Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

13. decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1248
TA-391 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai"  MK rīkojuma projekts

 
FM, KM, LPS, TM, VARAM   
2.  VSS-1249
TA-107 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"   MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM, VARAM   
3.  VSS-1250
 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-1251
 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes novada Lūznavas pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
5.  VSS-1246
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-1239
TA-294 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzeldas ielā 1, Jūrmalā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
7.  VSS-1268
TA-398 
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) saprašanās memorandu par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā"  MK sēdes protokollēmuma projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, AM, FM, SAB, SAM, TM, VARAM, ZM, Tiesībsarga birojs   
8.  VSS-1269
TA-100 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
9.  VSS-1270
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, LM, SAB, TM   
10.  VSS-1271
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, LM, SAB, TM, VM   
11.  VSS-1272
TA-188 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-1241
TA-37 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, VARAM   
13.  VSS-1242
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lomonosova ielā 1 k-13, Rīgā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
14.  VSS-1243
 
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Kultūras ministrija
15.  VSS-1240
TA-270 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
Labklājības ministrija
16.  VSS-1257
TA-407 
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam"  Plāna projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
17.  VSS-1258
TA-243 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
18.  VSS-1245
TA-387 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
19.  VSS-1252
TA-271 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
Tieslietu ministrija
20.  VSS-1264
TA-498 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, GP, IEM, LBAS, LM, LPS, MK   
21.  VSS-1265
TA-476 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, GP, IEM, LBAS, LM, LPS   
22.  VSS-1266
 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LBAS, LPS, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
23.  VSS-1267
TA-402 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas kārto lietvedību"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LBAS, LPS, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
24.  VSS-1244
TA-9 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, GP, IEM, LDDK, PKC, TM, VARAM, ZM, Latvijas Organiskās sintēzes institūts   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.  VSS-1259
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
26.  VSS-1260
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LBAS, LPS, SAM, TM, VM   
27.  VSS-1261
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM   
28.  VSS-1262
 
Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Jūrmalas Baltā kāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IEM, LPS, TM, ZM   
29.  VSS-1263
 
Plāna projekts "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam"  Plāna projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Vides konsultatīvā padome   
Zemkopības ministrija
30.  VSS-1253
TA-111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
31.  VSS-1254
TA-132 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
32.  VSS-1255
TA-551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, MK, TM, VARAM   
33.  VSS-1256
TA-29 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.143 "Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments