Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

20. decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1278
TA-921 
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027.gadā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, IZM, LM, LPS, MK, PKC, TM, VM   
2.  VSS-1279
TA-421 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvokļu remontam Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un to aprīkošanai ar iekārtām un mēbelēm"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
3.  VSS-1280
TA-220 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojuma Nr.494 "Par ieroču modeļu noteikšanu un iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" atzīšanu par spēku zaudējušu"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-1283
TA-313 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AM, FM, TM   
5.  VSS-1284
TA-668 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VM   
6.  VSS-1285
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, SAM, SPRK, TM, VARAM   
7.  VSS-1286
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, SAM, TM, VARAM   
8.  VSS-1287
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-1288
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, SAM, TM, VARAM   
10.  VSS-1289
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, SAM, TM, VARAM   
11.  VSS-1290
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-1291
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
13.  VSS-1292
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, SAM, TM, VARAM   
14.  VSS-1293
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
15.  VSS-1273
TA-851 
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, GP, IEM, KNAB, LBAS, TM, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Valsts policija, biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija"   
16.  VSS-1274
TA-117 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Raiņa bulvārī, Rīgā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM, VARAM   
17.  VSS-1275
TA-115 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, Latvijas Banka   
18.  VSS-1276
TA-116 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM   
19.  VSS-1277
TA-222 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā, zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
20.  VSS-1307
 
(2018) Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, FM, GP, LBAS, TM, VARAM   
21.  VSS-1308
TA-88 
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM   
22.  VSS-1309
TA-168 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
23.  VSS-1310
 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, TM   
24.  VSS-1311
TA-167 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Lugu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
25.  VSS-1312
TA-189 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
26.  VSS-1281
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"   MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, LPS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
27.  VSS-1295
TA-286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, IZM, KNAB, LM, LRVK, MK, VARAM, Augstākā tiesa, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests   
28.  VSS-1297
TA-210 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija"   
29.  VSS-1299
TA-215 
Likumprojekts "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
30.  VSS-1300
TA-211 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LM, biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija"   
31.  VSS-1302
TA-216 
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
32.  VSS-1303
TA-217 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija"   
33.  VSS-1305
TA-214 
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
34.  VSS-1306
TA-442 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM   
Veselības ministrija
35.  VSS-1282
TA-114 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Veselības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajā Civilās sadarbības programmā neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras attīstības jomā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
36.  VSS-1294
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija"   
Zemkopības ministrija
37.  VSS-1296
TA-248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
38.  VSS-1298
TA-158 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
39.  VSS-1301
TA-165 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
40.  VSS-1304
TA-130 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments