Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

11. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1043
TA-2667 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadagā, Ādažu novadā, daļas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-1035
TA-2400 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM   
3.  VSS-1036
TA-13 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-1044
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā Durbes novada domes īstenoto projektu Nr.3DP/3.4.2.1.1/09/APIA/LIAA/007 "Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, Durbes novada dome (25.10.2018)   
Finanšu ministrija
5.  VSS-1013
TA-2453 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, MK, SAM, TM   
6.  VSS-1014
TA-2462 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM, Latvijas Spēļu biznesa asociācija   
7.  VSS-1015
TA-2411 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra rīkojumā Nr.39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-1016
TA-219 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, SAM, TM, VARAM   
9.  VSS-1017
TA-2223 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 8A, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
KM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-1018
TA-2502 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
IZM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-1019
TA-2276 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
12.  VSS-1020
TA-2418 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
13.  VSS-1021
TA-2419 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
14.  VSS-1022
TA-2330 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
15.  VSS-1023
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
16.  VSS-1024
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.397 "Pašvaldības policijas paraugnolikums""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
17.  VSS-1025
TA-2326 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM   
18.  VSS-1026
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, GP, KM, KNAB, LPS, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
19.  VSS-1027
TA-2345 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
20.  VSS-1039
TA-2442 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Vides konsultatīvā padome    
Labklājības ministrija
21.  VSS-1037
TA-2455 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, TM, VARAM   
22.  VSS-1038
TA-2655 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LDDK, LPS, PKC, TM   
Satiksmes ministrija
23.  VSS-1028
TA-2215 
Noteikumu projekts "Par Grozījumiem Nr.2 Līgumā par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariātu"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, TM (16.10.2018)   
24.  VSS-1029
 
Plāna projekts "Pasta politikas plāns 2018.–2020.gadam"  Plāna projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, SPRK, TM, VARAM   
25.  VSS-1030
TA-359 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, TM, VARAM   
26.  VSS-1031
TA-360 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.438 "Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas Motormuzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, TM   
27.  VSS-1032
TA-2382 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.551 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
28.  VSS-1033
TA-2473 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
29.  VSS-1034
TA-2472 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
Veselības ministrija
30.  VSS-1045
TA-415 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis""   MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, GP, IEM, TM   
31.  VSS-1046
TA-52 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, IZM, LBAS, TM   
32.  VSS-1047
TA-53 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, TM   
33.  VSS-1048
TA-50 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM   
34.  VSS-1049
TA-48 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""   MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IZM, LDDK, TM   
35.  VSS-1050
TA-51 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, LBAS, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
36.  VSS-1040
TA-2273 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
FM, LM, LPS, PKC, TM, biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija", biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Zemkopības ministrija
37.  VSS-1041
TA-2244 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM   
38.  VSS-1042
TA-2285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments