Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

24. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-58
TA-448 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LBAS, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-75
TA-456 
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2019.gadam"  Plāna projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Rektoru padome, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, Saeimas Eiropas lietu komisija   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-62
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
4.  VSS-63
TA-769 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, MK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
5.  VSS-46
TA-834 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, LDDK, TM, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Nasdaq Riga, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-47
TA-835 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, LDDK, TM, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Nasdaq Riga   
7.  VSS-48
TA-565 
Noteikumu projekts "Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LDDK, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-49
TA-434 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-65
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM, VM   
10.  VSS-66
TA-357 
Noteikumu projekts "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums"   MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, MK, TM   
11.  VSS-67
TA-934 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
EM, FM, LRVK, MK, PKC, SAM, TM   
12.  VSS-68
TA-336 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
13.  VSS-69
TA-347 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
14.  VSS-70
TA-852 
Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
15.  VSS-73
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, LM, MK, TM   
16.  VSS-74
TA-520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LM, MK, TM, VM   
Kultūras ministrija
17.  VSS-50
TA-557 
Informatīvais ziņojums "Par Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" iesaisti projekta Nr.LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" īstenošanā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Kultūras politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
18.  VSS-51
 
Noteikumu projekts "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, Latvijas neredzīgo biedrība, Latvijas nedzirdīgo savienība   
19.  VSS-52
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, PKC, TM, Konkurences padome, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija   
Satiksmes ministrija
20.  VSS-53
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, MK, TM, VARAM   
21.  VSS-54
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
22.  VSS-55
TA-435 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
23.  VSS-64
TA-401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AM, FM   
Veselības ministrija
24.  VSS-56
TA-584 
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Līvi" Auru pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
AIM, FM, TM   
25.  VSS-57
TA-874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""   MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, MK, TM, VARAM   
Zemkopības ministrija
26.  VSS-59
TA-314 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
27.  VSS-60
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, SAM, TM, VARAM   
28.  VSS-61
TA-490 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
29.  VSS-72
TA-962 
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments