.197 "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LDDK, TM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-1152
TA-376 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
16.  VSS-1153
TA-332 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
17.  VSS-1154
TA-409 
Noteikumu projekts "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, KNAB, LDDK, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
18.  VSS-1165
TA-2794 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM (13.11.2017)   
Veselības ministrija
19.  VSS-1170
TA-2631 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LDDK, TM   
20.  VSS-1171
TA-2811 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.  VSS-1155
TA-1286 
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AM, FM, IEM, LDDK, MK, SAM, TM, Centrālā vēlēšanu komisija   
Zemkopības ministrija
22.  VSS-1166
TA-2743 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
23.  VSS-1167
TA-2742 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
24.  VSS-1168
TA-2691 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
25.  VSS-1169
TA-82 
Noteikumu projekts "Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, MK, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments